Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ)

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ

Система моделювання ЛЗ, як це показано на рис. 4.8, містить чотири основні компоненти: аналітичний модуль, систему управління БД, призначений для користувача інтерфейс і модуль інтеграції і трансформації даних.

Аналітичний модуль складається з генератора моделі, оптимізатора і генератора звітів. Найчастіше генератори моделі і звітів є замовні комп'ютерні програми, що враховують особливості даної ЛЗ, а оптимізатор - стандартний пакет програм для оптимізації того чи іншого типу математичних моделей.

Схема системи оптимізаційного моделювання

Мал. 4.8. Схема системи оптимізаційного моделювання

Генератор моделі відправляє запит для отримання необхідних вихідних даних для оптимізації в базу даних ЛС. Отримані вихідні дані перетворюються в необхідний для оптимізатора, зазвичай матричний, вид. Якщо оптимізатор являє собою стандартний модуль, то дані в нього передаються за допомогою файлу відповідного формату. Вироблене оптимізатором рішення наводиться до необхідного для розуміння виду в генераторі звітів і передається в базу даних ЛЗ у вигляді готового рішення.

Система управління базами даних забезпечує введення, зберігання, зміна, видалення, обробку та вилучення даних моделі. Для ЛЗ характерні значні обсяги даних, які можуть досягати мільйонів елементів. Підтримка таких обсягів даних вимагає використання потужних серверних систем управління БД. При цьому в більшості випадків дані, необхідні для використання в моделі, реально розташовуються в різних БД, пов'язаних комп'ютерною мережею, але фізично роз'єднаних між собою і підтримуваних різними суб'єктами Л С. Іншою відмінною рисою є вимога підтримки БД декількох сценаріїв функціонування ЛС, які повинні бути оцінені моделлю для вибору оптимального варіанту.

Програма інтеграції і трансформації даних забезпечує узгодження даних ЛЗ з корпоративної БД. Це має на увазі переклад даних в необхідний формат і реплікацію оновлених даних корпоративної БД в базу даних ЛС. При цьому дана програма повинна забезпечувати об'єднання даних в групи і їх подальше роз'єднання для підвищення ефективності роботи різних систем управління, які були розглянуті вище.

Мета об'єднання (агрегування) даних полягає в зниженні їх кількості до керованого рівня. При цьому об'єднуються дані повинні стосуватися об'єктів, які б мали подібні витрати і технології по всьому ланцюжку ЛЗ.

На рис. 4.9 приведена схема, яка ілюструє принцип створення товарних груп для різних рівнів моделі. Це приклад, коли на першому рівні з точки зору зручності роздрібної торгівлі товарна номенклатура, що включає 50 тис. Найменувань, розбивається на тисячу товарних груп. Якби ця проблема розглядалася з точки зору виробничого підприємства, та ж номенклатура могла б бути розбита всього на 100 товарних груп. Перший рівень угруповання використовується для подальшого агрегування даних і оцінки різних сценаріїв моделювання. Так, стратегічної моделі, наприклад, для розгляду ефективності інвестицій досить 50 груп. Для тактичного планування функціонування ЛС кількість груп доведеться збільшити.

При агрегування даних дуже часто застосовується універсальний метод АВС, відомий також як правило Парето, або 80/20. Якщо клієнтів вибудувати за обсягом продажів, то з високою впевненістю можна очікувати, що більш ніж 80% обсягу продажів споживають 20% розташованих в верху списку клієнтів. Звичайно, дані по цим клієнтам не агрегуються, тоді як дані по іншим клієнтам добре підходять йод об'єднання в групи за ознаками географічного розташування, обсягів поставок і т.п.

Схема створення товарних груп

Мал. 4.9. Схема створення товарних груп

Інтерфейс містить всі необхідні засоби для ефективного відображення результатів моделювання і їх аналізу. Зазвичай це процесор електронних таблиць, програма прогнозування, ГІС та офісне ПО.

Грунтуючись на наведених вище міркуваннях, можна сформувати блок-схему моделі ЛЗ з точки зору використання в ній даних. Укрупнення блок-схема такої моделі приведена на рис. 4.10.

Подмодель об'єктів ЛЗ має дані про всі об'єкти, включених в ланцюг поставок. Організація цих даних повинна бути досить універсальна для того, щоб мати можливість описати і виробниче підприємство, і центр розподілу. Центри розподілу також несуть витрати, споживають ресурси і залежать від обмежень потужності, як і виробничі підприємства.

Схема моделювання, яку можна використовувати для опису об'єкта ЛЗ, представлена на рис. 4.11. Вироби надходять на об'єкт, за допомогою різних процесів обробляються і залишають об'єкт. Вироби, як правило, мають на увазі групу об'єктів, які об'єднуються в товарні партії, відправки або виробничі серії за різними ознаками. Одиниця виміру може змінюватися на вході і виході з об'єкта. Наприклад, партія вантажу, що прибуває на термінал, може вимірюватися в контейнерах, а відправляється з терміналу - в піддонах або одиницях маси або об'єму.

Таким чином, безліч способів переробки вантажів повинно бути доступно кожному процесу і кожен спосіб переробки може використовувати безліч надходить продукції і робити безліч виходить продукції. Також об'єкти мають ресурси, що споживаються при переробці безліччю процесів. Способи переробки, доступні в кожному процесі, є діями з додаванням вартості. У багатьох джерелах в зв'язку з цим способи переробки називаються активностями.

Укрупнення блок-схема моделі логістичної системи

Мал. 4.10. Укрупнення блок-схема моделі логістичної системи

Схема моделювання об'єкта логістичної системи

Мал. 4.11. Схема моделювання об'єкта логістичної системи

Компанія PSI Logistics пропонує програмний продукт PSIglobal - систему планування аналізу і оптимізації логістичних мереж [1] .

Розробивши продукт PSIglobal, компанія «PSI Logistics» створила програмне забезпечення для постійної оцінки і управління формуванням вартості логістичних процесів, надавши користувачам можливість цілеспрямованої і ефективної розробки логістичних проектів як з точки зору стратегічних (наприклад, оптимізація структури та місця розташування логістичного об'єкта), так і тактичних (планування транспортних мереж і завантаженість складських площ) аспектів. Основна ідея продукту PSIglobal полягає в плануванні, аналізі та оптимізації логістичних мереж. При цьому можливо планування дистриб'юторських, закупівельних, виробничих мереж, а також мереж щодо забезпечення запасними частинами.

За допомогою ПО для планування і управління стало можливим зображення багатоступеневих процесів транспортування з метою контролю і поліпшення загальної логістичного ланцюжка. Завдяки використанню різних видів транспорту (автомобільного, залізничного, водного), можливо відображення мультимодальних процесів транспортування та використання цієї інформації з метою оптимізації. Модульна побудова системи забезпечує індивідуальну адаптацію до потреб клієнта. Функціональний спектр PSIglobal охоплює наступні сфери: аналіз логістичних мереж; моделювання логістичних мереж; планування розташування логістичного об'єкта структури; статистику і контроль логістичних мереж; оптимізацію запасів і асортименту; оцінку ефективності логістичних мереж; централізований розрахунок і зіставлення послуг.

Аналіз, планування та оптимізація логістичних мереж ґрунтуються, крім іншого, на використанні цифрових даних про мережі шляхів сполучення (автодорожніх, залізничних, водних).

PSIglobal пропонує можливість задіяти різні мультимодальні транспортні мережі. Крім вище названого для планування, аналізу та оптимізації логістичних мереж істотне значення мають потоки матеріалу, що переміщаються від місця розташування виробництва або складу до клієнта. PSIglobal управляє цими даними у вигляді вихідних і змінних даних (інформація про місцезнаходження, артикулах, транспортних засобах, замовленнях, відправленнях). З'єднання картографічних і логістичних даних дозволяє використовувати всі переваги ГІС технологій. Завдяки інформації про фактичні адреси розташування в цифрової транспортної мережі проводиться розрахунок відповідних вузлів і контурів. Після зв'язування фактичної адресної інформації з цифровими даними транспортування розрахунковим шляхом встановлюється дистанція і час поїздки. Виходячи з цього, визначаються і приймаються в розрахунок реальні витрати.

Аналіз логістичних мереж служить для виявлення потенційних проблемних ділянок і визначення можливостей оптимізації. PSIglobal пропонує різні методи модульного аналізу, що забезпечує прозорість і можливість виявлення вузьких місць транспортних потоків і структури. По телевізору можна аналітичні методи: структурний аналіз відправки; аналіз ресурсів; аналіз за класами віддаленості; аналіз за коефіцієнтом обслуговування; аналіз тарифів транспортування.

Суть продукту PSIglobal полягає в валідації і оптимізації місця розташування логістичних об'єктів (наприклад, розташування складів і дистриб'юторських центрів). За допомогою модуля оптимізації розташування об'єктів можна розрахувати як оптимальна кількість об'єктів, так і вибудувати різні сценарії їх конфігурації і маніпуляції, а також зіставити результати. Можна також здійснювати вибір між мінливими і постійними об'єктами, їх кількістю і функціональними завданнями. Після оптимізації розташування об'єктів розраховуються і реєструються наступні параметри:

  • 1) оптимальне місце розташування об'єкта ;
  • 2) функціональні завдання логістичного об'єкта ;
  • 3) список артикулів і запаси логістичних об'єктів ;
  • 4) кількості та глобальна структура логістичних об'єктів ;
  • 5) структура витрат (типи витрат: зберігання , транспортування , обробка вантажу)]
  • 6) коефіцієнт обслуговування клієнтів]
  • 7) атестація в поточному стані.

Поряд з обчисленням оптимального місця розташування логістичних об'єктів можна досягти удосконалення, не вдаючись до зміни кількості і положення логістичних об'єктів, шляхом встановлення оптимальної кореляції між різними етапами транспортування аж до досягнення кінцевого споживача. Подібна оптимізація кореляції може бути проведена між декількома етапами транспортування. Крім того, для логістичного об'єкта з постійним місцем розташування можна визначити мінімальну і максимальну виробничу потужність як щодо самого складу, так і товарообігу на рівні товарної групи. Оцінка логістичних мереж здійснюється за допомогою функції витрат. При цьому PSIglobal може використовувати все різноманіття оціночних критеріїв, таких як вартість транспортування і зберігання, транспортування та надання сервісних послуг.

За допомогою модуля мережевого планування задовольняються особливі вимоги, що виникають в ході планування мережі у логістичних операторів, експедиторів, кур'єрських служб. Комбінування різних транспортних ланцюжків дозволяє об'єднувати вантаж, призначений для різних клієнтів, і доставляти його з урахуванням оптимальної вартості витрат на транспортування. Головне завдання мережевого планування полягає у визначенні місць розташування логістичних об'єктів з точки зору зіркоподібній мережі, що формується завезенням і розвезенням вантажів зі складів (терміналів).

Після того як буде зроблено розрахунок доставки для певного клієнта з певного логістичного об'єкта, модуль планування маршрутів прораховує, скільки одиниць транспорту потрібно для одного логістичного об'єкта.

Відображення логістичної мережі здійснюється за допомогою картографічних зображень. Так, можна викликати на монітор різні етапи транспортування, візуалізувати їх логічну кореляцію, а також маніпулювати ними. При цьому фізичні логістичні об'єкти (виробництво, склад, база, клієнт) зображуються на географічній карті символами, а матеріальні потоки - у вигляді сполучних ліній між логістичними об'єктами. При показі географічної карти можуть бути додатково обрані різні територіальні структури, такі як адміністративний поділ за індексами або політичним адміністративних округах. Для зручності орієнтування можна вивести на екран топологічні географічні елементи (гори), структури (вулиця) і виділити їх кольором.

За допомогою PSIglobal можна проводити порівняльну оцінку різних логістичних мереж. Результати аналізів, планування і оптимізації порівнюються з точки зору якості і кількості. Крім того, технологія сценарію дозволяє зображати графічно переваги і недоліки різних логістичних мереж, виділяючи таким чином їх відмінності один від одного.

  • [1] URL: http://vww.psilogistics.com/ru/reshemja/upravlenie-logisticheskimi-setjami-scm/
 
<<   ЗМІСТ   >>