Повна версія

Головна arrow Психологія arrow КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА ПСИХОЛОГА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ТЕСТ №3

 • 1. Який принцип консультування передбачає врахування думок всіх сторін?
 • а) поваги до особистості;
 • б) зворотного зв'язку;
 • в) емпатичних слухання;
 • г) стереоскопічності. +
 • 2. На якому рівні консультування відбувається в неформальній обстановці?
 • а) життєвому; +
 • б) науковому;
 • в) творчий.
 • 3. На етапі встановлення контакту повинно відбуватися?
 • а) зняття психологічних захистів клієнта; +
 • б) обговорення розподілу відповідальності між психологом і клієнтом;
 • в) проведення первинної психологічної діагностики.
 • 4. Як називається установка особистості, для якої характерна тенденція давати нейтральні відповіді на питання?
 • а) угодовство;
 • б) ухильність; +
 • в) догідливість;
 • г) удавання.
 • 5. Який з компонентів скарги, з якої звертається клієнт, може бути суб'єктивним і об'єктивним (по Столін)? а) локус; +
 • б) самодіагноз;
 • в) проблема;
 • г) запит.
 • 6. Для якого етапу консультування характерно виявлення психологом причини неблагополуччя і визначення можливих форм допомоги?
 • а) контакт;
 • б) цілеспрямованість; +
 • в) психокоррекционное вплив;
 • г) стадія вирішення проблеми.
 • 7. Який з факторів є обмежуючим при груповому рішенні проблеми?
 • а) група помиляється частіше, ніж окремий індивідуум;
 • б) групі потрібно більше часу, ніж окремому індивідууму; +
 • в) в групі рідше трапляються осяяння, ніж при індивідуальній роботі;
 • г) група не може підсумовувати інформацію.
 • 8. Яке поняття описує феномен привнесення консультантом в відносини з клієнтом своїх життєвих труднощів?
 • а) перенесення;
 • б) аффіляціі;
 • в) контрперенос; +
 • г) раппорт.
 • 9. Назвіть основні принципи перефразирования.
 • а) має бути стислою і відбивати головну думку сказаного; 4
 • б) має в усіх деталях відтворювати сказане;
 • в) має відображати ставлення до ситуації не тільки клієнта, але і власне;
 • г) має бути обмежена тим, що, з точки зору психолога-кон- сультант, вважається істотним для клієнтів. +
 • 10. Перерахуйте форми поведінки, що реалізують установку на розуміння, емпатію, довірі і прийняття.

ВІДПОВІДЬ: зоровий контакт, мова жестів, уважне слухання та ін.

 
<<   ЗМІСТ   >>