Повна версія

Головна arrow Релігієзнавство arrow РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ І «ПОВЕРНЕННЯ САКРАЛЬНОГО»

Секуляризація і концепції іостсекулярного

Секуляризація (від лат. Saeculum - «епоха», «людський вік», «покоління»; нозднелат. Saecularis - «мирської», «світський») - обмирщение різних областей життя суспільства і особистості, їх вихід з під обов'язкового впливу релігії. Історично і понині секуляризацією іменується переклад (як правило, примусовий) власності релігійних організацій в світське (головним чином - державне) володіння. Інше значення секуляризації пов'язано з добровільним виходом віруючого з станового складу служителів релігійного культу.

В сучасній соціальній думки найбільш поширене широке розуміння секуляризації - як процесу, що поєднує дві основні складові: 1) усунення контролю і втручання з боку релігійних організацій в справи держави і суспільства; 2) звільнення свідомості і поведінки людей від авторитарного впливу релігійних уявлень, розпоряджень і норм.

Тема секуляризації є однією з провідних в науках про релігію. Загальним серед дослідників стало визнання реальності цього явища, проте його тлумачення далеко не однаково (К. Доббелер, X. Казанова). Пояснюючи причини секуляризації, найчастіше вказують на диференціацію сучасного суспільства, в якому релігія, як і будь-який інший соціальний інститут, отримує спеціалізоване значення і цим відділяється від інших (Т. Парсонс). Відзначається нездатність кожної конкретної релігії стати універсальним об'єднуючим фактором в структурно складної соціальному середовищі (Н. Луман). При цьому виявляється і зберігається затребуваність релігійного присутності в суспільстві, що реалізується в генеруванні нових і множинних форм сакрального (А. Баркер). Звідси випливає перегляд погляду, що обмежує секуляризацію тільки занепадом релігійності. Дісфункціоналиюсть будь-яких релігійних інститутів тягне за собою не відмирання релігії, а поява її більш життєздатних різновидів (Д. Мартін).

Таким чином, секуляризація постає як необхідний момент в динаміці духовного саморозвитку людства, що дає імпульс для коригування релігійного життя, більш точного розміщення сакральних орієнтирів.

Завершеним ідейним вираженням секуляризації прийнято вважати секуляризм як повну емансипацію людського життя від будь-яких проявів релігії. Така ідеологія дійсно спостерігається в різних суспільствах, однак не може вважатися переважаючою. Сучасні дослідження звертають увагу на активізацію релігійних пошуків, свого роду «повернення до сакрального», що спостерігається в найширшому діапазоні - від глобального поширення нових релігійних рухів до наростаючого присутності в ряді регіонів світу релігійного фундаменталізму.

У більшості випадків свідоцтвами секуляризації стають масовий відхід людей від активної участі в справах релігійних організацій і зниження масштабів здійснюваних релігійних практик. При цьому релігійні потреби не зникають, змінюються лише способи їх вираження. З іншого боку, в суспільствах, які зберігали високий рівень релігійного впливу, може бути присутнім і секулярного.

Стимулами до секуляризації стають розвиток раціональних способів пояснення світу, зниження колишніх можливостей і авторитету найбільш поширених традиційних релігій, потреба в нових механізмах адаптації людини до наростаючим складнощів сучасного життя. Секуляризація тягне за собою реструктуризацію релігійного життя - втрату релігійними організаціями мирських функцій, відмова від беззастережного підпорядкування віруючих адміністративним структурам конфесій, зниження ролі формально-інституційних вимог, посилення особистісних мотивацій в релігійному поведінці індивідів.

Секуляризація нс скасовує релігійних потреб, а переводить їх на нові шляхи реалізації, більш підходящі життєвої повсякденності, світоглядним і моральним пошукам віруючих в постіндустріальному соціумі. Секулярне суспільство передбачає самостійність вибору людиною для себе духовної традиції, без її нав'язування, принаймні - важелями державного примусу. Проявом цього може стати навіть відмова людини від приналежності до будь-якої з існуючих релігійних організацій, при збереженні релігійних настроїв і формуванні індивідуальних релігійних практик ( приватизація віри). При демократичному устрої сучасне секулярне держава надає свободу будь-яким формам організації релігійного життя, якщо вони не порушують чинне законодавство. Мирське положення конфесій зрівнюється засобами цивільного правового регулювання, яке в рівній мірі обов'язково для дотримання всіма, незалежно від «давнини» сповідувані віри.

наукова дискусія

Дослідження секуляризації показують нелінійний характер цього процесу. Більш того, навряд чи можна обґрунтовано стверджувати, що секуляризація сталася в повній мірі і у всіх регіонах світу. Немає однозначності і в оцінці наслідків секуляризації.

Проте в ужиток наук про релігію вже увійшли концепції так званого постсекулярного суспільства, як би долають тезу про невідворотність і незворотності секуляризації. Однак ці концепції скоріш за все доречно приймати як прогностичні моделі, ніж як відбулася реальність. Можна виділити три основні підходи до феномену постсекулярного.

Перший з них, пов'язаний з ім'ям німецького соціального філософа Ю. Хабермаса (р. 1929), трактує постсекулярного як стан соціуму, де секуляризація доведена до завершення, утвердився принцип світськості, секуляризм перестав був необхідним, і релігійні спільноти, вільні від політичної та іншої мирської залученості, можуть вільно існувати як духовні об'єднання.

Інший підхід бачить постсекулярного як подолання секуляризму, звільнення від радикальних наслідків секуляризації і свого роду «реванш» релігії. Для третього підходу властиво синтезує бачення постсекулярного, в якому немає явного домінування релігійного або світського почав, але здійснюється щось на зразок світоглядного синтезу релігії і науки.

 
<<   ЗМІСТ   >>