Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow ДЕРЖАВНІ І МУНІЦИПАЛЬНІ ФІНАНСИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ТЕСТИ

1. Необхідність впровадження бюджетної класифікації в бюджетний процес Російської Федерації була обумовлена наступними причинами:

a) ослабленням державного і муніципального фінансового контролю в ході перетворень 1990-х рр .;

b) бюджетними відносинами між окремими ланками бюджетної системи;

c) правовими основами функціонування бюджетів, що входять до бюджетної системи;

с!) вдосконаленням системи бюджетного обліку.

2. Склад бюджетної класифікації визначається ст. 19 БК РФ і включає наступні розділи, за винятком:

a) класифікації доходів бюджетів;

b) класифікації видатків бюджетів;

c) класифікації джерел фінансування дефіцитів бюджетів;

d) класифікації операцій публічно-правових утворень (класифікація операцій сектора державного управління);

e) одержувачів бюджетних коштів.

3. Код головного адміністратора доходів бюджету визначає:

a) одержувачів бюджетних коштів;

b) ЦБ РФ;

c) головних розпорядників бюджетних коштів;

d) конкретного виконавця, який акумулює надходження в бюджет відповідно до Переліку, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 1 липня 2013 р № 65н «Про затвердження Вказівок про порядок застосування бюджетної класифікації Російської Федерації»;

e) органи Федерального казначейства Російської Федерації.

4. Єдиний для бюджетів бюджетної системи Російської Федерації перелік статей і нодстатей доходів бюджетів затверджується:

a) Мінфіном Росії;

b) Фінансовими органами федерального, регіонального та місцевого значення;

c) ФПС Росії.

5. Виберіть розділ бюджетної класифікації, що характеризує бюджетні витрати на утримання діяльності органів усіх гілок влади, на фінансування фундаментальних досліджень і міжнародне співробітництво:

a) загальнодержавні питання;

b) національна безпека і правоохоронна діяльність;

c) міжбюджетні трансферти загального характеру бюджетам бюджетної системи Російської Федерації.

6. Цільові статті витрат бюджетів формуються відповідно:

a) з перспективним фінансовим планом;

b) з державними (муніципальними) програмами, які не включені до відповідних програм органів державної влади (державних органів);

c) з державними (муніципальними) програмами, які не включені до відповідних програм органів управління державними позабюджетними фондами;

d) з державними (муніципальними) програмами, які не включені до відповідних програм органів місцевого самоврядування та місцевої адміністрації.

7. Які доходи не зараховуються у федеральний бюджет Російської Федерації:

a) частина прибутку комунальних унітарних підприємств;

b) частина прибутку, отриманого від позабюджетних доходів федеральних установ системи освіти;

c) ПДВ;

d) штрафи і пені але несплачених податків на прибуток корпорацій?

8. За рахунок надходжень від нафтогазової галузі формуються в складі федерального бюджету такі фонди:

a) Резервний фонд;

b) Фонд Фінансової підтримки територій;

c) Фонд співфінансування соціальних витрат;

d) Фонд компенсацій;

e) Фонд національного добробуту.

9. Які класифікації видатків не містяться в бюджеті:

a) поточні і капітальні (або інвестиційні);

b) відомчі по виконавцям витратних зобов'язань;

c) програмні і непрограмні;

d) функціональні напрямки;

e) галузеві напрямки?

10. Які витрати федерального бюджету в 2010-2014 рр. займали найбільшу питому вагу:

a) соціальна політика;

b) національна економіка;

c) національна безпека і правоохоронна діяльність;

d) національна оборона?

11. Серед пріоритетів бюджетної політики Російської Федерації виділяються:

a) оптимізація витрат на оплату праці працівників державного сектора;

b) розвиток сільського господарства;

c) скорочення податкового навантаження;

d) оптимізація управління державним і муніципальним боргом.

12. Фінансова стійкість бюджетної системи Російської Федерації безпосередньо залежить від наступних факторів:

a) біржові ціни на нафту;

b) вартість експортного газу та інших енергоресурсів;

c) високе боргове навантаження;

d) нецільове витрачання бюджетних коштів.

13. У складі відомчої структури витрат бюджету затверджується:

a) перелік розділів, підрозділів, цільових статей (державних (муніципальних) програм і нспрограммних напрямків діяльності), груп (груп і підгруп) видів витрат бюджету;

b) перелік розділів, підрозділів, цільових статей (державних (муніципальних) капітальних і поточних витрат);

c) перелік розділів, підрозділів, цільових статей (державних (муніципальних) галузевих напрямків фінансування з бюджетів Російської Федерації).

14. Унікальні коди цільових статей витрат відповідного бюджету присвоюються:

a) кожному публічному нормативному зобов'язанням;

b) мсжбюджстному трансферту;

c) відокремленої функції (сфері, напряму) діяльності органів державної влади (органів місцевого самоврядування);

d) одержувачу бюджетних коштів.

15. Єдиними для бюджетів бюджетної системи Російської Федерації групами і підгрупами джерел фінансування дефіцитів бюджетів є такі джерела фінансування дефіцитів бюджетів:

a) внутрішні і зовнішні;

b) валютні та гривневі;

c) кредитні та облігаційні;

d) забезпечені і незабезпечені.

 
<<   ЗМІСТ   >>