Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow БІЗНЕС-СТАТИСТИКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Назвіть групи показників, що характеризують результати виробничої діяльності підприємств.
 • 2. Назвіть три складові частини обороту організації.
 • 3. Які елементи з нижчеперелічених не включаються в оборот організації:
  • а) продані надлишки сировини і матеріалів;
  • б) продані цінні папери;
  • в) вартість оплачених етапів по продукції з тривалим циклом виробництва;
  • г) продані власні основні засоби;
  • д) вартість будівельних робіт, виконаних господарським способом
 • 4. За якими цінами товари можуть включатися до обсягу відвантаженої продукції підприємства:
  • а) франко-склад виробника;
  • б) франко-вагон станція призначення;
  • в) франко-вагон станція відправлення?
 • 5. Які елементи з перерахованих нижче включаються в випуск товарів і послуг з організації:
  • а) вартість будівельних робіт, виконаних господарським способом;
  • б) вартість виробленої продукції, використаної для технологічних потреб організації;
  • в) вартість продукції власного виробництва, зарахованої в основні засоби організації;
  • г) продані власні основні засоби;
  • д) вартість готової продукції на складі?
 • 6. Як визначається випуск по торгової діяльності?
 • 7. Що таке «господарський» і «чистий» вид діяльності?
 • 8. Який показник відображає результат виробничої діяльності по будівництву?
 • 9. Яким чином включається обсяг виробництва найважливіших видів продукції підприємства в форми статистичного спостереження:
  • а) по валовому випуску;
  • б) за обсягом відвантаження;
  • в) без урахування внутрішньозаводського обороту?
 • 10. Коефіцієнт використання виробничої потужності (ПМ) розраховується як відношення:
  • а) середньорічний ПМ до фактичного обсягу виробленої за рік продукції;
  • б) обсягу виробленої за рік продукції до середньорічної ПМ;
  • в) середньорічний ПМ до ПМ на кінець року;
  • г) середньорічний ПМ, що використовувалася у виробництві, до загальної ПМ.
 • 11. Які методи використовуються в статистичній практиці для оцінки динаміки фізичного обсягу виробництва (продажу)?
 • 12. За якими розділами ОКВЕД2 розраховується індекс промислового виробництва?
 • 13. Що таке «кошик товарів-представників»?
 • 14. Які вимоги дотримуються при виборі базисного року при побудові індексів виробництва?
 • 15. Наведіть формулу розрахунку індексів виробництва на підприємстві за окремими видами діяльності.
 • 16. Яким чином можна агрегувати індекси виробництва за окремими видами діяльності в індекс виробництва в цілому по підприємству (приведіть формулу)?

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • 1. Дельян, А. Стимулювання збуту і реклама на місці продажу / А. Дельян [и др.]. - М.: Прогрес, 1994.
 • 2. Єлісєєва, І. І. Фіктивні змінні в аналізі даних / І. І. Єлісєєва, С. В. Куришева // Соціологія: 4М. - 2010. - № 30. URL: http://www.isras.ru/ files / File / 4M / 30 / Eliseeva.pdf.
 • 3. Федосєєв, В. В. Економіко-математичні методи і моделі в маркетингу / В. В. Федосєєв. - М.: Финстатинформ, 1996..
 
<<   ЗМІСТ   >>