Повна версія

Головна arrow Психологія arrow КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА ПСИХОЛОГА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Абрамова, Г. С. Психологічне консультування: Теорія і досвід / Г. С. Абрамова. - М.: Академия, 2000.
 • 2. Айві, А. Е. Психологічне консультування і психотерапія. Методи, теорії і техніки: практичне керівництво / А. Е. Айві, М. Б. Айві, Л. Саймек-Даунінг. - М.: Консультантіческій коледж, 2000..
 • 3. Альошина, Ю. Є. Консультативна бесіда / Ю. Є. Альошина // Введення в практичну соціальну психологію: навчальний посібник для вищих навчальних закладів / за ред. Ю. М. Жукова, Л. А. Петровської,

О. В. Соловйової. - М.: Наука, 1994. С. 158-170.

 • 4. Бікмухаметова, Н. 3. Метафори в психологічному консультуванні: методичний посібник для підготовки психологів-консультан- тов / Н. 3. Бікмухаметова. - Альмет'євськ, 2001..
 • 5. Братусь, Б. С. Аномалії особистості / Б. С. Братусь. - М.: Думка, 1988.
 • 6. Бурменская, Г. В. Статево-психологічне консультування. Проблеми психічного розвитку дітей / Г. В. Бурменская, О. А. Карабанова, А. Г. Лідері. - М.: Изд-во мийок, ун-ту, 1990..
 • 7. Бурнард, Ф. Тренінг навичок консультування / Ф. Бурнард. - СПб. : Питер, 2002.
 • 8. Бутенко, Г. П. Практична консультативна психологія / Г. П. Бутенко // Питання психології. 1988. № 1. С. 180-181.
 • 9. Варначева, Л. В. Психолого-педагогічний консиліум як форма управління навчально-виховним процесом в школі: дипл. робота / Л. В. Варначева; наук. рук. М. М. Кашапов; Ярослов. держ. ун-т. Ярославль, 1991.
 • 10. Васьковская, С. В. Психологічне консультування: ситуаційні завдання / С. В. Васьковская, П. П. Горностай. - Київ, 1996.
 • 11. Питання практичної психодіагностики та консультування в вузі / під ред. Н. Н. Обозова. - Л., 1984.
 • 12. Гледдінг, С. Психологічне консультування / С. Гледдінг. - 4-е изд. - СПб. : Пітер, 2002. (Серія «Майстри психології»).
 • 13. Гулина, М. А. Терапевтична та консультаційна психологія / М. А. Гулина. - СПб. : Мова, 2001..
 • 14. Добров, В. В. Консультативна робота, досвід і проблеми / В. В. Добров // Конструктивна психологія. Досвід і перспективи / під ред. Б. І. Хасана. - Красноярськ, 1990. С. 45-52.
 • 15. Єлізаров, А. Н. Телефон довіри: робота психолога-консуль- танта з батьками в ситуації батьківсько-юнацьких конфліктів / А. Н. Єлізаров // Питання психології. 1995. № 3. С. 38-45.
 • 16. Зюзько, М. В. Психологічні консультації для початківця вчителя / М. В. Зюзько. - М.: Просвещение, 1995.
 • 17. Капустін, С. А. Межі можливостей психологічного консультування / С. А. Капустін // Питання психології. 1993. № 5. С. 50-56.
 • 18. Кашапов, М. М. Про деякі проблеми соціальної адаптації шкільного психолога в педагогічному колективі / М. М. Кашапов // Психологічні аспекти гуманізації педагогічного процесу. Ярославль, 1991. С. 35-41.
 • 19. Клюєва, Н. В. Психолог і сім'я: діагностика, консультації, тренінг / Н. В. Клюєва. - Ярославль: Академія розвитку, 2001..
 • 20. Ковальов, Г. А. Про одну з форм психологічної допомоги вчителям і батькам у вдосконаленні спілкування з дітьми / Г. А. Ковальов, Л. А. Петровська, А. С. Співаковська // Спілкування і розвиток психіки / під ред. А. А. Бодалева, Г. А. Ковальова. - М., 1986. С. 144-153.
 • 21. Копьев, А. Ф. Особливості індивідуального консультування як діалогічного спілкування: дис. ... канд. психол. наук /

A. Ф. Копьев. - М.: 1 991.

 • 22. Лосєва, В. К. Техніки психологічного консультування: навчальний посібник / В. К. Лосєва, А. І. Луньков. - М.: Академия, 2002.
 • 23. Міняйло, В. Ю. Введення в психологічне консультування / В. Ю. Міняйло. - 2-е изд., Стереотипне. - М.: Сенс, 2000..
 • 24. Навайтіс, Г. Сім'я в психологічній консультації / Г. Навайтіс. - М.: Московський психолого-соціальний інститут; Воронеж: Изд-во НВО «МОДЕК», 1999.
 • 25. Нельсон-Джоунс, Р. Теорія і практика консультування / Р. Нельсон-Джоунс. - СПб. : Питер, 2001.
 • 26. Немов, Р. С. Психологічне консультування: навч, для студ. вузів / Р. С. Нємов. - М.: Гуманит. Вид. Центр «ВЛАДОС», 2001.
 • 27. Немчин, Т А. Психологічне консультування в проблемних соціальних ситуаціях / Т. А. Немчин, А. І. Мар'яненка, С. В. Цица- рев // Психологічне забезпечення соціального розвитку людини. - Л.: Вид-во Ленингр. ун-ту, 1989. С. 84-90.
 • 28. Никкол, Б. Модель сімейного консультування для каунсле- рів / Б. Ніколл // Психологічна служба системи освіти. -

B. 1. - СПб., 1993.

 • 29. Обозов, Н. Н. Психологічне консультування: метод, посібник / Н. Н. Обозов. - СПб., 1993.
 • 30. Обозова, А. О. Про сімейної консультації / А. О. Обозова // Питання психології. 1984. № 3.
 • 31. Основи віково-психологічного консультування: навчально-метод. посібник / під ред. А. Г. Лідері. - М.: Изд-во мийок, ун-ту, 1991.
 • 32. Папуш, М. Практична психотехніка / М. Папуш. - М.: Інститут загальногуманітарних досліджень, 1997..
 • 33. Пахальян, В. Е. Психолого-педагогічна консультація в школі / В. Е. Пахальян // Питання психології. 1997. № 3.
 • 34. Пезешкіан, Н. Позитивна сімейна психотерапія: родина як консультант / Н. Пезешкіан. - М.: Сенс, 1993.
 • 35. Практикум з експериментальної та прикладної психології: навч, посібник / під ред. Крилова А. А. - Л.: Вид-во Ленингр. унта, 1990. С. 272.
 • 36. Прихожан, А. М. Шкільний психолог і психолог-консультант: Загальна і відмінність / А. М. Прихожан // Науково-практичні проблеми шкільної психологічної служби. М., 1987. С. 37-40.
 • 37. Консультантіческая енциклопедія / під ред. Б. Д. Корвасар- ського. - СПб. : Питер, 2001.
 • 38. Сахакіан, У. С. Техніки консультування і психотерапії: Тексти / У. С. Сахакіан. - М.: Квітень Прес. Вид-во ЕКСМО-Прес. 2000.
 • 39. Сім'я в психологічній консультації: досвід і проблеми психологічного консультування / під ред. А. А. Бодалева, В. В. Сто- лина. - М.: Педагогіка, 1989.
 • 40. Сидоренко , Є. В. Експериментальна групова психотерапія / Є. В. Сидоренко. - СПб., 1996..
 • 41. Спиркина, Е. А. Підготовка консультантів і психологів-консультантів (проблеми адаптації західного досвіду) / Е. А. Спиркина // Психологічний журнал. 1994. Т. 15, № 6. С. 121-127.
 • 42. Столін, В. В. Деякі принципи психологічного консультування / В. В. Столін // Сім'я і особистість. М., 1981.
 • 43. Стюарт , В. Робота з образами та символами в психологічному консультуванні / В. Стюарт. - М.: Незалежна фірма «Клас», 1998..
 • 44. Управлінське консультування. У 2-х т. - М., 1992.
 • 45. Флоренская, Т. А. Діалог в ситуації морального конфлікту (аналіз досвіду психологічного консультування) / Т. А. Флоренская // Психологія впливу (проблеми теорії і практики). - М .: Изд-во АПН СРСР, 1989. С. 84-94.
 • 46. Фопел', К. Ефективний воркшоп. Динамічне навчання / пер. з нім. - М.: Генезис, 2003.
 • 47. Хазанова, М. А. Феномен прийняття в консультантіческом консультуванні // Питання психології. 1993. № 2.
 • 48. Хачатурян, С. Д. Психологічні умови ефективності функціонування «Телефонів Довіри» / С. Д. Хачатурян. - Володимир, 2000..
 • 49. Хухлаева, О. В. Основи психологічного консультування та психологічної корекції: навчальний посібник / О. В. Хухлаева. - М.: Академия, 2002.
 • 50. Шеховцова, Л. Ф. Теоретичні та практичні аспекти психологічного консультування / Л. Ф. Шеховцова. - СПб., 1996..
 • 51. Шмал'ц, Е. В. Розробка моделі психологічного консультування підлітків в контексті діяльності шкільного психолога: дипл. робота / Є. В. Шмальц; наук. рук. М. М. Кашапов. Ярослов. держ. ун-т. - Ярославль, 1992.
 • 52. Шуман, С. Г. Досвід організації психолого-педагогічної консультації / С. Г. Шуман // Питання психології. 1983. № 3. С. 77-82.
 • 53. ЮПІТІ, А. В. Проблематика і особливості психологічного консультування в вузі / А. В. ЮПІТІ // Питання психології. 1995. № 4. С. 49-55.
 
<<   ЗМІСТ