Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ КОМПАНІЄЮ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІНТЕГРОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ. ERP-СИСТЕМА І ЇЇ ОТОЧЕННЯ

Функціональні і технологічні можливості сучасних інформаційних систем класу ERP

У цьому параграфі розглядаються ключові питання функціональних і технологічних можливостей сучасних ІС класу ERP. Розуміння технологічних і функціональних можливостей ІС дозволяє формувати прозору стратегію управління бізнес-процесами підприємства і отримувати максимальний ефект від застосування сучасних ІС.

Під терміном «система класу ERP» мається на увазі клас інформаційних систем, керуючих усіма доступними ресурсами підприємства (внутрішніми і зовнішніми), починаючи від внутрішніх фінансових і логістичних ресурсів компанії і закінчуючи можливим використанням ресурсів сторонніх компаній, в тій чи іншій мірі інтегрованих в бізнес-процеси підприємства .

Термін ERP був введений в 1990 р компанією Gartner і дослівно звучав як «організаційна стратегія інтеграції виробництва і операцій, управління трудовими ресурсами, фінансового менеджменту і управління активами, орієнтована на безперервну балансування і оптимізацію ресурсів підприємства за допомогою спеціалізованого інтегрованого пакета прикладного програмного забезпечення, що забезпечує загальну модель даних і процесів для всіх сфер діяльності » [1] . Поява цієї концепції було обумовлено логічним розвитком

ІС управління підприємством, яке на той час вже налічувала понад 10 років.

Спочатку для забезпечення достатніми матеріальними ресурсами виробничого плану в середині 1950-х рр. в США був створений стандарт MRP (Material Requirements Planning) - планування потреб в матеріалах. Основною метою стандарту була необхідність гарантувати достатність сировини і напівфабрикатів на складах підприємства для виконання затвердженого виробничого плану. При цьому підтримувався низький рівень запасів сировини і здійснювалося планування виробничих операцій, складався календар потреби в матеріальних ресурсах і формувався план закупівель.

Наступним логічним кроком була поява стандарту, який відповідав би на питання, хто і коли буде виробляти товарні позиції на підставі результатів забезпечення виробничого плану матеріальними ресурсами. Це був стандарт CRP (Capacity Requirements Planning) - планування потреби в виробничих ресурсах підприємства. Фактично цей стандарт забезпечував формування виробничого плану, завантаження виробничих потужностей і визначення календаря розподілу операцій за виробничими потужностями.

Поява стандарту управління виробничими ресурсами фактично підштовхнуло галузь до появи стандарту, який би об'єднав MRP і CRP в єдину стратегію управління виробничим підприємством. Стандарт MRP II (Manufacturing Resource Planning - планування виробничих ресурсів) визначав таку стратегію управління виробничої організації, при якій підприємство управляє як матеріальними, так і виробничими ресурсами. При цьому з'являється нс тільки матеріальна оцінка потреби і можливості виконання планів, а й фінансова оцінка отриманих результатів. Для того щоб система задовольняла стандарту MRP II, вона повинна реалізовувати 16 принципів.

 • 1. Sales and Operation Planning (планування продажів і операцій).
 • 2. Demand Management (управління попитом).
 • 3. Master Production Scheduling (формування плану виробництва).
 • 4. Material Requirement Planning (планування потреб в матеріальних ресурсах).
 • 5. Bill of Materials (управління специфікацією продуктів).
 • 6. Inventory Transaction Subsystem (управління запасами).
 • 7. Scheduled Receipts Subsystem (планові поставки).
 • 8. Shop Floor Control (управління на рівні виробничого цеху).
 • 9. Capacity Requirement Planning (планування виробничих потужностей).
 • 10. Input / Output Control (контроль входу / виходу).
 • 11. Purchasing (управління закупівлями).
 • 12. Distribution Resourse Planning (планування ресурсів розподілу).
 • 13. Tooling Planning and Control (планування та контроль виробничих операцій).
 • 14. Financial Planning (управління фінансами).
 • 15. Simulation (моделювання).
 • 16. Performance Measurement (оцінка результатів діяльності).

Фактично MRP II став останнім стандартом галузі, після якого

стали з'являтися вже концепції, в широкому сенсі визначають підходи до організації стратегії роботи підприємства. І першою концепцією стала концепція ERP, запропонована компанією Gartner Group. Фактично цей підхід створив унікальну ситуацію, при якій система, яка називає себе системою класу ERP, могла при цьому не задовольняти вимогам стандарту MRP І.

Отже, ERP-система - це інформаційна система управління всіма ресурсами підприємства. Це фактично означає, що система дозволяє управляти фінансовими, логістичними та виробничими ресурсами підприємства. Таким чином, ключовими контурами системи управління є фінансовий, логістичний та виробничий.

Незважаючи на наявність блоку управління фінансами вже в системах класу MRP II, саме в ERP-системах фінансовий контур починає відігравати ключову роль, збираючи фінансове відображення будь-яких дій організації в одній точці в рамках централізованої бази даних.

Крім ключових контурів системи, системи володіють багатим додатковим функціоналом, покликаним відобразити в системі управління всю діяльність підприємства. До додаткових контурам, реалізованим в системах класу ERP, зазвичай відносять наступне:

 • • управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM);
 • • управління взаємовідносинами з постачальниками (SRM);
 • • управління персоналом (HRM);
 • • управління проектами;
 • • бізнес-аналітику.

Як правило, управління взаємовідносинами з клієнтами та постачальниками відносять до основного контуру управління ланцюгами поставок, але в ряді окремих випадків використовують цю функціональність як самостійну. В рамках даного матеріалу будемо відносити ці модулі до основного контуру.

Подальшим розвитком концепції ERP стала поява концепції ERP II (Enterprise Resource & Relationship Processing - управління ресурсами і відносинами підприємства). Основною ідеєю нової концепції стало розширення функціональності, орієнтованої на взаємодію з компаніями найближчого оточення, тобто з клієнтами, постачальниками, субпідрядниками, власної філіальною мережею і т.д. Як і термін ERP, термін ERP II був запропонований компанією Gartner Group. Концепція ERP II спрямована на автоматизацію зовнішніх зв'язків та створення так званого віртуального підприємства, що відображає взаємодію виробництва, постачальників, партнерів і споживачів, що складається з окремо працюючих підприємств або тимчасового об'єднання підприємств, що працюють над одним проектом, програмою і ін. Дана концепція включає в себе додаткову функціональність для управління холдинговими структурами і роботу в рамках герріторіально-расіределенной структури, що дуже важливо при оптимізації бізнес-процесо в як окремої організації, так і всієї структури. Якщо брати точне визначення згідно Gartner Group , то ERP II - це бізнес-стратегія підприємства, що належить до певної галузі, і набір ключових для даної галузі додатків, що допомагають клієнтам та акціонерам підприємства збільшувати вартість бізнесу за рахунок ефективної ІТ-підтримки та оптимізації операційних і фінансових процесів як усередині свого підприємства, так і в зовнішньому світі - в рамках співпраці з іншими корпораціями.

Окремо необхідно відзначити появу функціоналу активної взаємодії з співробітниками поза підприємства: систем оповіщення про події всередині системи, організації віддаленого доступу до системи, спеціальних інтернет-інтерфейсів для взаємодії з системою - при цьому з максимальною уніфікацією функціоналу стандартного і інтернет-доступу.

Широкий розвиток Інтернету зумовило появу нових концепцій взаємодії між підприємством і зовнішнім світом, а саме:

 • • В2В (Business-to-Business) - сектор ринку, який працює не на кінцевого, рядового споживача, а на такі ж компанії, тобто на інший бізнес;
 • • В2С (Business-to-Consumer) - форма електронної торгівлі, мета якої полягає в прямих продажах для споживача.

Все це призвело до виникнення фактично нової сфери економіки - електронної комерції (e-Commerce) і необхідність включення подібного функціоналу в концепцію управління підприємством.

На додаток до функціонала ERP з'являються наступні модулі:

 • • внутрішньохолдингового управління;
 • • розширений CRM;
 • • розширений SCM;
 • • інтернет-доступ;
 • • додатковий інструментарій оповіщення;
 • • розширені інструменти інтеграції додатків;
 • • електронна торгівля (е-Сошшегсе).

Таким чином, поява концепції ERP II стало відображенням розвитку технологічних можливостей взаємодії підприємства із зовнішнім світом, чималу роль тут зіграло розвиток Інтернету та уніфікація взаємодії між І С.

Подальший розвиток концепції ERP призвело до появи нового терміна, введеного компанією Gartner Group в 2013 р, а саме Postmodern ERP (раніше відомої як ERP III). Postmodern ERP - це стратегія розвитку компанії, що зв'язує між собою адміністративне і операційне управління компанією (управління фінансами, виробництвом, логістикою і т.д.) і інтеграційними можливостями компанії, що дозволяють гнучко взаємодіяти між інформаційними продуктами як всередині, так і поза компанією. Це визначення підкреслює наявність двох ключових стратегій ERP: адміністративної та операційної.

Адміністративна ERP-стратегія фокусується насамперед на адміністративних аспектах управління підприємством, а саме: на управлінні фінансами, персоналом і непрямими закупівлями. Частина галузей не вимагає наявності функціоналу дистрибуції і виробництва в системі і орієнтується насамперед на спільне управління підприємством. Такі компанії зазвичай використовують такий специфічний галузевий функціонал, як управління проектами, управління сервісом, управління грантами, біллінгом і т.д. Зазвичай ці компанії належать до так званим сервісно-орієнтованих галузях.

Операційна ERP-стратегія - це перш за все виробничі, дистрибуційні, роздрібні компанії (так звані продуктовооріентірованние галузі). Як правило, подібні компанії розширюють функціонал своїх ERP-систем в областях управління виробництвом, управлінні ланцюгами поставок, управлінні замовленнями з метою досягнення максимальної операційної ефективності.

Функціонально і технологічно концепція Postmodern ERP включає в себе на додаток до ERP II наступні області:

 • • взаємодія з соціальними мережами;
 • • інтеграційні шини;
 • • хмарні технології;
 • • сервісно-орієнтована архітектура (SOА);
 • • інтелектуальний аналіз даних;
 • • інтернет «речей».

Подальший розвиток систем ERP орієнтовано, з одного боку, на максимізацію використання можливостей сучасних технологій, а з іншого - на максимальне наближення підприємства до кінцевого споживача.

Як приклад для огляду функціональності ІС класу ERP використовується одна з найбільш відомих систем середнього рівня Microsoft Dynamics АХ R3.

 • [1] Wylie L. A Vision of Next Generation MRP II // Gartner Scenario. 1990. T. S-300-339.
 
<<   ЗМІСТ   >>