Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow ДЕРЖАВНІ І МУНІЦИПАЛЬНІ ФІНАНСИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВСТУП

Державні і муніципальні фінанси є найважливішою ланкою фінансової системи. На сьогоднішній день в умовах економічної нестабільності їх роль в управлінні соціально-економічним розвитком суспільства важко переоцінити. Також все більш виразно простежується тенденція поглиблення взаємодії державного, муніципального та корпоративного секторів російської економіки. Підтвердженням тому стали нові форми співпраці державних, муніципальних органів влади і бізнесу через реалізацію принципів державно-приватного партнерства.

Історія розвитку державності показує, що неможливо повністю виключити вплив державного і муніципального управління на економіку країни. Що стосується соціальної підтримки, то тут через систему державних і муніципальних фінансів реалізується основне фінансування всіх напрямків соціальної сфери. За період бюджетних реформ вдалося перейти від бюджетної до бюджетно-страхової моделі фінансування окремих галузей соціальної сфери.

Державні і муніципальні фінанси утворюються в процесі розподілу і подальшого перерозподілу валового внутрішнього продукту, валового регіонального продукту, національного доходу, головним чином, за допомогою фінансового механізму. Податкове навантаження є найважливішим інструментом формування фінансових ресурсів для всіх рівнів бюджетної системи. Історичний розвиток держави показало необхідність оптимізації системи оподаткування для формування доходів бюджету. Крім того, активно розвиваються нові форми залучення неподаткових доходів держави на всіх рівнях бюджетної системи за рахунок пошуку інвесторів і «бізнес-ангелів» в окремих галузях соціально-економічної сфери.

Особливості історичного розвитку нашої країни вказують на ключову роль державних і муніципальних фінансів в стимулюванні розвитку економіки і соціальної сфери життя суспільства. Незважаючи на перехід до ринку збереглася практика тісної взаємодії бізнесу і держави через систему фінансово-бюджетних взаємовідносин. Тому представлений підручник дозволить студентам успішно освоїти дисципліну «Державні і муніципальні фінанси».

Дисципліна «Державні і муніципальні фінанси» необхідна для підготовки фахівців вищої освіти (бакалаврів) у напрямку 38.03.01 «Економіка», профіль «Фінанси і кредит».

Представлений підручник знайомить читача з теоретичними основами формування та розподілу державних і муніципальних фінансів. У ньому визначаються специфіка становлення і розвитку організаційно-правових основ державних і муніципальних фінансів в Росії. Особлива увага приділяється управлінню державними і муніципальними фінансами за допомогою бюджету, позабюджетних фондів, державного і муніципального кредиту і позик. Окремі глави присвячені вивченню бюджетної класифікації, бюджетного процесу, формування бюджету на федеральному, субфедеральном і на рівні муніципальних утворень. Підручник визначає алгоритм формування державних і муніципальних витрат у рамках програмного бюджету.

На сьогоднішній день принцип бюджетного федералізму, закладений в основу міжбюджетних відносин, дозволяє розмежувати дохідні повноваження і видаткові зобов'язання федерального центру і територій. Істотна консолідація бюджетних коштів на федеральному рівні визначає на сьогоднішній день особливості формування регіональних і муніципальних фінансів. Знання в області повноважень і зобов'язань необхідні економісту, бухгалтеру, що працює в бюджетній сфері, а також в державних компаніях і корпораціях.

Даний підручник дозволить вивчити систему державних і муніципальних фінансів, а також перевірити свої знання і розуміння механізму формування бюджетних доходів і витрат, міжбюджетних трансфертів за допомогою виконання завдань практикуму.

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Державні і муніципальні фінанси» студент повинен:

знати

  • - утримання державних і муніципальних фінансів, їх місце у фінансовій системі;
  • - організацію державних і муніципальних фінансів;
  • - основи управління державними і муніципальними фінансами, інструменти управління державним і муніципальним боргом;
  • - сучасні тенденції розвитку державних і муніципальних фінансів в Російській Федерації, підходи до оцінки ефективності їх організації;

вміти

  • - оцінювати показники виконання бюджетів та позабюджетних фондів, використовувати їх в ході розробки пропозицій щодо вдосконалення механізму формування і використання державних фінансових ресурсів;
  • - застосовувати нормативно-правові акти, що регулюють організацію державних і муніципальних фінансів;
  • - аналізувати якість управління державними і муніципальними фінансами, визначати напрями вдосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з управління фінансовими ресурсами;

володіти

методиками розрахунку та аналізу показників формування та використання державних і муніципальних фінансових ресурсів, якості управління державними і муніципальними фінансами;

- способами збору та обробки інформації, необхідної в процесі управління державними і муніципальними фінансовими ресурсами.

Авторський колектив бажає своїм читачам успіхів у осягненні наук і в професійній сфері.

 
<<   ЗМІСТ   >>