Повна версія

Головна arrow Логістика arrow ЛОГІСТИКА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОЕКТУВАННЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП «ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРОЕКТУ ТА ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ»

На заключному етапі проектування робота повинна завершуватися розробкою рекомендацій щодо впровадження та планів реалізації проекту.

Оцінка витрат і вигод. В результаті проведеного аналізу логістичної системи з'являються розробки, пропозиції та варіанти для впровадження. Ці розробки повинні підвищити ефективну роботу логістичної системи. А якщо їх декілька? В цьому випадку необхідно порівнювати їх, використовуючи показники ефективності (прибуток, витрати), по кожному варіанту. За показниками ефективності вибрати кілька варіантів. Більш детально питання оцінки вигод і витрат будуть викладені при розгляді конкретних функціональних областей логістики (складське господарство, транспорт і ін.).

Пропонуючи варіанти і рекомендації у проекті, ми оцінюємо і виникають ризики. Вони полягають в розрахунку ймовірності того, що нова ситуація буде відповідати вихідним передумовам і не впливатиме на фінансові наслідки.

Останньою стадією заключного етапу є складання плану впровадження і графіка впровадження проекту.

На цій стадії необхідно визначити порядок здійснення впроваджуваних заходів, а також скласти план впровадження і відповідальних за його виконання. Наочним і ефективним в цьому випадку може бути мережевий графік, за допомогою якого будуть здійснюватися контроль впровадження і оцінка фактичних результатів проектованої логістичної системи.

На закінчення відзначимо, що ми розглянули загальну методологію процесу проектування логістичної системи. Однак для більш глибокого аналізу і прийняття оптимальних рішень використовуються аналітичні, імітаційні та оптимізаційні методи.

Аналітичні методи використовуються для оцінки логістичних альтернатив із застосуванням стандартних методів обчислень (наприклад, на основі таблиць).

Імітаційні методи - це сукупність моделей, що імітують досліджуване явище і закодованих в комп'ютері.

Оптимізаційні методи - це методи лінійного програмування, які дають оцінку пропонованих альтернатив і роблять вибір більш ефективним.

У логістиці використовується три види математичних моделей. Їх класифікація представлена на рис. 3.20.

Класифікація математичних моделей

Мал. 3.20. Класифікація математичних моделей

 
<<   ЗМІСТ   >>