Повна версія

Головна arrow Релігієзнавство arrow РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВІРОСПОВІДНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ СВІТУ

Географія релігій в сучасному світі не може дати абсолютно точну картину розподілу релігій і конфесій в більшості країн, оскільки супутні глобалізації широкомасштабні міграційні процеси до початку XXI ст. привели до розмивання історично сформованих зон поширення багатьох конкретних віросповідань. У різних країнах світу нині існують великі громади послідовників таких релігій, які раніше в цих країнах були практично невідомі. Іноді таке інорелігіозное присутність істотно змінює «релігійну карту» країни. Там же, де більшість населення як і раніше дотримується історично сформованих релігійних традицій, нерідкі релігійні меншини, що представляють також нові для цих країн релігії.

Сучасну Європу все ще можна вважати регіоном з переважанням християнства, представленого і західної, і східної гілками цієї релігії. Однак за кілька останніх десятиліть стало вагомим присутність ісламу в європейських країнах, причому вже не тільки як результату різного роду міграцій з країн «ісламського світу», а й за рахунок поколінь нащадків перших великих хвиль міграції, повноправних громадян європейських держав.

Західні християнські конфесії (католицизм і протестантизм) поширені серед християн Північної, Західної, Південно-Західної та Центральної Європи. Східне християнство (православ'я) поширене в Східній і Південно-Східній Європі. Будь-яке конфесійне переважання не означає монопольного становища відповідних церков в релігійному житті країни. Наприклад, в державах Північної Європи (Данія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Фінляндія) більшість населення відносить себе до місцевих євангелічно-лютеранським церквам (напрямок протестантизму), але в кожному з цих держав на законних підставах наявні християнські об'єднання та інших напрямків, помітно присутність нехристиянських сповідань, а також є громади деяких нових релігійних рухів.

Північна Америка (США та Канада) також може вважатися християнським регіоном. У той же час, конфесійний склад християнського населення цього регіону відрізняється строкатістю - тут представлено більшість існуючих різновидів протестантизму, широке поширення мають католики латинського обряду, присутня значна кількість православних. Релігійне різноманіття доповнюють численні громади иудаистов і мусульман. У Північній Америці беруть початок і багато НРР, що поширилися потім на інші континенти.

У Південній Америці зберігається історично привнесене переважання католицизму, хоча в ряді країн зусиллями місіонерів стали розвиватися громади протестантських сповідань. У деяких країнах континенту і в острівних державах є також іслам і синкретичні культи.

Зарубіжна Азія - регіон, де зародилися всі три світові і багато інших релігії. У країнах Південно-Західної Азії спостерігається переважна присутність ісламу (крім Ізраїлю, Кіпру й Лівану), аналогічна картина і в Малайсько-Індонезійському субрегіоні (крім Філіппін). Ісламу також прихильний більшість населення колишніх радянських республік Середньої Азії.

Інший найбільшою релігією регіону є буддизм різних напрямків, його сповідують в Південно-Східній Азії (тхеравада) і в Східній і Центральній Азії (Махаяна). Широкий діапазон різних індуїстських вірувань, джайнізм і сикхізм представлені в Індії. У Китаї соприсутствуют три системи вірувань ( «три вчення») - буддизм, даосизм, конфуціанство; в Японії - дві, буддизм і синтоїзм.

У країнах Африки найбільшого поширення мають іслам і християнство, а також місцеві вірування племен і народностей. У Західній і Північній Африці і в державах Африканського Рогу (крім Ефіопії) переважна більшість населення сповідує іслам. Великі християнські церкви є тільки в Єгипті (копти) та Ефіопії (моіофі- зити). У Центральній, Східній і Південній Африці християнську присутність (католицьке і протестантське) значніше.

Населення Австралії та Океанії на дві третини належить до християнських конфесій, з переважанням послідовників протестантських напрямків. Серед аборигенів (корінного населення) частково зберігаються архаїчні вірування.

Важливо запам'ятати!

Для сучасної географії релігій характерно повсюдне утворення релігійних меншин - об'єднань віруючих будь-якої релігії, значно поступаються за чисельністю послідовників домінуючих в країні або регіоні віросповідань. Як релігійних меншин зазвичай виявляється якасьнебудь Етнорелігійний група з середовища історичної діаспори або мігрантів, яка дотримується вірувань і обрядів інокультурного для країни проживання походження. В етнічно однорідної середовищі освіту релігійних меншин найчастіше відбувається внаслідок релігійної конверсії або появи релігійних сект.

У діяльності релігійних меншин реалізуються духовні і соціальні інтереси щодо малої частини населення, що нерідко створює протистояння по ряду питань панівним релігійним організаціям і світським властям. Збереження релігійними меншинами своєї ідентичності може супроводжуватися самообмеженнями територіального (локалізація місць розселення), економічного (спеціалізація на окремих видах господарської діяльності), демографічного (заборона на змішані шлюби), соціально-політичного (неприйняття ряду державних встановлень) характеру.

 
<<   ЗМІСТ   >>