Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ КОМПАНІЄЮ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

БАЗОВІ КОНЦЕПЦІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

В результаті вивчення матеріалу глави студент повинен:

знати

 • • контури управління організацією та основні класи інформаційних систем управління;
 • • концепції та стандарти автоматизації управління виробничої організацією, покладені в їх основу ідеї, методи виробничого, економічного і стратегічного управління;
 • • призначення, функціональні і технологічні можливості інформаційних систем класів MRP, ERP, MES, CIM, PLM, ВРМ;
 • • сучасні інструментальні рішення, прототипи систем автоматизації управління і їх функціональні і технологічні можливості;
 • • принципи і ефекти інтеграції систем управління організацією різних класів в проектах створення інтегрованої інформаційної системи організації;

вміти

 • • аналізувати і моделювати бізнес-процеси і управлінські процедури, покладені в основу інформаційної системи управління виробничим підприємством;
 • • аналізувати функціональні можливості систем автоматизації управління стосовно до цілям і завданням управління конкретного виробничого підприємства;
 • • аналізувати економічний ефект від застосування та інтеграції інформаційних систем різного призначення на виробничих підприємствах;
 • • формувати вимоги в проектах автоматизації підприємства і розробках додатків інформаційної системи організації;
 • • вибирати сучасні інструментальні рішення, прототипи і функціонал інформаційних систем управління відповідно до економічних потреб і завданнями управління конкретної організації;

володіти

 • • прийомами складання технічних завдань і визначення вимог на розробку інформаційних систем масштабу підприємства і її додатків;
 • • прийомами вибору функціоналу інформаційних систем для реалізації завдань управління підприємством.

У структурі управління типовим промисловим підприємством можна умовно виділити кілька контурів управління, утворених інформаційними системами управління різних класів.

Перший контур - це техніко-економічне управління, здійснюване збудованими над автоматичними і приладовими системами АСУТП (SCADA), системами диспетчеризації і виробничого планування (MES), оточуючими їх системами управління основними фондами (ЕАМ), системами ведення специфічних досвідчених і наукових досліджень АСНИ (LIMS ) і по іншим функціональними напрямками управління виробництвом (гнучкі автоматизовані ділянки).

Другий контур - економічне управління, що реалізовується сьогодні на основі ERP-стандарту і магістралі, що формується за модульним принципом, що розширює традиційний функціонал управління (виробництво, фінанси та ін.) Системами управління персоналом (Human Resources Management - HRM), інформаційними системами управління взаємовідносинами з клієнтами (Customer Relationships Management - CRM), системами управління ланцюгами поставок (Supply Chain Management - SCM), модулями перспективного планування (Advanced Planning & Scheduling - APS) та багатьма іншими.

Третій контур - управління життєвим циклом продукції (PLM). Системи цього класу здійснюють безперервну технологічну підтримку проектної діяльності та впровадження інновацій, керуючи даними і процесами на стадіях маркетингу, проектування і підготовки виробництва, аж до експлуатації і виведення з експлуатації. Сучасні PLM-системи пропонують високотехнологічні рішення в сфері електронного документообігу та систем керування технологічними даними (Project Data Management - PDM), які створюють єдиний інформаційний простір на підприємстві для конструкторів (Computer-Aided Design - CAD), інженерів (Computer-Aided Engineering - CAE ), технологів (Computer-Aided Manufacturing - CAM), управлінців і проектувальників майбутнього виробництва, що працюють з симуляціями і ЗО-моделями цифрового виробництва, фахівців в галузі управління якістю (Quality Management - QM). Інтеграція зазначених систем (також з ERP-, MES-системами) на базі CALS- технологій, які стали кровоносною системою І І СУ, дозволяє сьогодні скоротити ризики, терміни розробки та виведення на ринок нових виробів, здійснювати ефективне управління змінами. Управління технологічними і іншими даними (PDM) і архітектурні рішення, збудовані за моделями сучасного менеджменту, в таких системах забезпечують взаємодію з економічним контуром на рівні ERP-, SCM-систем, з виробничим контуром на рівні MES-систем (електронний креслення) і ЧПУ, за допомогою кодогенераціі, здійснюваної на основі електронного макету виробу, а також з системами управління та контролю якості (QM).

Перераховані контури управління утворюють горизонталь ІТ-інфра структури сучасного промислового підприємства поряд з системами управління проектом та іншими І С і сервісами.

Четвертий контур - в історичному аспекті найпізніший контур стратегічного управління, який утворює свого роду вертикаль ІТ-інфраструктури підприємства, реалізовану на основі концепції управління ефективністю бізнесу (Strategic Enterprise Management - SEM), орієнтованої на замкнутий цикл стратегічного управління, і інтелектуальних систем, систем аналізу даних , когнітивного і випереджаючого імітаційного моделювання, включаючи автоматизоване робоче місце керівника верхньої ланки управління, що формує загальну стратегію управлін я (Executive Information System - EIS). Ускладнення проблематики управління (від регулювання і аналітики планування до вирішення завдань ситуаційного та експертного управління) визначає розширення теоретико-методологічної бази управління (від теорії управління, що забезпечує інженерні системи, до системного аналізу і когнітивної психології), підтримуваної перспективними інформаційно-аналітичними технологіями когнітивного аналізу, імітаційного моделювання, управління знаннями.

ІТ-ландшафт сучасного підприємства утворюється на основі принципів інтеграції, замикає розглянуті контури, вимагає залучення і розробки різноманітного спектра спеціалізованих інформаційних технологій, аналітичних сервісів, додатків.

 
<<   ЗМІСТ   >>