Повна версія

Головна arrow Психологія arrow КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА ПСИХОЛОГА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ТЕХНІКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Коли небезпечно застосування консультативних технік?

З позиції розуміння консультування як розвитку особистості особливу важливість набувають питання технології психологічного консультування, його стратегії і тактики, логіки і техніки. Володіння технологією дозволяє психологу формувати в її рамках індивідуальні методики консультування. Особистість консультується цілісно, а не по ізольованим якостям. Приватна проблема розглядається в світлі життєдіяльності особистості, через призму звичних, стійких життєвих ситуацій, в яких повніше розкриваються особливості її взаємодії з оточуючими людьми. Тому консультанту доводиться мати на увазі систему консультативного процесу, весь арсенал можливих шляхів, методів, засобів психологічного впливу. Як точно помічають Р. Шерман і Н. Фредман, «кожну конкретну техніку одночасно можна розглядати і як психодиагностический тест» (цит. За Г. Навай- тис).

Необхідність усвідомлення психологом процедури побудови своїх ідеальних об'єктів фіксується сучасними умовами існування наукового знання, яке прагне до визначення підстав для обґрунтування ідеального об'єкта. Визначення обгрунтування як даності стає спеціальної завданням, однією з найважливіших інтелектуальних завдань консультування. Це завдання вирішується в умовах, коли існують обставини розвитку сучасного психологічного знання: девальвація цінності наукового знання в суспільній свідомості; переважання маніпулятивного підходу до людини в багатьох сферах суспільного життя.

Теорія як цілісний, ідеальний об'єкт є підставою для практичної діяльності психолога. Вона задає організують принципи для консультування, як і для будь-якого іншого виду психологічної допомоги. Можна при цьому використовувати принцип «еклектичності», оскільки теорія не завжди є цілісною. Вона може складатися з частин, зібраних з різних теорій. Методологічна і теоретична підготовленість психолога, орієнтованість в основних підходах визначає розуміння ним цілей, засобів консультування, вибір методів роботи.

Таким чином, теорія є та даність, яка як обгрунтування опосередковує всі впливи на іншу людину з метою прояву в них якостей його психічної реальності. Ця даність теорії обов'язково рефлексує психологом як підставу для організації свого впливу на іншу людину. Вона визначає методи збору інформації в ситуації психологічного консультування, методи впливу на клієнта, конкретні техніки і прийоми роботи. Таким чином, стає очевидним, що без знання психологічної теорії застосування консультативних технік небезпечно для клієнта.

 
<<   ЗМІСТ   >>