Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow НАУКОМЕТРІЯ. ІНДИКАТОРИ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЇ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИМІР ВИТРАТ

Витрати на НДДКР поділяються на внутрішні і зовнішні. Повна процедура вимірювання цих витрат передбачає:

  • • підрахунок внутрішніх витрат на НДДКР, виконаних кожної статистичної одиницею;
  • • визначення джерел фінансування цих внутрішніх витрат на підставі даних, що надаються виконавцем НДДКР;
  • • підрахунок зовнішніх витрат на НДДКР кожної статистичної одиниці;
  • • агрегування даних по секторам виконання НДДКР і джерел фінансування для отримання загальнонаціональних даних [75, 108].

Внутрішні витрати

Загальне визначення. До внутрішніх витрат відносяться всі витрати на НДДКР, що здійснюються всередині статистичної одиниці або сектора економіки за певний період часу незалежно від джерела фінансування.

Поточні витрати складаються з вартості робочої сили та інших поточних витрат.

У вартість робочої сили НДДКР входять: заробітна плата за рік, а також всі пов'язані з оплатою праці витрати, включаючи премії, відпускні, відрахування в пенсійні фонди та інші платежі із соціального страхування, податок на фонд заробітної плати і т.д. Оплату праці робочої сили, що надає непрямі послуги, рекомендується відносити до інших поточних витрат. Можлива також додаткова класифікація вартості робочої сили за родом занять персоналу НДДКР. Така класифікація може виявитися особливо корисною при побудові витратних індексів НДДКР.

До іншим поточних витрат відносяться витрати, пов'язані з придбанням некапітальних матеріалів, ресурсів і обладнання, необхідних статистичної одиниці для здійснення НДДКР за рік. Крім того, в поточні витрати включаються: оплата праці власних консультантів (якщо можливо, окремою категорією), адміністративні та інші накладні витрати, а також оплата непрямих послуг, що надаються всередині організації або замовляються у інших організацій.

Капітальні витрати включають в себе загальні витрати статистичної одиниці за рік на основні фонди, що використовуються при здійсненні НДДКР. Їх слід відображати повністю за період, коли вони мали місце, і нс розглядати як елемент амортизації. Реальну або поставлений амортизацію будівель або обладнання рекомендується виключати з вимірювання внутрішніх витрат на НДДКР.

Капітальні витрати складаються з витрат на землю і будівлі, інструменти та обладнання, а також комп'ютерне програмне забезпечення.

Витрати на придбання нового обладнання часто включаються до вартості будівлі і окремо не показуються, що може привести до недооцінки витрат але категорії «інструменти та обладнання».

Витрати на ПЗ включають в себе, крім витрат на придбання власне комп'ютерних програм, що використовуються для здійснення НДДКР, також витрати на придбання описів програм і допоміжних матеріалів, а також на придбання ліцензій [75, 108-113].

 
<<   ЗМІСТ   >>