Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ КОМПАНІЄЮ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ВРМ-СИСТЕМ

ВРМ як інформаційна система не замінює системи транзакційного типу (ERP, CRM, SCM і ін.), Але доповнює їх, ефективно використовуючи містяться в них дані. Дані в транзакційних системах можуть оновлюватися йод впливом ВРМ-системи (наприклад, коригування маркетингового плану в ВРМ-системі призводить до створення нової маркетингової кампанії в CRM-системі).

Слід відрізняти ІС класу ВРМ від систем бізнес-інтелекту (Business Intelligence - Bl). Bl-системи є однією з найважливіших складових ВРМ-комнлекса, але BI і ВРМ грають різні ролі в процесі управління. Якщо BI-системи підтримують моніторинг і аналіз стану справ в організації, то ВРМ-системи роблять акцент на використання цієї інформації для координації дій і розвитку організації для досягнення стратегічних цілей.

Функціональність ІС класу ВРМ забезпечує безперервний цикл управління. Відповідно до документа, розробленого Міжнародною групою по розробці стандарту ВРМ, основними процесами, підтримуваними ВРМ-системами, є формалізація стратегії (strategize), планування (plan), моніторинг і аналіз (monitor and analyze), коригуючі дії (take corrective actions).

Процес формалізації стратегії , підтримуваний в ВРМ-системі, передбачає розробку стратегії і доведення її до підрозділів компанії, виявлення можливостей збільшення результативності бізнесу і формування системи показників, що дозволяють оцінювати ефективність діяльності організації та аналізувати її в динаміці. Складовими елементами системи управління ефективністю виступають цілі, ключові показники ефективності та стратегічні заходи. Відповідні компоненти ВРМ-системи включають в себе:

 • • кошти побудови метрик і їх візуалізації у вигляді інформаційних панелей;
 • • засоби комунікації, додатки для організації спільної роботи, засоби поширення інформації, в тому числі через корпоративний портал, що забезпечують колегіальність в стратегічному управлінні;
 • • засоби формування і підтримки системи стратегічних цілей;
 • • засоби формування карт збалансованих показників, що забезпечують зв'язок корпоративної стратегії і відповідних ключових показників ефективності.

Процес планування , підтримуваний в ВРМ-системі, передбачає визначення локальних цілей менеджерами всіх підрозділів організації, розробку і моделювання сценаріїв розвитку організації в цілому, узгоджених за напрямками діяльності, розробку програм і бюджетів, що підтримують бізнес-стратегію, формування цільових значень ключових показників ефективності для різних тимчасових періодів. Відповідні компоненти ВРМ-системи включають в себе:

 • • засоби введення, збору і консолідації планових даних різних підрозділів (виробничого відділу, відділу постачання, відділу збуту, відділу персоналу і ін.) І їх узгодження і подання у вигляді звітів, а також засоби управління процесами планування;
 • • кошти коригування планів на основі надходять фактичних даних, включаючи засоби прогнозування і планування проектів;
 • • засоби моделювання бізнес-процесів, що дозволяють описувати бізнес-правила і логіку обробки інформації та прийняття рішень.

Процес моніторингу і аналізу , підтримуваний в ВРМ-системі, має на увазі оцінку індивідуальної та групової ефективності на основі відповідних ключових показників на всіх організаційних рівнях. Для цього ВРМ-система надає користувачам інформацію про ключові показники ефективності організації в цілому і окремих її підрозділів в наочному і зручному для аналізу вигляді. Відповідні компоненти ВРМ-системи включають в себе:

 • • кошти консолідації даних, отриманих з різних джерел, засоби формування фінансової звітності (забезпечують мультивалютність фінансової інформації і дозволяють елімінувати внутрішньо групові операції, виконувати журнальні проводки);
 • • додатки, що дозволяють створювати централізовані вітрини даних, що містять планову або фактичну інформацію;
 • • кошти багатовимірного аналізу агрегованих даних, що дозволяють порівнювати планові і фактичні значення показників;
 • • засоби формування інформаційних панелей, що дозволяють відслідковувати динаміку ключових показників і досягнення ними цільових значень;
 • • засоби формування і поширення звітів про показники ефективності діяльності підприємства;
 • • засоби формування запитів, що дозволяють отримувати інформацію будь-якого рівня деталізації в зручному для аналізу вигляді.

Для реалізації коригувальних впливів ВРМ-системи пропонують менеджерам кошти, що дозволяють своєчасно реагувати на виникаючі ситуації і відхилення, що включають в себе:

 • • засоби створення і управління повідомленнями, що дозволяють описувати причини формування повідомлень, типи повідомлень, задавати одержувачів повідомлень і способи подання інформації;
 • • засоби управління інформаційними панелями, що забезпечують візуалізацію сигналів при отриманні повідомлення;
 • • кошти автоматизованого виконання коригувальних впливів, в тому числі автоматичний запуск певних процесів, розсилка повідомлень або ініціювання будь-яких дій;
 • • кошти коригування цілей і цільових значень показників.
 
<<   ЗМІСТ   >>