Повна версія

Головна arrow Логістика arrow ЛОГІСТИКА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОЕКТУВАННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ СКЛАДУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ КОНТЕЙНЕРІВ І НАВАЛЮВАЛЬНИХ ВАНТАЖІВ

Визначення площі складу для розміщення контейнерів. При організації контейнерних перевезень на складі обладнуються контейнерні майданчики. Майданчики для розміщення контейнерів розраховуються виходячи з добового надходження контейнерів і термінів їх зберігання на складі.

Кількість контейнерів, що підлягають розміщенню на контейнерного майданчика, розраховується за формулою

а площа складу (при розміщенні в один ярус) - за формулою

де п до - кількість контейнерів, що надходять на майданчик за добу; t - середній термін зберігання, діб .; k it - коефіцієнт нерівномірності отримання контейнерів; k f - коефіцієнт, що враховує резерв площі; цей резерв рекомендується приймати рівним 15% від загальної площі складу; / - площа, яку займає одним контейнером, з урахуванням зазорів між контейнерами, м 2 (приймається рівним 0,1 м з кожного боку), тобто / к = (( до + 0,1) - (Ь до + 0, 1) м 2 ; / н - площа, необхідна для пристрою залізничних і автомобільних шляхів, м 2; / М - площа, необхідна для роботи перевантажувальних машин, м 2 .

приклад 1

Визначити площу, необхідну для розміщення металевих контейнерів вагою брутто 3,0 т, якщо на склад передбачається рівномірне надходження 40 контейнерів на добу при середньому терміні зберігання 10 діб. Склад має обладнану контейнерний майданчик, що обслуговується краном, мають виліт стріли 32 м. Контейнери подаються на залізничну колію, що проходить під порталом крана. Вільна площа дозволяє розміщувати контейнери вздовж шляху на відстані 35 км і в межах вильоту стріли крана. Габарити контейнера рівні: 1 до = 2,15 м; Ь до = 1,31 м; h K = 1,0 м. Рішення. На майданчику необхідно розмістити YN K = 40 • 10 • 1 = = 400 контейнерів.

Площа, яку займає одним контейнером з урахуванням зазорів, складе / к = (2,15 + 0,1) • (1,31 + 0,1) = 3,17 м 2 . Площа для розміщення всіх контейнерів / к = 3,17 • 400 = 1268 м 2 .

При розташуванні уздовж залізничної колії в одному ряду раз- / ж / д 35

міщан - = гт = 15,5, тобто 15 контейнерів, а все кон- 'до + ОД 2,15 + 0,1 00

Тейнера розмістяться в 26 рядів II = 26, тобто 26 рядів по 15 контейнерів і в одному ряду 10 контейнерів.

Можна розглянути варіант розташування 13 рядів по одній стороні залізничної колії і 14 рядів по іншу.

Визначення площі складу навалювальних вантажів. При визначенні площі складу навалювальних вантажів необхідно знати обсяг вантажу, що підлягає зберіганню на складі, кут його природного укосу і висоту штабелювання.

Потрібна площа може бути розрахована шляхом нескладних перетворень формул, запропонованих для визначення обсягу вантажу в штабелі, в залежності від його форми і габаритів (табл. 7.14).

Таблиця 7.14. Формули визначення площі штабеля відповідно

в формі конуса, піраміди, призми

конус

піраміда

Призма

nD 2

рк = 4 (1)

'- * N

II

ьн З

Fnp "^ 2 tga (7)

° 1

V K

 • --- (2)
 • 0,13tgoc
 • 6V n
 • - (5) tga

iZ "

Ahga

у

Н = -fr (3) 0,262 D 2

ЗУ

(6)

H = 2Atga (9)

де У до , У п , У пр - обсяги штабеля в формі конуса, піраміди, призми відповідно, м 3 ; D - діаметр основи конуса, м; L, H - довжина і висота штабеля відповідно, м; А - сторона квадрата основи піраміди, ширина підстави клина і призми, м; а - кут природного укосу, град.

Штабелі правильної геометричної форми показані на рис. 7.9.

Елементи штабелів навалочних вантажів правильної геометричної форми

Мал. 7.9. Елементи штабелів навалочних вантажів правильної геометричної форми

Обсяг навалочних вантажу У н в штабелі, незалежно від форми, визначається за формулою

де Q H - кількість навалочних вантажу, що розміщується на складі, т; у н - насипна вага вантажу, т / м 3 .

приклад 2

Необхідно визначити площу, необхідну для складування 500 т антрациту.

Рішення.

Насипна вага антрациту у н = 0,9 - 1,1 т / м 3 , а кут природного укосу а = 45 °. Прийнявши у н = 1,0, визначаємо обсяг навалочних вантажу

Штабель антрациту доцільно прийняти в формі конуса, тоді діаметр основи конуса визначаємо за формулою (2) табл. 7.14:

а отриману площу складу F K - за формулою (1) табл. 7.14:

Розрахунок змінності роботи складу для переробки великовагових вантажів і контейнерів проводимо, виходячи з таких даних:

Q cp - середньодобове прибуття - 200 контейнерів, середньодобове відправлення - 200 контейнерів;

 • 0 П1Ж - середньодобове прибуття великовагових вантажів - 140 контейнерів з вагою одного місця від 0,5 до 4 т;
 • - на складі встановлено чотири козлових крана вантажопідйомністю 5 т кожний
 • 1ф - фронт навантаження і вивантаження (120 м);

Р ст - статистична навантаження на один чотиривісний вагон - 10 контейнерів або 35 т великовагових вантажів; t ny - час на подачу і прибирання вигону (2 ч); l D - середня довжина чотиривісного вагона (15 м);

До - питома вага прямих операцій з контейнерами (вагон - автомобіль, автомобіль - вагон) (20%);

Т н - ввезення і вивезення вантажів автотранспортом проводиться з 8 до 20 год (12 год);

Н вр - норма часу на одну операцію з контейнерами (0,051 машино-години, з важкими вантажами - 0,053 машино- години).

Рішення.

1. Кількість вагонів, які прибувають в середньому на добу, так само

2. Місткість фронту вивантаження і навантаження становить

3. Число подач

 • 4. Кількість вантажно-розвантажувальних операцій:
  • - з вивантаження контейнерів з платформ і навантаженні на них:

ВПк = QT + 0 ^ = 200 + 200 = 400 од .;

 • - по навантаженню контейнерів на автомобілі і вивантаження з них: ВП "= ВПк - (ВП ' до До вул ) = 400 - (400 • 20%) = 320 од .;
 • - з вивантаження великовагових вантажів з вагонів і навантаженню на автомобілі:

У розрахунках приймається робота складу в дві зміни: перша зміна з 8.00 до 20.00 і друга зміна з 20.00 до 8.00, тобто по 12 годин на зміну. Кількість вагонів, які прибувають в середньому на добу, дорівнює 4 од., З них під навантаження і розвантаження контейнерів прибуває 40 од. і 4 од. прибуває під розвантаження великовагових вантажів. Розрахунки показали, що залізниця здійснює три подачі на склад по вісім вагонів. Тому графік подачі і прибирання вагонів приймаємо наступний. Перша зміна здійснює роботу з 30 вагонами, з них: 28 вагонів - переробка контейнерів і два вагони з великоваговим вантажем. На склад буде чотири подачі: три по вісім вагонів (24) і одна з чотирма вагонами з контейнерами і двома вагонами з великоваговим вантажем.

Трудомісткість цієї роботи складе

Тр = 0,051 • 28 • 11 + 0,053 * 2 * 30 = 18,8 машино-годин.

Трудомісткість переробки всіх вантажів на автомобілі при навантаження і вивантаження складе

Тр = 0,051 • 320 + 0,053 • 140 = 23,74 машино-годин.

Якщо один кран працює 12 машино-годин, то чотири крана - 48 (12 • 4) машино-годин. При трудомісткості 42, 54 машино-годин на першу зміну має працювати чотири крана 10,6 (42, 54: 4).

У другу зміну (з 20.00 до 8.00) будуть завантажені і розвантажені 12 вагонів з контейнерами і розвантажені два вагона з важкими вантажами. Загальна трудомісткість складе

Тр = 0,051 • 12 • 11 + 0,053 • 2 • 30 = 9,91 машино-годин.

Таким чином, контейнерний майданчик повинна працювати цілодобово, причому з 8.00 до 20.00 повинні працювати всі чотири крана, а з 20.00 до 8.00 - один.

 
<<   ЗМІСТ   >>