Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow БІЗНЕС-СТАТИСТИКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В результаті вивчення глави 9 студент повинен:

знати

 • • систему показників і джерела даних для оцінки результатів діяльності підприємств;
 • • методи побудови індексів фізичного обсягу продукції;
 • • структуру цін і систему індексів цін в статистиці;
 • • специфіку розрахунку показників продукції за основними видами економічної діяльності;

вміти

 • • розраховувати показники обороту, випуску товарів і послуг, обсягу виробництва на підприємстві;
 • • застосовувати статистичні методи для моделювання показників продукції на підприємстві;
 • • оцінювати динаміку фізичного обсягу продукції і цін по підприємству;

володіти

 • • алгоритмом розрахунку валового прибутку;
 • • методами оцінки виробничої потужності підприємства;
 • • методами розрахунку індексів цін і тарифів на товари і послуги за класами КВЕД;
 • • комплексним підходом до моделювання результатів діяльності підприємства і розробці стратегії.

Оцінка результатів виробничої діяльності підприємства

Виробнича діяльність підприємства характеризується системою загальних і приватних показників, що відображають виробництво і розподіл товарів і послуг. Всі показники можна об'єднати в такі групи.

Загальні економічні показники (у вартісному вираженні):

 • • обсяг відвантажених товарів власного виробництва, виконаних робіт і послуг власними силами (обсяг відвантаженої продукції) по підприємству і за видами діяльності;
 • • вартість відвантажених товарів власного та невласного виробництва, виконаних робіт і послуг власними силами (оборот підприємства);
 • • випуск товарів і послуг (обсяг виробленої продукції) по підприємству, в тому числі за видами економічної діяльності;
 • • валовий прибуток від торговельної діяльності (розрахунковий показник).

Показники, що характеризують виробництво і (або) відвантаження по найважливіших видах товарів і виконаних послуг (в натуральному і (або) вартісному вираженні):

 • • по виробленої підприємством продукції;
 • • за наданими населенню платних послуг;
 • • з роздрібного продажу товарів;
 • • з оптового продажу товарів.

Специфічні показники, що характеризують окремі види економічної діяльності:

 • • обсяг перевезення вантажів вантажними автомобілями, в тому числі на комерційній основі (т);
 • • вантажообіг вантажних автомобілів, в тому числі на комерційній основі (ткм);
 • • обсяг будівельно-монтажних робіт, виконаних власними силами підприємства, в тому числі господарським способом (для себе) і за договорами будівельного підряду (тис. Руб.);
 • • оборот роздрібної торгівлі, в тому числі в частині товарів власного виробництва (тис. Руб.);
 • • оборот оптової торгівлі (тис. Руб.);
 • • оборот громадського харчування (тис. Руб.);
 • • обсяг платних послуг населенню (тис. Руб.).

Показники, що розраховуються на основі зіставлення вартості виробленої продукції і витрат на її виробництво і реалізацію, що відображають кінцевий результат виробничої діяльності:

 • • додана вартість підприємства та інші показники обсягу виробництва;
 • • можливий прибуток від продажу продукції і товарів невласного виробництва.

Всі названі показники або показники, необхідні для їх розрахунку, містяться в наступних формах федерального статистичного спостереження:

 • • Форма № П-1 «Відомості про виробництво і відвантаження товарів і послуг» (місячна);
 • • Форма № 1-підприємство «Основні відомості про діяльність підприємства» (річна);
 • • Форма № 5-3 «Відомості про витрати на виробництво і продаж продукції (товарів, робіт, послуг)» (квартальна);
 • • Форма № 1-натура-БМ «Відомості про виробництво, відвантаження продукції і балансі виробничих потужностей» (річна);
 • • Форма № ПМ «Відомості про основні показники діяльності малого підприємства» (квартальна);
 • • Форма № ПМ-пром "Відомості про виробництво продукції малим підприємством» (місячна);
 • • Форма № 1-ІП (міс) відомості про виробництво продукції індивідуальним підприємцем.

Поняття і структура обороту підприємства. Одним з основних показників в статистиці підприємств країн Європейського співтовариства є «оборот» ( turnover ). Він входить до переліку обов'язкових показників, рекомендованих Євростатом для отримання від підприємств, і характеризує обсяг ринку товарів і послуг.

Структура обороту представлена на наступній схемі (рис. 9.1):

Структура обороту підприємства

Мал. 9.1. Структура обороту підприємства

Перша складова обороту являє собою обсяг відвантаженої продукції підприємства, включаючи вартість відвантажених товарів власного виробництва, виконаних робіт і наданих послуг власними силами у фактичних відпускних цінах (без податку на додану вартість (ПДВ) і акцизів).

Обсяг відвантажених товарів власного виробництва - вартість усіх товарів, вироблених даним юридичною особою і фактично відвантажених (переданих) у звітному періоді на сторону (іншим юридичним і фізичним особам), включаючи товари, здані по акту замовнику на місці, незалежно від того, надійшли гроші на рахунок продавця чи ні.

Моментом відвантаження вважається:

 • • при відвантаженні товару иногороднему одержувачу - дата здачі його органу транспорту або зв'язку, що визначається датою на документі, що засвідчує факт прийому вантажу до перевезення транспортною організацією (товарно-транспортна накладна, рахунок-фактура, залізнична квитанція, шляховий лист і т.п.);
 • • при здачі товару на складі покупця або продавця - дата акту здачі товару на місці або підписання покупцем документів, що підтверджують отримання товару;
 • • при продажу товарів власного виробництва в порядку роздрібної торгівлі - дата продажу.

Вартість товарів, прийнятих покупцем і сплачених ним, але залишених як виняток на відповідальному зберіганні у продавця, включається в обсяг відвантажених товарів.

Якщо підприємство виробляє напівфабрикати, заготовки, вузли, які передає іншому підприємству (з оплатою або без оплати) для часткової обробки або доведення їх до повної готовності, а потім отримує їх назад і використовує при виробництві готових виробів, то в обсяг відвантажених товарів включається вартість готових виробів, коли їх виробництво повністю завершено і вони фактично відвантажені споживачу.

Вироби, які відповідно до договору приймаються і оплачуються замовником по етапах в залежності від ступеня їх готовності, відображаються в розмірі зданих і прийнятих замовником в звітному періоді етапів робіт.

Продукція, вироблена з давальницької сировини (сировини і матеріалів замовника, що не оплачуваних перед прийняттям-виробником), включається підприємством-виробником в обсяг відвантажених товарів власного виробництва за вартістю обробки, тобто без вартості сировини і матеріалів замовника.

Юридичні особи - власники сировини, що розміщують замовлення на його переробку на інших підприємствах і реалізують готову продукцію, відображають обсяг відвантажених товарів, вироблених із власної сировини за їх замовленнями іншими підприємствами.

Оцінка обсягу відвантажених товарів власного виробництва здійснюється за цінами франко-вагон станція відправлення, тобто не включає транспортні витрати. Якщо в договорах на поставку продукції вказані ціни франко-вагон станція призначення, то при визначенні обсягу продукції вартість транспортування продукції від станції відправлення до станції призначення виключається із загальної суми. Якщо застосовуються ціни франко-склад виробника, то оцінка обсягу продукції здійснюється за цими цінами.

Товари та послуги, що відпускаються за договором міни (бартеру), що передаються споживачам безоплатно, що надаються своїм працівникам в рахунок оплати праці, а також зараховані до складу власних основних фондів (засобів), оцінюються за середньою ціною продажу таких же або аналогічних товарів і послуг, розрахованої за місяць, в якому відвантажені (вироблені) оцінювані товари і послуги, а в разі відсутності такої або аналогічної продукції (послуг) - за місяць, виходячи з ціни її останньої реалізації, але не нижче фактичної собівартості.

Будівельно-монтажні роботи на будівлях і спорудах, виконані господарським способом (для власного підприємства), роботи по ремонту власних або орендованих будівель, споруд, обладнання, виконані власними силами організації, в оборот не включаються.

Відомості про відвантаження продукції (надання послуг) наводяться у статистичній звітності (форма № П-1) в цілому і за видами економічної діяльності відповідно до встановленого переліку на основі ОКВЕД2.

Друга складова обороту - вартість проданих товарів невласного виробництва - характеризує діяльність організації, не пов'язану з виробництвом власної продукції. Вона включає вартість проданих товарів, придбаних на стороні для перепродажу, а також продані надлишки сировини і матеріалів, палива та інших елементів матеріальних ресурсів, придбання яких враховувалося на рахунках виробничих запасів. Не включається в оборот продаж власних основних засобів, нематеріальних активів, валютних цінностей, цінних паперів.

Якщо організації здійснюють діяльність в торгівлі в інтересах іншої особи за договорами комісії, дорученнями або агентськими договорами, (комісіонери, повірені, агенти), то вартість проданих товарів у статистичній звітності відображають не вони, а власники цих товарів - організації, що є комітентами, довірителями, принципалами.

По об'єктах громадського харчування (ресторанам, кафе, барам, столовим і т.п.) в обсяг проданих товарів невласного виробництва включається вартість проданих борошняних, кондитерських, хлібобулочних виробів та інших покупних товарів без кулінарної обробки для споживання, головним чином, на місці.

Вартість проданих товарів невласного виробництва включається в оборот організації у фактичних продажних цінах без ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів.

Показники, що входять до складу обороту підприємств, є основою для розрахунку показників обсягу виробленої продукції та доданої вартості на рівні підприємств і макрорівні.

 
<<   ЗМІСТ   >>