Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ КОМПАНІЄЮ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Які системи автоматизації утворюють нижній шар піраміди автоматизації виробничого підприємства? Яку роль вони відіграють в інтегрованих інформаційних системах управління організацією?
 • 2. Дайте коротку характеристику концепції і функціональних можливостей систем оперативного управління виробництвом класу MES. У чому полягає відмінність MES-систем від ERP-систем?
 • 3. Коротко охарактеризуйте концепцію і функціональні можливості систем управління класу CIM (комп'ютеризованого інтегрованого виробництва). Які можливості для управління організацією надає інтеграція і замикання контурів технічного управління виробництвом і техніко-економічного, пов'язаного з підготовкою та плануванням виробництва?
 • 4. У чому полягає відмінність систем класу MRP (або MRP II) і систем класу ERP (ERP II)?
 • 5. За допомогою яких систем і аналітичних програм здійснюється деталізоване виробниче планування?
 • 6. Чи існують в ERP-системах рішення, що відповідають реалізації принципів і технологій бережливого виробництва? У чому, на ваш погляд, полягають основні причини розробки додаткової функціональності в системах класу ERP?
 • 7. Перерахуйте основні функціональні можливості ERP-систем. Для вирішення яких завдань в організації можна використовувати систему класу CRM (управління взаєминами з клієнтами)? Для вирішення якогось класу задач можуть застосовуватися інструменти бізнес-аналізу в системах класу CRM?
 • 8. Опишіть зміст концепції та основних можливостей систем безперервної підтримки управління життєвим циклом вироби (PLM). Які системи автоматизації застосовуються на фазі проектування вироби та виробництва? Який економічний ефект досягається на виробничих підприємствах від впровадження РЕМ-системи?
 • 9. Дайте коротку характеристику інформаційним технологіям та рішенням класу PDM - управління технологічними даними. Що таке електронний цифровий модель вироби?
 • 10. Які завдання вирішуються і які класи техніко-економічних моделей здійснюються за допомогою сучасних рішень цифрового виробництва (е-Manufacturing)? На яких фазах життєвого циклу виробів застосовуються цифрові моделі виробничих і логістичних систем?
 • 11. У чому полягає основний зміст концепції управління ефективністю діяльності організації (ВРМ) і які управлінські методики застосовуються в ВРМ-системах?
 • 12. Назвіть основні фази циклу стратегічного управління. Які інформаційно-аналітичні системи, технології та програми застосовуються для підтримки функцій і завдань управління на кожному з етапів?
 • 13. Наведіть приклади показників оцінки ефективності діяльності організації. У яких підсистемах інтегрованої ІС організації ви зможете отримати інформацію для оцінки таких показників? За допомогою якої інформації, що надходить з інформаційної системи організації, можна оцінити ефективність її логістичної діяльності?
 • 14. Які інформаційні системи і додатки застосовуються в системах управління ефективністю діяльності організації для цілей стратегічного контролінгу (контролю досягнення стратегічних цілей)?
 
<<   ЗМІСТ   >>