Повна версія

Головна arrow Релігієзнавство arrow РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РЕЗЮМЕ

Отже, ми бачимо, що релігієзнавство є складно організовану галузь знань, в якій співіснують і взаємно впливають один на одного принципи і методи різних наук. В цілому, релігієзнавство є область міждисциплінарних досліджень релігії і релігійних явищ як специфічної діяльності людини, включеної в різні контексти і пов'язаної з іншими сферами діяльності. При всій відмінності конкретних досліджень релігії в релігієзнавстві вони об'єднуються рядом фундаментальних принципів - методологічного агностицизму, емпіризму, порівняння, міждисциплінарності і аспекту- алиюсті. Реалізація цих принципів дає можливість неупередженого опису, розуміння і пояснення особливостей релігійного життя у всій її повноті і своєрідності, що є основним завданням релігієзнавства, що забезпечує як теоретичну, так і світоглядну його спроможність.

Залежно від реалізації зазначених вище принципів, релігієзнавство як самостійна галузь знань структурується по-різному.

Типологія релігієзнавчих дисциплін відображає предметне різноманітність способів, в яких може виступати об'єкт «релігія»; при цьому, серед численних розділів релігієзнавчого знання виділяються деякі константи, а саме історія, феноменологія, соціологія, антропологія, психологія та - з деякими застереженнями - філософія.

У свою чергу, різноманіття способів подання об'єкта «релігія» має результатом безліч способів визначення релігії, кожен з яких відповідає конкретним дослідницьким завданням і обмежений відповідною областю застосування. В цьому відношенні будь-яке визначення релігії є якоюсь моделлю релігії, застосування якої в реальній практиці дослідження наповнює її емпіричним змістом. Різноманітність визначень в частині їх структури, функції, області застосування і завдань демонструє, наскільки складною для аналізу реальністю є релігія, і одночасно показує, що наукове розуміння релігії неминуче предметно.

 
<<   ЗМІСТ   >>