Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow НАУКОМЕТРІЯ. ІНДИКАТОРИ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЇ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОНВЕРТАЦІЯ ВАЛЮТ І ДЕФЛЯЦІЯ

Міжнародні порівняння даних по ТПБ за різні періоди часу ставлять дві проблеми: конвертації валют і дефляції. Перша проблема пов'язана з тим, що всі значення повинні бути виражені за допомогою єдиної облікової одиниці незалежно від валюти, що використовувалася при проведенні трансакції. Друга проблема пов'язана з компенсацією зміни цін.

Конвертація валют

Дня цілей ТПБ конвертація валют повинна здійснюватися як на рівні країни, так і на міжнародному рівні.

Конвертація на рівні країни. Всі витрати і надходження, пов'язані з ТПБ, повинні бути спочатку конвертовані у валюту країни складання балансу. Як обмінного курсу приймається ринковий курс на день платежу або середній курс за певний період (рік, квартал).

Конвертація на міжнародному рівні. Для цілей міжнародних порівнянь ТПБ повинен бути представлений в загальних одиницях виміру. Перша можливість полягає у використанні в якості загальної одиниці виміру валюти однієї з країн, наприклад, долара США. У цьому випадку в якості обмінного курсу приймається поточний ринковий курс або, що краще, середній ринковий курс за рік або квартал, що розраховується за методикою МВФ. Головним недоліком такого підходу є коливання ринкового курсу за відносно короткі періоди часу, що може вплинути на достовірність порівняльних даних. Одним з рішень цієї проблеми є використання кошика валют або плаваючого обмінного курсу.

Ще однією можливістю є використання паритету купівельної спроможності (ППП), який застосовується в міжнародних порівняннях ВВП, рівня інвестицій і споживання. Індекси Г1ПП дають відносну стабільність протягом певних періодів часу, оскільки повільно реагують на зміни реальної внутрішньої купівельної спроможності національної валюти або загальної одиниці виміру. Однак для цілей ТПБ безпосередній релевантність має якраз купівельна спроможність окремих валют, що відбивається в їх обмінному курсі. Виходячи з цього, керівництво рекомендує використовувати для конвертації даних по ТПБ ринковий обмінний курс (середньорічне значення або ковзне середнє), хоча при цьому не виключає використання індексів ППП для аналітичних цілей [68, 63-65].

 
<<   ЗМІСТ   >>