Повна версія

Головна arrow Релігієзнавство arrow РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

Цей підручник підготовлений співробітниками кафедри релігієзнавства Російської християнської гуманітарної академії. У роботі над виданням центральними були такі ідеї. По-перше, релігієзнавство розглядається нами як область знань, актуальних не тільки для специа- листів-релігієзнавців, але і для будь-якої людини, що бере участь в сучасній соціальній і культурній діяльності. Тому ми виходили з того, що релігієзнавство повинно бути затребуване усіма студентами, і перш за все бакалаврами, які навчаються з гуманітарних напрямках (філологія, мистецтва і гуманітарні науки, філософія), а також напрямками, що базуються на соціальних науках (соціологія, юриспруденція, менеджмент). По-друге, ми виходили з того, що релігієзнавство є цілісною системою знання, яка заснована на ясних і чітких принципах. Сьогодні з цією думкою погоджуються далеко не всі представники релігієзнавчого співтовариства, однак в педагогічних цілях ця позиція показалася нам найбільш виправданою.

Структура підручника є досить новою для російських навчальних видань з релігієзнавства. Нами був обраний формат, орієнтований більшою мірою на розгляд сучасного стану релігійного життя і дозволяє учням набути навичок самостійного аналізу релігійних явищ. Перший розділ присвячений принципам і методам дослідження релігії, а також короткому історичному огляду їх становлення. Описуючи відповідну проблематику, ми прагнули уявити найбільш актуальне сьогодні зміст як класичних, так і посткласичному концепцій, а також їх придатність в дослідницькій практиці.

Другий розділ підручника присвячений предметного полю релігієзнавства. Кілька нетиповим виглядає приміщення в цей розділ глави про релігійне умогляді і філософії релігії. Це обумовлено декількома причинами. По-перше, статус філософії релігії в сучасному релігієзнавстві виявляється дискусійним - ряд авторів вважають цю галузь знань фундаментом науки про релігію, інші ж виключають її. Нам видається, що філософія релігії може розглядатися як свого роду прикордонна область між емпіричним релігієзнавство та релігійним умоглядом. На цій посаді філософія релігії виявляється і предметом релігієзнавства, і його попереднім етапом, оскільки в системі абстрактних категорій «висвічує» в релігії те, що емпіричному дослідженню піддається далеко не завжди. По-друге, параграфи, присвячені релігійному умогляду, дають можливість систематично представити склалися в двох розділених простором і часом традиціях (індійської і новоєвропейської) системи раціональності. На нашу думку, це один з перспективних способів встановити межі продуктивного культурного і світоглядного діалогу.

У свою чергу, огляд елементів релігій дозволяє систематично представити різноманіття тих фрагментів, з яких складаються релігійні традиції. Глава, присвячена стосункам релігії з іншими видами діяльності, демонструє взаємозв'язок релігії з різними типами самосвідомості (переважно на сучасному етапі). Нарешті, третій розділ присвячений особливостям сучасного релігійного життя. З одного боку, тут описуються специфічні риси, що характеризують релігії сьогодні, а також принципово нові явища, що потрапляють в область релігієзнавчої компетенції. З іншого боку, в розділі описується функціонування релігійних організацій в сучасній державі, а також особливості релігійної ситуації в Російській Федерації.

Ми сподіваємося не тільки на те, що дане видання посприяє поширенню релігієзнавчих знань серед учнів вузів, але також на те, що студенти зможуть застосувати їх у своїй професійній діяльності, зробити останню більш сприйнятливою до релігійної проблематики. Сучасне життя стає все більш складною, а тому вимагає від людини все зростаючого уваги до культурної діяльності та відповідальності за прийняті рішення, які часто здаються самоочевидними.

В результаті вивчення навчального матеріалу студент повинен:

знати

 • • специфіку виникнення релігієзнавства як галузі знань;
 • • принципи організації і структуру релігієзнавчого знання;
 • • методи і методики опису та пояснення релігійних явищ;
 • • основні елементи релігійних традицій і співвідношення релігії з іншими видами діяльності;
 • • особливості релігійного умогляду;
 • • специфіку нової релігійності, езотеричних навчань, явищ релігійного характеру в сучасному житті;
 • • статус релігії в житті суспільства і держави;
 • • правові документи, що регулюють життя релігійних об'єднань в РФ;

вміти

 • • орієнтуватися в історії становлення релігієзнавства;
 • • здійснювати вибір на користь того чи іншого методу дослідження релігії;
 • • здійснювати опис релігійних явищ і релігійних традицій;
 • • класифікувати елементи релігійних традицій;
 • • співвідносити релігійні явища з іншими видами діяльності;
 • • визначати специфіку нових релігійних рухів;
 • • орієнтуватися в різноманітті сучасної релігійності;
 • • застосовувати на практиці методи аналізу сучасної релігійності;
 • • шанобливо ставитися до релігійного різноманітності і різноманіттю;

володіти

 • • основними методами дослідження релігійних явищ;
 • • історичним, феноменологическим, соціологічним і антропологічним підходами до вивчення релігій;
 • • навичками визначення релігії і співвіднесення релігії з іншими видами соціокультурної діяльності;
 • • навичками аналізу релігійного умогляду;
 • • принципами класифікації релігій, релігійних явищ;
 • • навичками типології релігійних об'єднань;
 • • термінологічним апаратом аналізу сучасного релігійного життя;
 • • інформацією про правові документах, що регулюють життя релігійних об'єднань;
 • • навичками неупередженого і об'єктивного дослідження релігій.
 
<<   ЗМІСТ   >>