Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СИЛИ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ

З практичної точки зору важливо розуміти, які конкретні фактори конкуренції впливають на фірму. Найбільш вдала систематика сил конкуренції, що діють на ринку, була запропонована професором Гарвардської школи бізнесу М. Портером. Його модель включає в себе п'ять сил, представлених на рис. 7.1 Г

П'ять сил, що визначають конкуренцію в галузі

Мал. 7.1. П'ять сил, що визначають конкуренцію в галузі

До цих сил М. Портер зарахував наступні:

 • 1) боротьба з існуючими конкурентами:
 • 2) загрози з боку нових конкурентів:
 • 3) можливість проведення торгів з постачальниками;
 • 4) можливості споживачів зробити свій вибір і здійснити торги з ними;
 • 5) загрози з боку альтернативних виробів і послуг (товар-субститут). 1 [1]

Ступінь гостроти конкуренції між фірмами, що вже діють на ринку, залежить від ряду обставин 1 :

 • • кількість фірм, які діють на ринку. Чим більше гравців на ринку, тим гостріше конкуренція;
 • • співвідношення потенціалів конкуруючих фірм. Найбільш гостра конкуренція між фірмами, які можна порівняти за своїми потенціалом. Конкуренція між великими і малими фірмами незначна або зовсім відсутня;
 • • динаміка попиту на товар. Зростаючий попит знижує напруження конкурентної боротьби. Стагнація попиту і його зменшення сприяє посиленню конкуренції;
 • • стан технології в галузі. Якщо більшість фірм, що діють на даному товарному ринку, мають сучасної високопродуктивної технологією, це сприяє посиленню протистояння. Відстала технологія фірм знижує протистояння;
 • • ступінь технологічної однорідності товарів у різних постачальників. Технологічна різнорідність конкуруючих товарів закріплює покупця за конкретною фірмою і послаблює гостроту конкуренції.

Відзначимо, які обставини сприяють появі нових конкурентів на сформованому ринку, а які перешкоджають.

Обставини, що перешкоджають вторгненню на сформований ринок нових гравців:

 • • патентний захист з боку традиційних виробників;
 • • вторгнення на сформований ринок означає ризик великих капітальних вкладень. Новим виробникам необхідно починати виробництво у великих масштабах, щоб вийти на рівень собівартості товарів традиційних виробників;
 • • старі фірми мають на своєму ринку стійкий імідж, новим його потрібно створювати.

Обставини, що сприяють вторгненню на ринок нових гравців:

 • • стороння фірма може отримати доступ до технології, яка знижує собівартість товару в галузі або поліпшує його якість;
 • • стороння фірма може мати доступ до більш дешевих джерел сировини і робочої сили, необхідним для виробництва товару.

Покупець об'єктивно зацікавлений в посиленні конкуренції на ринку, так як це дозволяє йому купувати більш якісний товар за нижчою ціною. Обставини, що визначають ступінь впливу покупця на конкурентну ситуацію ринку:

 • • кількість покупців (чим їх менше, тим вище ступінь впливу);
 • • ступінь еластичності потреби, яку задовольняє даний товарний ринок (якщо альтернативи товару немає, ступінь впливу покупця знижується);
 • • ступінь інформованості покупців про ситуацію на цьому товарному ринку;
 • • ступінь технологічної однорідності продукції у різних виробників на ринку. [2]

Як і покупець, постачальник зацікавлений у максимальній конкуренції за свій товар. Обставини, що визначають ступінь впливу постачальника на конкурентну ситуацію ринку:

 • • кількість фірм-постачальників (чим їх менше, тим вище ступінь впливу);
 • • ступінь еластичності потреби, яку задовольняє даний постачальник (якщо альтернативи сировини, комплектуючих виробів і т.п. немає, ступінь впливу постачальника підвищується);
 • • ступінь інформованості постачальників про ситуацію на цьому товарному ринку;
 • • ступінь технологічної однорідності продукції у різних произво- дителей-постачальників на ринку.

Поява товару-субститут для будь-якого ринку є дуже серйозну загрозу: аж до ліквідації традиційного ринку. Однак існують три фактори, які дозволяють на певний період часу пристосуватися до співіснування з товаром-субститутом:

 • • протягом певного періоду пропозицію аналога на ринку обмежена через нерозвиненість виробничих потужностей по його виробництву;
 • • зазвичай значний часовий період товар-субститут доріг і недоступний значної частини покупців;
 • • досить довго можна продавати традиційний товар сегменту покупців-консерваторів.

Дослідження М. Портера показало, що традиційно існували три основні стратегії бізнесу, що дозволяють домогтися конкурентних переваг [3] :

 • 1) прагнути стати виробником з низькими витратами виробництва, що випускають продукцію з найменшою собівартістю в даній галузі або сфері бізнесу;
 • 2) прагнути до диференціації виробів і послуг, щоб більш оперативно і краще, ніж конкуренти, задовольняти потреби і запити споживачів, що зазвичай передбачає більш високий рівень цін;
 • 3) сфокусувати увагу на основних сегментах ринку, розраховуючи на задоволення потреб н запитів строго окресленого кола споживачів, за рахунок яких низьку ціну, або високої якості.

Відповідно, сьогодні домагатися конкурентних переваг на ринку можна тільки вирішуючи одночасно як мінімум три завдання:

 • 1) підвищувати якість і споживчі властивості продукту;
 • 2) знижувати витрати і зберігати максимально прийнятний рівень цін;
 • 3) орієнтувати свою продукцію на цільові сегменти ринку, де конкуренція в силу високого ступеня неоднорідності ринку ослаблена.

Для досягнення цього результату сьогодні необхідна стратегія, що поєднує гнучке виробництво, швидкий відповідь на можливий виклик конкурентів, постійно зростаючу інноваційну активність і розширення асортименту продукції.

Щоб взяти до уваги чинники конкурентоспроможності на практиці, підприємству необхідно:

 • • виявити всіх своїх конкурентів (прямих і непрямих, вже існуючих і тих, хто може з'явитися в майбутньому);
 • • визначити, яких стратегій дотримуються конкуренти, які діють на тих же сегментах ринку, що і ви;
 • • уточнити ті цілі, які переслідують ваші конкуренти;
 • • проаналізувати всі сильні і слабкі сторони конкурентів;
 • • спробувати оцінити, якою буде їхня реакція на ваші дії по підвищенню вашої конкурентоспроможності.

При аналізі сильних і слабких сторін свого підприємства і конкурентів необхідно отримати відповіді на наступні питання:

 • • які плани існують у конкурентів у відношенні частки ринку, підвищення рентабельності виробництва і збільшення обсягів продажів?
 • •-якої ринкової стратегії дотримуються ваші конкуренти в даний час? За допомогою яких засобів вони забезпечують її реалізацію?
 • • які дії можна очікувати в майбутньому?

Однією з умов конкурентоспроможності фірми на ринку є конкурентоспроможність її товарів.

 • [1] Портер М. Міжнародна конкуренція. М .: Міжнародні відносини, 1994. С. 378.
 • [2] Карлофф Б. Ділова стратегія: концепція, зміст, символи. М, 1991. С. 201.
 • [3] Портер М. Міжнародна конкуренція.
 
<<   ЗМІСТ   >>