Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow НАУКОМЕТРІЯ. ІНДИКАТОРИ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЇ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИХІДНА ДИФУЗІЯ

Вихідна дифузія вказує на ефекти інновації для інших підприємств, споживачів і суспільства в цілому. Вона здійснюється як за допомогою продажу нових товарів або послуг споживачам, так і за допомогою продажу нового продукту або процесу іншому підприємству. До вихідної дифузії слід також відносити спільне використання інформації і поширення організаційних або маркетингових інновацій.

Оскільки для самого підприємства зазвичай буває важким оцінити ефект зроблених ним інновацій за своїми межами, «Керівництво Осло» пропонує використовувати для вимірювання вихідної дифузії інформацію про користувачів інновацій, яка повинна включати в себе наступні категорії:

• Споживчі ринки: про національні

про зарубіжні

• Інші підприємства

про національні (в складі або поза групою) про зарубіжні (в складі або поза групою)

Такого роду інформація може також виявитися корисною для визначення структури попиту для інновацій. Вона може відрізнятися для підприємств, що продають інновації проміжним користувачам і кінцевим споживачам [76, 86].

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМ

Управління знанням включає в себе діяльність, спрямовану на оптимізацію придбання, використання та поширення знання в організації. Керівництво наводить такі форми управління знанням:

  • • створення баз даних «кращих практик»;
  • • регулярні програми навчання і підвищення кваліфікації;
  • • організація формальних і неформальних робочих груп з метою розвитку комунікації та взаємодії;
  • • інтеграція діяльності, що сприяє розвитку взаємодії між працівниками різних сфер діяльності (наприклад, інженерами і робітниками).

Управління знанням вивчається як за допомогою окремих обстежень, так і шляхом включення спеціальних питань у анкети з інноваційної діяльності. Оскільки організаційні інновації іноді припускають значні зміни в практиці управління знанням, певна інформація про нього може бути отримана з відповідей на питання про організаційні інновації. Однак детальне вивчення практик управління знанням вимагає проведення спеціальних обстежень з подальшим включенням отриманої інформації в загальні дані по інноваційної діяльності [76, 87].

 
<<   ЗМІСТ   >>