Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Економічні основи соціальної роботи

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Соціальний контракт

Соціальний контракт - це тристоронній договір про взаємні зобов'язання між незаможної сім'єю (або людиною), органами соцзахисту населення і адміністрацією муніципального освіти.

Розкриємо основні положення соціального контракту, взявши за основу досвід його реалізації у м Москві.

Соціальний контракт переслідує декілька цілей:

 • 1) надання адресної соціальної допомоги у вигляді грошових виплат, соціальних послуг або натуральної допомоги для виходу незаможної сім'ї або незаможного самотньо проживає громадянина з важкої життєвої ситуації на основі розробленої та затвердженої програми індивідуальної соціальної адаптації;
 • 2) соціальна реабілітація членів малозабезпечених сімей (незаможних самотньо проживаючих громадян), підвищення соціальної відповідальності одержувачів державної соціальної допомоги, зниження утриманського мотиву їхньої поведінки.

Наведемо основні поняття, що становлять смисловий зміст соціального контракту.

Незаможна родина - сім'я, у якої встановлений сукупний дохід нижче сумарної величини прожиткових мінімумів всіх членів сім'ї виходячи з величини прожиткового мінімуму в розрахунку на душу населення.

Незаможний самотньо проживає громадянин - самотньо проживає громадянин, у якого встановлений дохід нижче величини прожиткового мінімуму в розрахунку на душу населення.

Важка життєва ситуація - ситуація, об'єктивно порушує життєдіяльність особи (інвалідність, хвороба, сирітство, бездоглядність, малозабезпеченість, безробіття, відсутність визначеного місця проживання, конфлікти і жорстоке поводження у сім'ї, самотність тощо), яку він не може подолати самостійно.

Програма індивідуальної соціальної адаптації - план дій сторін соціального контракту по виходу незаможної сім'ї або незаможного самотньо проживає громадянина з важкої життєвої ситуації, розроблений управлінням соціального захисту населення спільно з заявником.

Соціальний супровід контракту - спільні послідовні дії заявника та управління соціального захисту населення, необхідні для досягнення цілей, заявлених у соціальному контракті.

Працездатний член сім'ї - член сім'ї (чоловік віком від 16 до 59 років включно, жінка у віці від 16 до 54 років включно), здатний до повноцінної участі в трудовому процесі.

Результатом застосування соціального контракту є:

 • 1) створення умов для самостійного виходу незаможних сімей та малозабезпечених самотньо проживаючих громадян з важкої життєвої ситуації, пов'язаної з низькими доходами;
 • 2) підвищення рівня і якості життя малозабезпечених громадян за рахунок постійних самостійних джерел доходу в грошовій або натуральній формі;
 • 3) зменшення ризику довгострокової бідності незаможних сімей та малозабезпечених самотньо проживаючих громадян, зниження рівня соціальної нерівності.

Державна соціальна допомога призначається управлінням соціального захисту населення за місцем проживання заявника на підставі заяви встановленої форми та заповненої анкети про сімейне і матеріально-побутовому становищі.

Надання економічної допомоги у вигляді соціального контракту пов'язане з певними умовами:

 • - Наявності у всіх членів сім'ї громадянства Російської Федерації і реєстрації за місцем проживання в установленому порядку в місті;
 • - Наявності потенціалу для працевлаштування всіх членів сім'ї працездатного віку (або враховується наявність поважної причини, по якій члени сім'ї не можуть здійснювати трудову діяльність).

До поважних причин, за якими працездатний член сім'ї може не працювати (не здійснює трудову та іншу діяльність), відносяться:

 • - Є інвалідом або має стійкі обмеження життєдіяльності; страждає захворюванням, що представляє небезпеку для оточуючих;
 • - Зайнятий доглядом за дитиною віком до трьох років, за дитиною-інвалідом віком до 18 років або інвалідом з дитинства у віці до 23 років;
 • - Зайнятий пошуком нової роботи і звернувся до центру зайнятості населення протягом трьох місяців після звільнення;
 • - Зайнятий доглядом за членом сім'ї, яка є інвалідом I групи, особою, яка досягла віку 80 років, або престарілим, які потребують постійного стороннього догляду за висновком лікувального закладу, і йому виплачується щомісячна компенсаційна виплата відповідно до нормативно-правовими актами Російської Федерації як особі, здійснює догляд за зазначеними непрацездатними громадянами;
 • - Навчається в загальноосвітньому закладі або за очною формою в освітній установі початкової, середньої або вищої професійної освіти;
 • - Перебуває у відпустці без збереження заробітної плати з ініціативи роботодавця понад три місяці;
 • - Має офіційний статус безробітного не менше трьох місяців і у нього відсутня можливість працевлаштування за висновком центру зайнятості населення;
 • - Проходить лікування (у тому числі примусове) стаціонарного чи іншому відділенні спеціалізованого типу для примусового лікування.

Державна соціальна допомога незаможної сім'ї, незаможному самотньо проживає громадянина на основі соціального контракту встановлюється на період 6 місяців і може надаватись у вигляді:

 • 1) натуральної допомоги (товари, необхідні для виходу сім'ї з важкої життєвої ситуації, або сертифікати на придбання даних товарів на підприємствах споживчого ринку);
 • 2) соціальних послуг, що сприяють виходу сім'ї з важкої життєвої ситуації.

Соціальний контракт укладається у разі, коли середньодушовий дохід, при якому розглядається питання про право на надання державної соціальної допомоги, не перевищує встановлену величину прожиткового мінімуму в розрахунку на душу населення.

При визначенні сукупного доходу сім'ї та самотньо проживає громадянина враховуються такі види доходів у грошовій формі:

 • - Всі виплати, передбачені діючою системою оплати праці;
 • - Компенсація, що виплачується державним органом чи громадським об'єднанням за час виконання державних чи громадських обов'язків;
 • - Заробітна плата, що зберігається на період працевлаштування при звільненні у зв'язку з ліквідацією організації, скороченням чисельності або штату працівників; припиненням діяльності фізичних осіб, зареєстрованих у встановленому порядку як індивідуальних підприємців, а також припиненням діяльності нотаріусів, що займаються приватною практикою, адвокатів, заснували адвокатські кабінети, та інших осіб, чия професійна діяльність відповідно до федеральних законів підлягає державній реєстрації та (або) ліцензуванню ;
 • - Пенсії, суми додаткового пенсійного забезпечення, доплати до пенсій, що виплачуються за рахунок коштів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, коштів організацій та засобів іноземних держав;
 • - Додаткове щомісячне матеріальне забезпечення;
 • - Щомісячне довічне утримання суддів, які вийшли у відставку;
 • - Стипендії, виплачувані навчаються, аспірантам і докторантам, а також компенсаційні виплати зазначеним категоріям громадян у період їхнього перебування в академічній відпустці за медичними показаннями;
 • - Допомога по безробіттю, стипендія, матеріальна допомога та інші виплати безробітним громадянам, у тому числі які беруть участь у громадських роботах;
 • - Допомога по тимчасовій непрацездатності;
 • - Допомоги по вагітності та пологах;
 • - Щомісячну допомогу на дитину, одноразові, щомісячні та щорічні компенсації сім'ям з дітьми, а також дітям-сиротам та дітям, які залишилися без піклування батьків, особам з їх числа;
 • - Щомісячну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею віку 1,5 років і щомісячні компенсаційні виплати громадянам до досягнення дитиною трирічного віку;
 • - Щомісячні страхові виплати по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
 • - Щомісячні грошові виплати за відшкодування шкоди здоров'ю;
 • - Грошове забезпечення військовослужбовців і співробітників органів правоохоронної служби, а також додаткові виплати, які мають постійний характер, грошове утримання державних цивільних службовців;
 • - Оплата робіт за договорами, укладеними відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації;
 • - Авторські винагороди і гонорари;
 • - Доходи від занять підприємницькою діяльністю;
 • - Аліменти, одержувані членами сім'ї;
 • - Субсидії на оплату житлового приміщення та комунальних послуг;
 • - Грошові виплати замість пільг і соціальних гарантій, встановлених органами державної влади Російської Федерації, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, організаціями.

Програма соціальної адаптації розробляється управлінням соціального захисту населення за участю заявника не пізніше 15 робочих днів з дня подачі заяви. У ній вказуються всі заходи, проведені в рамках соціального контракту.

Програма соціальної адаптації затверджується керівником управління соціального захисту населення на підставі наступних представлених документів: 1) заява громадянина, анкета про сімейне і матеріально-побутовому положенні; 2) лист співбесіди; 3) акт матеріально-побутового обстеження; 4) програма соціальної адаптації сім'ї.

Рішення про надання державної соціальної допомоги на основі соціального контракту або відмову у її наданні приймається міжвідомчою комісією протягом 25 робочих днів з дня подачі заяви. У разі відмови у протоколі засідання міжвідомчої комісії вказується причина, яка письмово доводиться до заявника протягом 5 робочих днів з дня засідання.

У наданні державної соціальної допомоги на умовах соціального контракту заявнику може бути відмовлено з таких підстав:

 • 1) відсутність підстав на отримання державної соціальної допомоги;
 • 2) надання неповних та (або) недостовірних відомостей про склад сім'ї, її доходи, житлових умовах і належить членам сім'ї на праві власності майні;
 • 3) отримання безробітним членом сім'ї субсидії, яка надається відповідно до нормативно-правовими актами на організацію самозайнятості.

Управління соціального захисту населення здійснює супровід соціального контракту і контроль за реалізацією програми соціальної адаптації, аналізує ефективність заходів програми і встановлює факт виконання малозабезпеченої сім'єю (малозабезпеченим самотньо проживають громадянином) взятих на себе за договором зобов'язань. На основі проведеного аналізу управлінням соціального захисту населення готуються пропозиції про продовження або припинення надання державної соціальної допомоги в рамках соціального контракту.

Надання державної соціальної допомоги на основі соціального контракту може бути припинено управлінням соціального захисту населення у випадках:

 • 1) зміни матеріального становища сім'ї;
 • 2) зміни складу сім'ї;
 • 3) зняття з реєстраційного обліку за місцем проживання;
 • 4) несвоєчасне оповіщення управління соціального захисту населення про зміну відомостей, що є підставою для надання державної соціальної допомоги;
 • 5) невиконання умов соціального контракту.
 
<<   ЗМІСТ   >>