Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ КОМПАНІЄЮ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОНТУР УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

Функціональність виробничого контуру ERP-системи дозволяє повністю управляти процесом виробництва - від розрахунку потреб у сировині і матеріалах до доставки готової продукції клієнтам.

Оперативне управління виробництвом. Система ERP надає всі необхідні інструменти і функції для оперативного управління сировиною і ресурсами протягом всього виробничого циклу для компаній як з дискретним, так і з безперервним типом виробництва. В силу специфіки еволюції інформаційна ERP-система спочатку орієнтована на дискретне виробництво, можливості, пов'язані з підтримкою специфіки безперервного виробництва, як правило, надаються за допомогою додаткових модулів.

До ключових можливостей функціоналу відносять:

 • • повний огляд процесу виробництва;
 • • ефективне управління запасами;
 • • корекцію виробничих планів;
 • • динамічний контроль незавершеного виробництва;
 • • можливість планування виробництва вперед або назад від заданої дати;
 • • планування без урахування і з урахуванням обмеженості потужностей;
 • • визначення оптимальних робочих центрів для виконання операцій;
 • • діаграми Ган га з можливістю перепланування операцій;
 • • гнучку маршрутизацію виробництва з використанням простих і складних маршрутів.

Тісна інтеграція модуля з функціональністю робочих центрів, модулями фінансового та логістичного контурів, а також з управлінням проектами робить ERP-систему повнофункціональним рішенням для управління виробництвом. Система автоматизує як виробництво на склад, так і виробництво на замовлення, включаючи детальне планування операцій, планування та контроль використання ресурсів.

Використання одних і тих же ресурсів в модулях «Оперативне управління виробництвом» і «Управління проектами» (функціональність робочих центрів) запобігає подвійне резервування ресурсів при плануванні. Актуальна вичерпна інформація про всі аспекти виробничого процесу дозволяє оперативно приймати обґрунтовані управлінські рішення. Це забезпечує величезну перевагу при веденні бізнесу, так як втрачений час в більшості випадків означає втрачені гроші.

У разі виробництва на замовлення модуль «Оперативне управління виробництвом» дає можливість ефективно управляти надходженням замовлень, закупівлею матеріалів і виробництвом відповідно до вимог клієнтів. Одразу після отримання замовлення визначається дата поставки, і система автоматично розраховує потребу в матеріалах і виробничих потужностях, а також здійснює аналіз на предмет їх доступності. Використовуючи функції конфігурації товарів, можна розрахувати витрати і надати клієнту точну інформацію про ціни і терміни поставки будь-який, навіть самої складної у виготовленні продукції. В системі можна також налаштувати автоматичне створення закупівель і замовлень допоміжного виробництва, що багаторазово скорочує обсяг ручної роботи.

У ERP-системі основна інформація про всі виробничі замовлення централізовано зберігається в одній таблиці. Виробництво можна розділити на групи або кластери, а замовлену кількість товару розподілити по поточним виробництвам так, щоб замовлення виконувався по частинах в різні періоди. Таблиця виробничих замовлень - центральний елемент модуля «Оперативне управління виробництвом», що надає всю необхідну інформацію для управління виробничим процесом.

При виробництві, наприклад, 1000 видів товарів може фактично використовуватися тільки 50 виробничих маршрутів. В цьому випадку ERP-система дозволяє використовувати один маршрут для кількох товарів. Один товар може бути проведений і з використанням декількох різних маршрутів, що дає можливість вибрати маршрут в залежності від обставин.

Маршрути складаються з операцій, які описують процеси або завдання, необхідні для виробництва товару. У ERP-системі можна управляти операціями, враховуючи при цьому обмеження робочого центру і вказуючи кількість відходів, очікуваних після проведення операції. Такий підхід гарантує доступність всіх необхідних для операції ресурсів.

Використання функціональності робочих центрів спільно з модулем «Оперативне управління виробництвом» дозволяє описувати окремі елементи потокової лінії (верстати, машини та інше обладнання), а також персонал, задіяний в роботі, за допомогою визначення робочих центрів і груп робочих центрів. Можна визначити кілька типів робочих центрів, таких як обладнання, співробітник, інструмент або навіть постачальник. Для кожного робочого центру також можна визначити, чи є його потужність обмеженою для використання даної інформації при плануванні чи ні. Між робочими центрами, які виконують однакові завдання, можуть бути встановлені зв'язки. Ці зв'язки використовуються, наприклад, для вибору робочого центру з максимально близьким часом запуску завдання.

Як правило, в ERP-системі доступний контроль поточної і прогнозованої завантаження потужностей, в тому числі і в графічному поданні. Це полегшує, наприклад, задачу ідентифікації «вузьких місць», оскільки, дивлячись на графік завантаження, можна легко визначити, коли необхідно ввести ще одну зміну, оголосити понаднормову роботу або переглянути графік виробництва.

Виробництво можна планувати вперед або назад від зазначеної дати, беручи до уваги обмеженість або необмеженість виробничих потужностей. Для більшої ефективності можна провести попереднє планування без урахування обмеженості потужностей, визначивши таким чином вимоги виробництва до робочого центру, і вже потім провести вторинне планування з урахуванням обмеженості потужностей.

В результаті планування потужностей є повним і точним. При цьому можна отримувати сповіщення про ситуаціях, які перешкоджають процесу виробництва, а також про дати завершення виробництва відповідно до нових умов. Ці повідомлення, одержувані з модуля «Зведений планування», сприяють максимально ефективному плануванню.

Функціональність планування потужностей використовується для визначення робочого центру, найкращим чином підходить для виконання тієї чи іншої операції / завдання. Якщо операція прив'язана до групи робочих центрів, система оцінює всі центри, що входять до неї, і автоматично вибирає найменш завантажений або найбільш підходящий для виконання операції робітник центр виходячи з певних для нього властивостей. Також можна раціонально планувати використання альтернативних робочих центрів на підставі висунутих вимог, наприклад, за рівнем кваліфікації працівника або потужності машини.

Використання властивостей робочих центрів гарантує послідовність запланованих операцій, що вимагають одного і того ж властивості, наприклад зеленого кольору для фарбування деталей. В результаті підвищується ефективність роботи, оскільки одна настройка робочого центру використовується для виконання декількох операцій. При цьому економиться час на настройку та приведення робочого центру в початковий стан.

Діаграми Ганта представляють графічну ілюстрацію результатів планування, яка допомагає координувати і відстежувати окремі завдання в проекті. За допомогою діаграм Ганта можна, зокрема, наочно побачити наслідки переміщення персоналу. Точно так же діаграма Ганта покаже потік продукції від одного робочого центру до іншого.

Модуль «Оперативне управління виробництвом» забезпечує детальний огляд всіх виконуваних завдань, надаючи чітку інформацію про діяльність кожного робочого центру протягом дня. Моніторинг завдань є ефективним інструментом управління, що дозволяє бачити, наскільки компанія дотримується плану виробництва.

Зведене планування. Модуль «Зведений планування» в ERP- системі дозволяє раціоналізувати виробничий процес на підприємстві за рахунок спільного використання різних інструментів планування і прогнозування.

До ключових можливостей функціоналу відносять:

 • • мінімізацію часу виконання замовлень, контроль операційних витрат і забезпечення максимального числа поставок «точно в строк»;
 • • детальний огляд і аналіз складу, які дозволяють приймати обгрунтовані рішення про покупку або виробництві потрібних товарів в необхідні терміни;
 • • безперервне спостереження, оцінку і перепланування на основі мінливих потреб в матеріалах і потужностях;
 • • підтримку необмеженої кількості зведених і прогнозних планів;
 • • планування в режимі обмежених потужностей.

У модулі «Зведений планування» виконується довго- і короткострокове планування з використанням даних логістичного та виробничого контурів системи з метою мінімізації витрат на утримання складу і оптимізації роботи всього ланцюжка поставок - від постачальників сировини через виробництво до клієнтів.

Прогнозні плани служать для створення довгострокових прогнозів потреб у матеріалах і виробничих потужностях, даючи можливість передбачити коливання попиту і відповідним чином коригувати плани. Модуль «Зведений планування» дозволяє моделювати різні сценарії продажів товарів і таким чином отримувати точну картину сукупного попиту. Це забезпечує основу для обговорення більш вигідних умов контрактів з постачальниками та субпідрядниками, а також для оптимального налаштування виробничих потужностей. Можливість складати виробничі плани з максимальною точністю дозволяє уникнути затоварення складів і в той же час в термін відвантажувати продукцію клієнтам.

В ході зведеного планування поточні потужності підприємства зіставляються з попитом, сформованим на основі замовлень - на продаж і виробничих. Високий ступінь інтеграції модулів дозволяє при цьому враховувати результати прогнозного планування. Це дає чітку картину того, які закупівлі та виробничі замовлення необхідно виконати, щоб покрити поточну і прогнозовану потребу клієнтів в товарах. Зведене планування може бути запущено в режимі, при якому враховуються тільки зміни, зроблені з моменту останнього планування. Отже, таке планування здійснюється набагато швидше і доступно для запуску кілька разів на день, в результаті чого можна отримати відомості про потреби в товарах безперервно.

В результаті зведеного планування в системі формуються сплановані замовлення на закупівлю і виробничі замовлення, які потім схвалюються в відповідно до тих критеріїв, які встановив менеджер, який планує закупівлі і виробництво. Можна налаштувати систему таким чином, щоб вона пропонувала прискорити або відкласти виконання того чи іншого спланованого замовлення для оптимізації складських та інших витрат, видавала так звані повідомлення по ф'ючерсах і діям.

Повідомлення по ф'ючерсах служать для відстеження змін дат поставки товарів клієнтам, якщо поставки цих товарів неможливо виконати до призначеної дати. Повідомлення про дії пропонують оптимізувати виконання замовлень на продаж і виробничих замовлень з урахуванням всіх факторів, що діють в даний період часу. Якщо, наприклад, дата поставки товару на замовлення на продаж переноситься па більш пізній термін, ERP запропонує відкласти відповідні виробничі замовлення і замовлення на закупівлю.

Можна виконувати зведене планування з урахуванням обмеженості виробничих потужностей. На підставі даних, отриманих в результаті детального планування завданні в модулях виробничого контуру, в модулі «Зведений планування» формуються плани поставок, що дають найнадійнішу інформацію, оскільки при їх розрахунку враховуються тільки доступні виробничі потужності.

Управління цехом. Система ERP надає механізми управління персоналом, матеріалами, виробничими та проектними завданнями шляхом збору та впорядкування інформації про час виконання завдань, про відвідуваність і витраті матеріалів. На відміну від окремих систем класу MES в цьому модулі в ERP, як правило, відсутні алгоритми оптимізації завантаження і глибока галузева специфіка.

До ключових можливостей функціоналу відносять:

 • • визначення робочого часу для кожного співробітника і реєстрацію відвідуваності;
 • • розширені настройки профілів робочого часу;
 • • реєстрацію початку і завершення роботи над завданнями;
 • • відстеження простоїв і непродуктивних витрат часу;
 • • реєстрацію робочого часу як за допомогою термінального обладнання, так і вручну.

Модуль «Управління цехом» в ERP є інструментом збору інформації про відвідуваність і виконуваних в рамках цеху виробничих завданнях. Грунтуючись на даній інформації, система може автоматично формувати заробітну плату співробітників або вартість виконаних виробничих і проектних завдань. Модуль «Управління цехом» тісно інтегрований з виробничим, логістичним та фінансовим контурами системи, а також з модулем «Проект».

Завдяки можливостям модуля «Управління цехом» інформація про поточний стан виробництва заноситься в систему більш оперативно і з більшою деталізацією, ніж при ручному введенні. Співробітники можуть самостійно реєструвати витрачені на виконання завдання час і матеріали.

Для збільшення точності реєстрованої інформації в системі ERP підтримується використання штрихкодів, які автоматично включаються в усі виробничі і проектні звіти. У модулі «Управління цехом» можна вести реєстрацію за допомогою персонального комп'ютера / мобільних пристроїв або за допомогою промислових систем автоматичної реєстрації приходу / відходу співробітників. Причому в другому випадку підтримується робота як в режимі реального часу, так і в режимі епізодичній вивантаження даних в систему.

Для того щоб введенням даних в систему не займалися всі співробітники, може бути виділений один чоловік, який буде фіксувати загальне виконання завдань. В такому випадку економиться час, спрощується процес введення і зменшується ризик появи помилок. Система ERP також підтримує функціональність пакетів завдань, що дозволяють співробітнику, який працює над декількома завданнями, реєструвати час відразу на весь пакет.

Модуль «Управління цехом» може значно скоротити кількість адміністративних завдань, зробивши інформацію про робочий час співробітників і їх відвідуваності найбільш достовірною. Планування графіка робочого часу в системі можна скласти для кожного співробітника, причому з розбивкою на денні, вечірні та нічні зміни. «Управління цехом» в ERP включає в себе функціональність, що дозволяє ефективно управляти «непродуктивним» часом і відстежувати відсутність на робочому місці. Можна створювати власні категорії для деталізації відсутності співробітника (наприклад, хвороба, зустріч, відпустка, відрядження). Наявність даної інформації в системі дозволяє точніше аналізувати можливості оптимального використання робочих ресурсів. Вся інформація, що заноситься в систему, може бути згодом отримана у вигляді звітів.

 
<<   ЗМІСТ   >>