Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ КОМПАНІЄЮ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Модуль «Управління персоналом» ERP-системи допомагає збирати, зберігати і структурувати інформацію про співробітників, а також надає інструменти для більш ефективного управління організацією.

До ключових можливостей функціоналу відносять:

  • • підтримку лінійної, матричної та проектної структур організацій;
  • • централізоване зберігання і динамічне оновлення інформації про співробітників;
  • • забезпечення ефективного підбору персоналу, створення власного фонду фахівців;
  • • облік посад, посадових обов'язків і професійних вимог до співробітників;
  • • роботу з даними про відсутність співробітників на робочих місцях;
  • • порівняння реального рівня кваліфікації співробітників з необхідним;
  • • розробку і виконання планів підвищення кваліфікації співробітників.

Модуль «Управління персоналом» ERP-системи допомагає структурувати і ефективно використовувати інформацію про співробітників компанії, їх знаннях і кваліфікації.

У модулі «Управління персоналом» можна створювати діаграми, наочно відображають будь-яку структуру організації - лінійну, матричну або проектну - і миттєво відображають всі зміни в організаційній структурі. Всі відомості про співробітників компанії, наприклад резюме, контактна інформація, централізовано зберігаються в загальній базі даних, яка є єдиною точкою збору і зберігання такої інформації. У модулі також автоматизовано ведення особистих справ співробітників. Коли знадобиться знайти найбільш підходящого виконавця для конкретного проекту або кандидата на нову посаду, відомості, отримані з особистих справ, дозволять негайно підібрати оптимальний варіант.

Для успішного розвитку бізнесу і досягнення поставлених цілей дуже важливо, щоб кожну посаду в компанії займав співробітник, оптимально відповідає вимогам до даної посади. Домогтися цього дозволяють функції модуля «Управління персоналом», що стосуються посад, посадових обов'язків і областей відповідальності.

Прийом на роботу нових співробітників і управління ротацією кадрів - процеси безперервні. Система ERP допоможе ефективно контролювати їх. Автоматизується процес набору співробітників, налаштовуючи стандартні процедури роботи з кандидатами, категоріруя і відстежуючи листування, зустрічі і телефонні переговори. Тестування кандидатів може здійснюватися за допомогою модуля вбудованих інструментів.

Одне з найважливіших переваг системи полягає в тому, що співробітників можна підбирати для виконання конкретних робіт. Засоби підбору фахівців необхідні, коли пошук співробітника на посаду ведеться в організації з лінійною, матричної або проектної структурою. Засоби аналізу нестачі працівників певної кваліфікації дуже важливі для ділового планування, причому як для самих працівників, так і для керівництва компанії. Працівникам вони дають можливість виявити невідповідності між вимогами певної посади і їх здібностями. Керівники ж зрозуміють, працівники якої кваліфікації їм потрібні для ліквідації розриву між тим, чого фірма хоче досягти, і гем, чого вона досягти здатна.

Модуль «Управління персоналом» підтримує проведення атестації співробітників. Можна планувати атестацію співробітників і фіксувати результати в їх особових справах. Використання вбудованих інструментів анкетування спільно з модулем «Управління персоналом» дозволяє структурувати процес атестації працівників, спростити і прискорити перегляд відомостей про попередні співбесідах.

Для забезпечення необхідного рівня кваліфікації співробітників, що працюють в компанії, і їх кар'єрного зростання ERP пропонує цілий набір функцій і інструментів. Можна оцінювати поточну кваліфікацію співробітників і виявляти ті області, в яких їм необхідно вдосконалюватися для більш ефективного виконання поставлених цілей. Можна навіть побудувати цілу систему заходів по підвищенню кваліфікації, в яку будуть входити співбесіди зі співробітниками, їх атестація, складання планів навчання, виконання цих планів і т.п. Атестація, навчання і просування по службі співробітників вимагають ретельного документування. Необхідно зберігати всі угоди між роботодавцем і працівником, результати атестацій, плани підвищення кваліфікації та інші документи. ERP надає всі необхідні для організованого зберігання документів кошти.

У ERP реалізована можливість адміністрування як внутрішніх, так і зовнішніх тренінгів, якщо компанія займається навчанням. Для кожного курсу вказуються час і місце проведення, організатор, лектор і інші відомості. Можна легко організувати реєстрацію слухачів на курси і видачу свідоцтв про проходження навчання. Система надає дані про те, яке навчання співробітник пройшов або планує пройти, які критерії допомагають правильно оцінити його кваліфікацію та перспективи зростання. Використання вбудованих інструментів анкетування дає можливість оцінити, зокрема, якість викладання або утримання курсів, а також проконтролювати засвоєння матеріалу слухачами.

ERP дозволяє контролювати відсутність співробітників на роботі. Можна налаштувати облік різних типів відсутності: чергову відпустку, хвороба, інвалідність, вагітність, відпустка по догляд} 'за дитиною та ін. Відсутність співробітника завжди пов'язується з певним типом. Докладні дані про це можна відображати різними способами: наприклад, створити огляд за загальною кількістю фактів відсутності і їх причин протягом заданого періоду часу або оформити дані про відсутність у вигляді календаря в графічному поданні.

У модулі «Управління персоналом» враховується майно, видане співробітникам у тимчасове користування: мобільні телефони, комп'ютери та ін. Все майно розбивається за категоріями, і визначається відповідальність працівників за нього протягом заданого періоду часу. Це дозволяє оптимально організувати експлуатацію майна, що видається у тимчасове користування, і гарантувати його повернення.

 
<<   ЗМІСТ   >>