Повна версія

Головна arrow Логістика arrow ЛОГІСТИКА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОЕКТУВАННЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРОМІЖНИЙ ЕТАП «ВИЗНАЧЕННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ, ЇХ ЗБІР І АНАЛІЗ»

Завершивши початковий етап (планування та стратегія розробки проекту), переходимо до проміжного етапу, який включає: визначення джерел вихідних даних і їх збір, визначення методів аналізу, проведення аналізу та перевірка результатів, аналіз альтернатив.

Відомий американський фахівець з логістики Д. Д. Бауерсокс пропонує використовувати вихідні дані трьох передумов: господарських, управлінських та аналітичних. Ці передумови служать для визначення ключових показників діяльності, основних змінних і економічних параметрів діючої логістичної системи і альтернативних варіантів її розвитку.

Господарські передумови відображають характеристики ділового середовища в цілому, в тому числі ринкових умов, дії конкурентів, тенденції змін у споживчих перевагах і склад продукції. Іншими словами, вони визначають ту середу, в якій доведеться працювати логічній системі [1, с. 477].

Керуючі передумови відображають матеріальні і економічні характеристики існуючої сьогодні або можливої в майбутньому логістичної ситуації, і підприємство, як правило, в стані так чи інакше вплинути на ці характеристики. Зазвичай до складу управлінських передумов входять дані про можливу кількість розподільних потужностей, видах транспорту, логістичних процесах, постійних і змінних витратах логістики.

Аналітичні передумови встановлюють обмеження, обумовлені особливостями обраної техніки аналізу. Зазвичай до таких передумов відносяться масштаб проблем, ступеня деталізації аналізу і методологія рішення проблем.

На рис. 3.19 дано опис цих трьох категорій передумов. [1, с. 478].

Збір даних. Визначивши джерела, можна приступити до збору певних даних.

Визначення методів аналізу. Основними методами є аналітичні, економічні, економіко-математичні, імітаційні та ін.

Проведення аналізу та перевірка результатів. Для ефективного проектування необхідно на підставі зібраних даних зіставити отримані результати з контрольними для перевірки відповідності між фактичними показниками за певний період і результатами аналітичних розрахунків.

Аналіз альтернатив. Після визначення альтернатив проекту за допомогою розрахунків і комп'ютера можна визначити показники результативності для кожного варіанту і вибрати ефективний варіант.

категорії передумов

Мал. 3.19. категорії передумов

 
<<   ЗМІСТ   >>