Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow БІЗНЕС-СТАТИСТИКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТАТИСТИКА ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Якість продукції є одним з найважливіших показників діяльності промислових підприємств. Розглянуті статистичні методи застосовуються для контролю якості в процесі виробництва продукції. Разом з тим на підприємстві вивчається також якість продукції, що вийшла з виробництва. Узагальнюючими показниками якості продукції прийнято вважати:

 • • питома вага нової продукції;
 • • питома вага інноваційної продукції;
 • • питома вага сертифікованої продукції;
 • • питома вага експортованої продукції;
 • • коефіцієнт сортності продукції.

Рівень споживчої якості конкретного виду продукції визначається елементарно, якщо якість характеризується одним параметром, наприклад вмістом металу в видобутої руди, довговічністю машин і приладів. Якщо ж продукція характеризується кількома параметрами якості, то для зведеної оцінки динаміки рівня якості академік В. А. Трапезников запропонував інтегральний коефіцієнт якості, який вираховується як добуток відносних величин зміни кожного контрольованого параметра.

Припустимо, вивчається якість електроламп (табл. 6.10) Е

Таблиця 6. 7 0

Розрахунок інтегрального коефіцієнта якості

параметри якості

базисний

період

звітний

період

коефіцієнт

динаміки

Термін служби (годин горіння)

300

600

2

Светоотдача (люмен на 1 Вт витрачається потужності)

22

24,2

Інтегральний коефіцієнта якості ламп складе 2 • 1,1 = 2,2. Якість ламп збільшилася в 2,2 рази.

Якщо мова йде про узагальнення даних різних видів продукції, то зведена оцінка якості може бути дана за допомогою коефіцієнта якості професора А. Я. Боярського: [1]

де i K - індивідуальний індекс якості за окремими видами продукції, який визначається як kl / Kq; qj) - вартість звітної продукції в порівнянних цінах.

Наприклад, середня марка цегли (кг / см 2 ) в порівнянні з минулим роком підвищена на 12%, а в'язкість цементу збільшилася на 20%, тобто індивідуальні індекси якості склали: 1,12 для цегли і 1,2 для цементу. Вартість випуску продукції в звітному періоді в цінах минулого року склала по цеглині 2500 тис. Руб., А по цементу - 3200 тис. Руб. Тоді зведений індекс якості складе

тобто якість цих двох видів продукції збільшилася в середньому на 16,5%.

Коли оцінюється продукція має сортність, в ролі індексу якості можна застосувати коефіцієнт сортності. Індивідуальний коефіцієнт сортності визначається по кожній товарній або асортиментної підгрупи:

пройшли сертифікацію (вищого сорту)

При побудові загального коефіцієнта сортності фактична вартість випущеної продукції в оптових цінах порівнюється з її умовної вартістю при допущенні, що вся вона випущена вищим сортом.

Наприклад, підприємство випускає продукцію першого і другого сорту двох видів А, Б (табл. 6.11).

Таблиця 6. 7 7

Початкові дані

сорт

А

Б

кількість

ціна

ВАРТІСТЬ

кількість

ціна

ВАРТІСТЬ

1

200

40

8000

300

60

18 000

2

100

25

2500

60

50

3000

2

300

-

10 500

360

-

21 000

Коефіцієнт сортності складе

де q - кількість i-ro сорту; р - ціна (г-го сорту - в чисельнику; умовна - в знаменнику розрахунку); в якості умовної ціни виступить ціна першого сорту.

У прикладі

тобто фактична вартість продукції на 6,25% нижче, ніж могла б бути при випуску продукції тільки першого сорту.

В результаті перевірки якості продукції може бути виявлений шлюб. Це означає, що продукція не відповідає ГОСТу, ТУ та іншим вимогам, викладеним в документах аналогічного характеру.

Шлюб розрізняють за характером (виправний і невиправний), по місцях появи (внутрішній і зовнішній) і з поважних причин (недоліки в організації виробництва, порушення технологічної дисципліни, недостатня кваліфікація персоналу, несправність обладнання та ін.).

Шлюб може бути виявлений як на підприємстві - виробнику продукції, так і споживачами. Шлюб, виявлений в процесі споживання продукції, називається рекламацією. Облік шлюбу ведуть по виробам, окремими операціями або видам робіт в натуральному або трудовому (нормо-годинах) вираженні; за собівартістю забракованої продукції. Втрати від шлюбу оцінюються в грошовому вираженні.

Для характеристики шлюбу і втрат від браку розраховують наступні показники:

 • 1) абсолютний розмір браку в грошовому вираженні;
 • 2) абсолютний розмір втрат від браку;
 • 3) відсоток браку;
 • 4) відсоток втрат від шлюбу.

Абсолютний розмір браку являє собою суму витрат, пов'язаних з виробництвом шлюбу і його виправленням. Він може бути зменшений на суми, стягнені з винуватців шлюбу (наприклад, постачальників сировини) і на суми, отримані від реалізації шлюбу (здача в лом, реалізація за зниженими цінами). Ця величина і складе абсолютний розмір втрат від браку. Отримані показники можна порівнювати з виробничою собівартістю продукції та визначати розмір браку у відсотках і розмір втрат від браку у відсотках. Розглянемо розрахунок цих показників на наступному умовному прикладі (табл. 6.12).

Таблиця 6.12

Розрахунок розміру браку і втрат від шлюбу

№ рядка

показник

Сума, тис. Руб.

1

собівартість шлюбу

40

2

Витрати на виправлення браку

10

3

Абсолютний розмір браку (стор. 1 + р. 2)

50

4

Вартість браку за ціною використання

3

5

Стягнуто з постачальників

2

Закінчення табл. 6.12

№ рядка

показник

Сума, тис. Руб.

6

Абсолютний розмір втрат від шлюбу (стор. 3 - стор. 4 - стор. 5)

45

7

Собівартість виробленої продукції

3500

8

Розмір шлюбу,% (стор. 3 / стр. 7)

1,429

9

Розмір втрат від шлюбу,% (стор. 6 / стр. 7)

1,286

Можливе використання ряду інших показників якості продукції, що враховують її специфіку.

 • [1] Квітко А. В. Управління якістю: навч, посібник. М.: МГУ економіки, статистики та інформатики, 2005. С. 139.
 
<<   ЗМІСТ   >>