Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ РОБОТИ В КОМПАНІЇ

Незважаючи на те, що організаційна діяльність підприємства завжди індивідуальна, можна розглянути кілька типів структур, які є базовими для прийняття конкретних рішень як по підприємству в цілому, так і по маркетингу зокрема. Кожна організаційна структура будується виходячи з певного принципу угруповання видів діяльності в рамках підприємства, який встановлюється особами, які приймають рішення, в залежності від багатьох факторів, основними з яких є:

 • • цілі та завдання розвитку підприємства - визначають, які параметри діяльності фірми і маркетингу повинні бути досягнуті;
 • • стан бізнес-середовища: темп, масштаби і ступінь її мінливості - визначає, на які сигнали ззовні підприємство повинно реагувати;
 • • ресурси і потенціал підприємства, в тому числі кадрова і організаційна складові, - визначає, які види реакцій і в якій формі підприємство здатне протиставити впливу зовнішнього середовища [1] .

Компанія повинна розробити таку структуру служби маркетингу, яка в змозі взяти на себе всю маркетингову роботу, включаючи планування. Кожна компанія створює відділ маркетингу з таким розрахунком, щоб він найкращим чином сприяв досягненню її маркетингових цілей.

До типових структурам організації служби маркетингу зазвичай відносять такі: функціональна, товарна, Посегментна, географічна, матрична.

Функціональна організація - структура управління, в якій діяльність фахівців у підрозділах маркетингу організована виходячи з функцій маркетингу, які вони виконують (маркетингові дослідження, збут, реклама і т.д.) [2] . Така структура є найпоширенішою. При її використанні для реалізації комплексу маркетингу задіяний персонал орієнтований на виконання окремих функціональних маркетингових задач. Персонал підпорядковується віце-президенту але маркетингу, який координує його функції (рис. 2.4). Основною перевагою цієї структури є простота управління. Крім цього, даний тип структури вимагає відносно менших витрат, оскільки тут немає дублювання робіт. Даних підхід до організації служби маркетингу найбільш ефективний при наступних умовах:

 • • незначна ширина і глибина асортименту;
 • • число ринків, на яких працює фірма, обмежена, або параметри маркетингових дій на них досить однорідні [3] .
функціональна структура

Мал. 2.4. функціональна структура

Компанії з широкою товарною номенклатурою використовують організацію по товарному виробництву (рис. 2.5). Товарна (продуктова) орієнтація структури полягає в тому, що по кожному товару або групі подібних товарів призначається спеціальний маркетинг-керуючий, якому підпорядковуються менеджери з реклами і стимулювання збуту, з руху товарів, продажу, із сервісного забезпечення. Відповідно, для цього товару призначається керуючий по дослідженню ринку, що постачає інформацією головного керуючого з досліджень ринку, підлеглого віце-президенту з маркетингу [4] .

Така організація маркетингу найбільш ефективна в наступних випадках:

 • • фірма чи вже досить диверсифікована, або планує розпочати роботу з новими продуктовими напрямками;
 • • позиція, цілі фірми і плани по окремим продуктовим напрямками не однорідні, отже, виникає необхідність у децентралізації процесу прийняття та реалізації цілого ряду маркетингових функцій і рішень [5] .
товарна структура

Мал. 2.5. товарна структура

Ринкова орієнтація за своєю структурою аналогічна товарної, проте за основу береться поділ не за товарами, а по ринках. Організувати маркетинг за таким принципом спонукає велика кількість неоднорідних ринків, на яких присутня фірма, тоді як номенклатура товарів не дуже велика (або однотипна). найчастіше застосовуються

різні комбінації зазначених принципів організації: функціонально-продуктова, продуктово-ринкова та функціонально-продуктово ринкова структура управління маркетингом. Організація за ринковим принципом аналогічна системі організації з товарного виробництва, представленої на рис. 2.6. Керуючий за ринковою роботі керує діяльністю кількох керуючих по окремих ринках. Керуючий по роботі з ринком відповідає за розробку перспективних і річних планів по збуту і іншим видам функціональної діяльності. Основна перевага цієї системи полягає в тому, що фірма будує свою роботу стосовно до потреб споживачів, складових конкретні сегменти ринку [5] .

ринкова структура

Мал. 2.6. ринкова структура

Географічна організація - структура управління маркетингом, в якій фахівці з маркетингу, в першу чергу збутовики, згруповані за окремими географічними регіонами. Така організація дозволяє збутовики жити в межах території, що обслуговується, добре знати своїх споживачів і ефективно працювати з мінімальними витратами часу і коштів на роз'їзди [4] . У схемі на рис. 2.7 показані: один керуючий загальнонаціональної службою збуту, керуючі регіональними службами збуту, керуючі зональними службами збуту, районні керівники по збуту і торгові агенти. При організації за географічним принципом торгові агенти можуть жити в межах обслуговуваних ними територій, краще дізнаватися своїх клієнтів і ефективно працювати з мінімальними витратами часу і коштів на роз'їзди [5] .

географічна структура

Мал. 2.7. географічна структура

Значного поширення набула матрична оргструктура управління, яка найбільшою мірою може використовуватися на російських промислових підприємствах при розробці та реалізації маркетингових програм. Керівнику програми з освоєння якогось ринку певної продукції передаються від вищого керівника підприємства необхідні повноваження з розподілу ресурсів, а також виконання заходів, складових програму. Керівнику маркетингової програми тимчасово підпорядковуються не тільки співробітники відповідних маркетингових служб, а й співробітники підрозділів, що займаються розробкою і доведенням до виробництва певного продукту. Відповідальні виконавці знаходяться в подвійному підпорядкуванні. Матричні оргструктури управління, як правило, вбудовуються в лінійно-функціональну структуру управління промислового підприємства в цілому [4] .

Переваги такої структури:

 • • велика оперативність і гнучкість в організації робіт за рахунок взаємодії підрозділів як по вертикалі, так і по горизонталі;
 • • щодо нижчі витрати коштів і часу на вирішення завдань за рахунок більшої свободи в оптимізації використання персоналу;
 • • більш висока мотивація працівників на кінцеві результати;
 • • можливість розширення кругозору і постійного зростання професіоналізму співробітників [10] .

 • [1] Ходяченко В. Б. Маркетинг: навчальний посібник. 2-е изд., Перераб. і доп. СПб. : ОЦЕіМ, 2004.
 • [2] Організація підприємницької діяльності / під заг. ред. А. С. Пелиха. 2-е изд., Испр. і доп. М .: ВЦ «МарТ», 2003.
 • [3] Котлер Ф. Основи маркетингу: пров. з англ. М .: Ростінтер, 2011 року.
 • [4] Організація підприємницької діяльності / під заг. ред. А. С. Пелиха.
 • [5] Котлер Ф. Основи маркетингу.
 • [6] Котлер Ф. Основи маркетингу.
 • [7] Організація підприємницької діяльності / під заг. ред. А. С. Пелиха.
 • [8] Котлер Ф. Основи маркетингу.
 • [9] Організація підприємницької діяльності / під заг. ред. А. С. Пелиха.
 • [10] Ходяченко В. Б. Маркетинг: навч, посібник.
 
<<   ЗМІСТ   >>