Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow НАУКОМЕТРІЯ. ІНДИКАТОРИ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЇ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ

Для класифікації даних, які відображаються в ТПБ, використовується кілька систем. В якості однієї з таких систем можна розглядати подану вище класифікацію за характеристиками трансакції. Інші можливі системи класифікації беруть до уваги тип трансактора і вид контрактів.

Розглядаючи системи класифікації ТПБ, слід мати на увазі розбіжність одиниці, використовуваної в обстеженнях, з класифікаційної одиницею. При обстеженнях вивчаються трансактори (не обов'язково підприємства), які вчиняють або отримують платежі. З іншого боку, класифікаційними одиницями є платежі (витрата або прихід), що розподіляються за характером трансакції, типу трансактора і виду контракту

Класифікація за трансактору

Відносяться до ТПБ трансакції припускають, щонайменше, двох економічних агентів, пов'язаних між собою контрактними зобов'язаннями, один з яких є резидентом даної країни, а інший нерезидентом. Відповідно до визначення «Керівництва МВФ з платіжного балансу», яке, в свою чергу, узгоджується з тим, що використовується в системі національних снігів ООН, резидентом вважається такою трансактор, головний центр економічних інтересів якого міститься на даній території.

Інституційна класифікація. Відображаються в ТПБ витрати і надходження, як правило, представляють собою фінансові потоки між підприємствами приватного або державного сектора. Крім того, деякі види трансакцій, зокрема в рамках міжнародних програм НДДКР, здійснюються також державними науковими центрами та університетами.

Найбільш проста класифікація передбачає розподіл за секторами, відповідно до рекомендацій «Керівництва Фраскаті», яке включає в себе чотири сектори:

  • • підприємницький секгор;
  • • сектор державних установ;
  • • приватний неприбутковий сектор;
  • • секгор вищої освіти.

Характеристики цих секторів наводяться в розділах 3.3.2 - 3.3.5.

Субклассіфікація для підприємницького сектора. Підприємницький сектор рекомендується додатково класифікувати по галузі, спорідненості і розміром.

Для міжнародних порівнянь підприємства класифікуються за галузями відповідно до МСОК. Класифікація проводиться по основній економічної діяльності підприємства, яка вимірюється часткою загального обороту (або іноді часткою задіяної робочої сили). При класифікації за основною діяльністю виникає ряд проблем.

У разі підприємств, діяльність яких відноситься до кількох галузях, рекомендується розділяти юридичну та економічну особа на підрозділи, які слід класифікувати відповідним чином.

Друга складність пов'язана з можливим розбіжністю між діяльністю звітує фірми (і се партнера) і промисловою сферою продукту, позначеного в контракті. Прикладом можуть бути інженерно-консультаційні послуги, які є частиною контракту про передачу технології. Ця розбіжність має враховуватися в класифікації по виду контракту.

Третя проблема пов'язана з визначенням основної діяльності іноземного партнера. Дані по ТПБ в кожній країні збираються на основі інформації, наданої підприємствами-резидентами, які нс завжди добре обізнані про основну діяльність своїх зарубіжних партнерів і їх класифікації у власній країні. З цієї причини класифікувати по галузях зарубіжних партнерів нс рекомендується.

Керівництво рекомендує також проводити відмінність між спорідненими і неспорідненими компаніями для виявлення фінансових потоків між батьківської та дочірніми компаніями з багатонаціональної групи. В цьому випадку необхідно враховувати як статус партнерів, так і тип трансакції (внутрішня або зовнішня). Можливі варіанти представлені в таблиці 5.4.

Масштаб витрат і надходжень, пов'язаних з передачею технології, багато в чому залежить від розміру підприємства. Розмір підприємства може бути визначений за фінансовими даними або зайнятості. В Японії і низці інших країн розмір підприємства визначається за розміром власного капіталу, обороту, доходу від операцій, загальної зайнятості та кількості дослідного персоналу. В ЄС використовуються три види даних: кількість працівників, чистий оборот і загальний баланс.

Таблиця 5.4

Відносини спорідненості між підприємствами-партнерами

нерезидент

Резвдент ^^^

неспоріднена

компанія

Материнська компанія Б і її дочірня компанія-нерезидент

Дочірня компанія А (1)

неспоріднена компанія

неродинні

неродинні

неродинні

Материнська компанія А і її дочірня компанія-нерезидент

неродинні

неродинні

Внутрішня передача

Дочірня компанія Б (1)

неродинні

Внутрішня передача

неродинні

Джерело: [68, 44]

Географічна класифікація. Трансактори-нсрсзідснти класифікуються по країні місцезнаходження незалежно від інституційної категорії. Можлива також додаткова класифікація за економічним зонам (ЄС, ЄАВТ, ОЕСР і т.д.) і по індустріальному статусу (індустріальні країни, нові індустріальні країни і т.д.) [68,40-48].

 
<<   ЗМІСТ   >>