Повна версія

Головна arrow Релігієзнавство arrow РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РЕЗЮМЕ

Глобальність соціокультурних процесів знаходить пряме або опосередковане віддзеркалення в динаміці релігійного життя сучасного світу. По-своєму, ця динаміка стала індикатором стану суспільної свідомості. Духовна конкуренція і релігійна конверсія, «ринкові» відносини в сфері релігії та поява квазірелігія, ідеологія громадянської релігії - все це вказує на тісний взаємозв'язок і взаємовплив релігійних та світських (політичних, соціально-економічних, правових, моральних) засад суспільства

Множинність проявів і форм релігійного життя сучасного суспільства вимагає при їх вивченні постійного відстеження всіляких новацій і співвіднесення їх з традиційними станами навчань і культу. Очевидно, що це під силу тільки систематизованому науковому підходу, який спирається на религиоведческую компетентність дослідників.

Ключовими завданнями при цьому слід визнати: 1) побудова адекватних теоретичних моделей сучасної релігійної ситуації; 2) емпіричну обґрунтованість теорій релігії; 3) точність термінологічного апарату; 4) застосування отриманих науковим шляхом знань для рекомендацій при виробленні управлінських рішень.

Релігієзнавство здатне осягати і розкривати смисли релігійних процесів, але саме але собі не є інстанцією, що керує цими процесами або коректує їх. У той же час, одержувана картина релігій в сучасному світі свідчить про необхідність наукових підходів і знань для ефективної політичної та соціально значущої діяльності.

 
<<   ЗМІСТ   >>