Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow НАУКОМЕТРІЯ. ІНДИКАТОРИ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЇ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОХОПЛЕННЯ ОБСТЕЖЕНЬ

В принципі, обстеження НДДКР повинні виявляти і вимірювати всі фінансові і людські ресурси, використовувані для здійснення НДДКР у всіх організаціях або підрозділах, що займаються подібними роботами. Обстеженням піддаються головним чином виконують організації або підрозділу, які, в свою чергу, можуть фінансувати НДДКР, що здійснюються в інших організаціях або підрозділах. Чисто фінансують організації піддаються обстеженням лише в незначній мірі. Так, державні установи опитуються в контексті обчислення асигнувань і видатків державного бюджету (GBAORD) по соціально-економічним цілям (див. Розділ 3.8).

ДОСЛІДЖУВАНА СУКУПНІСТЬ І РЕСПОНДЕНТИ

Підприємницький сектор. Основний статистичною одиницею для підприємницького сектора є підприємство. Керівництво рекомендує включати в обстеження всі підприємства, які виконують НДДКР на постійній або тимчасовій основі.

Існує два основні підходи до визначення досліджуваної сукупності для того чи іншого обстеження. Один з них передбачає використання загальнонаціональних облікових обстежень для виявлення організацій, в даний час займаються НДДКР, з метою запиту у них необхідної інформації. Обстеженню піддаються всі великі підприємства і вибірка з середніх і дрібних за певними галузями. При цьому підході не враховуються раніше виконувалися НДДКР. Недоліком цього підходу є також офаніченіе досліджуваної сукупності по галузях або розміром підприємств, що веде до систематичного неврахування дрібних підприємств і менш наукомістких галузей.

При другому підході обстеження піддається максимальне число підприємств, щодо яких відомо або передбачається, що вони здійснюють НДДКР. У список для обстеження включаються: одержувачі державних грантів і контрактів на виконання НДДКР, учасники попередніх обстежень по НДДКР та інновацій або інших опитувань, що проводяться на рівні підприємств, лабораторії, члени науково-промислових асоціацій, підприємства, що використовують висококваліфікований персонал, і підприємства, які фігурують в списку заявників на податкові відрахування по НДДКР. Недоліком цього підходу є складність отримання повністю оновлених реєстрів, що може привести до неврахування малих і середніх підприємств.

З метою підвищення якості інформації, отриманої за допомогою другого методу, на практиці він часто доповнюється першим, тобто проводяться спискові або вибіркові обстеження підприємств, які не включені до реєстрів. В силу економічних міркувань ці обстеження мають офаніченія по галузях і розміром підприємств. Зазвичай виключається сектор послуг через відсутність досвіду збору даних по НДДКР в цій сфері і підприємства з малою вірогідністю здійснення НДДКР. Перевагою цього підходу є значне підвищення якості даних щодо досліджуваної сукупності в порівнянні з чисто вибірковим підходом.

Виходячи з цього, Керівництво рекомендує: 1) включати в обстеження НДДКР всі підприємства, щодо яких відомо або передбачається, що вони здійснюють НДДКР і 2) виявляти інших виконавців НДДКР шляхом облікових або вибіркових обстежень підприємств наступних галузей:

 • • гірничодобувна промисловість;
 • • обробна промисловість;
 • • будівництво;
 • • гуртова торгівля;
 • • транспорт, складське господарство та зв'язок;
 • • фінансова діяльність;
 • • комп'ютерні технології та суміжна діяльність;
 • • послуги НДДКР;
 • • архітектура, інженерія та інша технічна діяльність.

Можливе включення в список і інших галузей, в яких здійснюється значний обсяг НДДКР.

Рекомендується включати в обстеження підприємства всіх розмірів, які налічують понад десяти співробітників.

Сектор державних установі. У цьому секторі в обстеження рекомендується включати:

 • • спеціалізовані організації, що займаються НДДКР;
 • • діяльність у сфері НДДКР органів державного управління, статистичних, метеорологічних, геолог іческого та інших державних агентств, музеїв і лікарень;
 • • діяльність у сфері НДДКР на муніципальному рівні.

Як джерело інформації для проведення обстежень в цьому секторі можуть служити реєстри установ, що займаються НДДКР, і наукових асоціацій, бібліометричні дані, запити в державні органи. Особливу проблему представляє ідентифікація НДДКР на муніципальному рівні з причини великої кількості респондентів, невеликого числа ймовірних виконавців НДДКР і складнощів з інтерпретацією їх діяльності. Як правило, вони не включаються до реєстрів виконавців НДДКР. Проте. Керівництво рекомендує ідентифікувати муніципальні НДДКР у великих юродів.

Приватний неприбутковий сектор. Для ідентифікації респондентів в цьому секторі використовуються в основному ті ж джерела даних, що і для сектора державним н их заснований і й.

Сектор вищої освіти. В обстеження рекомендується включати всі університети і установи вищої освіти, особливо ті, які мають право привласнювати докторську ступінь. Ідентифікація здійснюють НДДКР організацій в цьому випадку досить проста. По можливості рекомендується використовувати в якості статистичних одиниць більш дрібні підрозділи, наприклад факультети [75, 126-131].

 
<<   ЗМІСТ   >>