Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow НАУКОМЕТРІЯ. ІНДИКАТОРИ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЇ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ НДДКР

Загальні критерії

Основним критерієм відмінності НДДКР від суміжних і допоміжних видів діяльності є суттєвий елемент новизни і орієнтація на усунення наукової або технологічної невизначеності в умовах, коли рішення не є очевидним. З метою більш точного відділення НДДКР від інших видів діяльності «Керівництво Фраскаті» рекомендує використовувати такі критерії:

 • • характер цілей і завдань проекту;
 • • новизна: відкриття нових феноменів, структур, відносин; нове застосування вже існуючого знання; нове (більш глибоке) розуміння;
 • • кваліфікація задіяного в проекті персоналу;
 • • використовувані методи;
 • • характер програми, в рамках якої фінансується проект;
 • • ступінь суспільної значимості передбачуваних результатів [75, 34].

Особливі випадки

Особливу проблему в виділенні НДДКР в якості самостійного виду діяльності ставлять такі галузі дослідження, як розробка програмного забезпечення, соціальні та гуманітарні науки. Спочатку Керівництво брало як концептуальної основи модель інституційно структурованих НДДКР в природничих науках та інженерії, результатом яких, як правило, є матеріальні технологічні інновації. З розвитком інформаційно-комунікаційних технологій виникла необхідність включення в сферу НДДКР розробки ПО, інноваційність якого носить але переважно нематеріальний характер. Аналогічні проблеми створює також включення в сферу НДДКР соціальних і гуманітарних наук, які, як і розробка ПО, створюють інновації в основному в сфері послуг.

Програмне забезпечення. Відповідно до вказівок Керівництва, щоб проект розробки ПЗ міг класифікуватися як НДДКР, він, перш за все, повинен задовольняти зазначеним вище загальним критеріям, тобто його реалізація повинна бути пов'язана з науковим або технологічним прогресом, а її метою бути систематичне усунення наукової або технологічної невизначеності.

Основна проблема полягає в тому, що розробка ПО в багатьох випадках є складовою частиною інших проектів, які самі по собі не відносяться до НДДКР. Проте, розробка ПО в рамках цих проектів може бути визнана НДДКР в тих випадках, коли вона веде до прогресу в сфері комп'ютерних технологій. Так, апргейд, доповнення або зміну вже існуючого ПО може вважатися НДДКР, якщо його результатом є збільшення запасу знання. З іншого боку, використання програми для іншої програми або з іншими цілями не створює нового знання і, відповідно, не може класифікуватися як НДДКР. При цьому технологічний прогрес в області ПО може бути досягнутий, навіть якщо проект залишається незавершеним, тому що в цьому випадку все одно відбувається приріст знання, що випливає з невдачі конкретного підходу.

Керівництво рекомендує включати в НДДКР проекти в області розробки ПО, спрямовані на

 • - створення нових теорем і алгоритмів;
 • - розробку інформаційних технологій на рівні операційних систем, мов програмування, засобів управління даними, систем комунікації та інструментів розробки ПО;
 • - розвиток інтернет-технологій;
 • - створення нових методів проектування, розробки, розміщення і обслуговування ПО;
 • - пошук нових загальних підходів до збору, передачі, зберігання, відновлення, обробці і відображенню інформації;
 • - усунення прогалин у технологічному знанні, необхідному для розробки ПО;
 • - створення інструментів або технологій в спеціальних областях (обробка зображень, відображення географічних даних, розпізнавання знаків, штучний інтелект та ін.).

З іншого боку, Керівництво не рекомендує включати в НДДКР такі види діяльності, як

 • - розробка додатків для бізнесу та інформаційних систем на основі вже відомих методів і при використанні вже існуючих інструментів;
 • - підтримка вже існуючих систем;
 • - конвертація або переклад комп'ютерних мов;
 • - налагодження систем;
 • - адаптація вже існуючих систем;
 • - підготовка документації для користувачів.

Особливу проблему може представляти область системного ПО. Хоча окремі проекти самі по собі можуть не відповідати критеріям НДДКР, їм може задовольняти більш загальний проект, в який вони входять. Так, відповідає критеріям НДДКР проект розробки мовних процесора четвертого покоління може зажадати зміни файлової структури і призначеного для користувача інтерфейсу, які самі по собі до НДДКР не належать [75, 46-48].

Соціальні та гуманітарні науки. Соціальні та гуманітарні науки були включені в «Керівництво Фраскаті» в 1976 році, що знайшло відображення в базовому визначенні НДДКР ( «включаючи знання про людину, культуру і суспільство»). Для включення проектів в області соціальних і гуманітарних наук у НДДКР Керівництво пропонує користуватися основним критерієм наявності в них елементів новизни або усунення наукової невизначеності. Ці елементи можуть ставитися до концептуальної, методологічної або емпіричної частини проекту. Суміжна рутинна діяльність може включатися в НДДКР лише в тому випадку, якщо вона є невід'ємною частиною проекту або необхідна для його реалізації. Відповідно, до НДДКР не рекомендується відносити такі види діяльності, в яких для вирішення конкретного завдання використовуються загальноприйняті методології, принципи і моделі. Прикладами можуть служити: коментарі щодо можливих економічних ефектів зміни податкової структури при використанні існуючих даних; використання стандартних технік прикладної психології для відбору персоналу; тестування дітей, які відчувають труднощі при читанні і т.д. [75, 48].

Сфера послуг. Визначення меж НДДКР в сфері послуг пов'язане з двома основними проблемами: по-перше, в цій сфері взагалі важко ідентифікувати проекти, які стосуються НДДКР, і, по-друге, важко провести грань між НДДКР і іншими видами інноваційної діяльності. Перша проблема пов'язана з тим, що, на відміну від інших сфер діяльності, НДДКР тут не спеціалізовані. З іншого боку, у багатьох випадках НДДКР в сфері послуг полягають в розробці ПЗ, яке може не бути інноваційним з технічної точки зору, але бути таким з точки зору виконуваних функцій.

Керівництво визнає, що поняття НДДКР в сфері послуг поки не є достатньо чітким і пропонує ряд непрямих ознак, які можуть полегшити ідентифікацію НДДКР в цій галузі. Такими ознаками є, зокрема:

 • • зв'язок з науково-дослідними інститутами;
 • • участь наукового персоналу;
 • • публікації результатів в наукових журналах;
 • • організація наукових конференцій;
 • • створення дослідних зразків або установок [75, 48-49].
 
<<   ЗМІСТ   >>