Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Економічні основи соціальної роботи

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Стандартизація в системі соціального обслуговування

Соціальний захист завтрашнього дня - це не тільки і не стільки забезпечення гарантованих державою соціальних виплат, скільки розвинені системи соціальних послуг, наданих з урахуванням особливостей становища різних категорій населення. Така соціальна захист вимагає нових підходів до діяльності у сфері соціального обслуговування населення, відповідності цієї діяльності вимогам державних соціальних стандартів, а також розширення спектру платних послуг.

-Менеджмент якості на різних етапах життєвого циклу виробу

Рис. 18. Менеджмент якості на різних етапах життєвого циклу виробу

Соціальне обслуговування населення як об'єкт стандартизації являє собою діяльність з соціально-економічної підтримки, надання соціально-побутових, медико, психологічних, правових послуг, спрямованих на здійснення соціальної адаптації.

Застосування державних стандартів соціального обслуговування забезпечує більш ефективний захист інтересів громадян у питаннях обсягу та якості наданих соціальних послуг, створює умови для розвитку соціального обслуговування на основі останніх досягнень науки, дозволяє здійснювати соціальне обслуговування на основі принципів рівнодоступності, адресності, добровільності, гуманності, пріоритетності надання соціальних послуг (наприклад, неповнолітнім, які перебувають у важкій життєвій ситуації), конфіденційності, профілактичної спрямованості.

Державні стандарти соціального обслуговування населення сприяють забезпеченню єдності поглядів та ефективній взаємодії учасників системи соціального обслуговування населення (персоналу закладів соціального обслуговування населення, сімей та громадян - клієнтів цих установ, органів виконавчої влади, у тому числі контрольних органів) при наданні соціальних послуг відповідно до стандартного обсягом і якістю різним категоріям громадян.

Предметом стандартизації виступають:

  • 1. Види соціального обслуговування населення (терміни, визначення, параметри).
  • 2. Соціальні послуги.
  • 3. Процеси (роботи) з надання послуг.
  • 4. Соціальні ризики (види важкій життєвій ситуації).

Такий підхід дозволяє стандартизувати вимоги до

діяльності в рамках певного виду соціального обслуговування та відповідної форми соціального обслуговування виходячи з важкої життєвої ситуації клієнта (соціального ризику), а не його приналежності до будь-якої категорії населення (інвалід, літня людина і т. д.).

Система стандартизації соціального обслуговування включає 4 групи національних стандартів:

I. Основні стандарти.

II. Стандарти на соціальне обслуговування

III. Стандарти на технології та процеси соціального обслуговування.

IV. Стандарти на методи контролю.

I. Основоположні стандарти

Першу групу складають стандарти, що містять основні положення для сфери соціального обслуговування населення. Стандарти даної групи визначають поняття та зміст національної системи стандартизації соціального обслуговування населення, встановлюють загальні організаційно-технічні положення щодо здійснення соціального обслуговування населення.

Основоположні стандарти встановлюють і визначають терміни, багаторазово використовувані у науці й будь-який інший діяльності, пов'язаної з реалізацією соціального обслуговування населення, умовні позначення різних об'єктів стандартизації соціального обслуговування, вимоги до побудови.

II. Стандарти на соціальне обслуговування

Стандарти на соціальне обслуговування встановлюють вимоги до змісту груп соціальних послуг у сфері соціального обслуговування, а також до діяльності установ з надання соціальної підтримки населення. Вони включають в себе номенклатуру соціальних послуг та видів соціальної підтримки, їх визначення і зміст.

III. Стандарти на технології та процеси соціального обслуговування

Стандарти на технології та процеси соціального обслуговування являють собою стандарти на роботи (процеси) у сфері соціального обслуговування та містять вимоги до технологій здійснення різних видів соціального обслуговування, а також вимоги до технологіям надання різних видів соціальних послуг та соціальної підтримки, характеристики умов, необхідних для їх надання. Дана група стандартів включає в себе також вимоги безпеки для життя і здоров'я населення та охорони навколишнього природного середовища при здійсненні соціального обслуговування населення і визначає етичні норми і правила в системі соціального обслуговування населення.

IV. Стандарти на методи контролю

Стандарти на методи контролю визначають структуру методів і процедуру контролю реалізації соціального обслуговування, якості надання соціальних послуг та соціальної підтримки населення.

Групу класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації, що є однією із складових частин національної системи стандартизації в галузі соціального обслуговування складають:

  • o Загальноросійський класифікатор інформації щодо соціального захисту населення (ОК 003-99);
  • o Класифікація видів економічної діяльності (ОК 029-2001) у частині питань надання соціальних послуг населенню;
  • o Загальноросійський класифікатор послуг населенню (ОК 002-93) в частині питань надання населенню соціальних послуг у сфері соціального обслуговування населення;
  • o Класифікація видів економічної діяльності, продукції і послуг (ОК 004-93) в частині питань надання населенню соціальних послуг у сфері соціального обслуговування населення.

Підтвердження відповідності діяльності установ соціального обслуговування спрямоване на досягнення наступних цілей:

  • o сприяння клієнтам організацій соціальної сфери в компетентному виборі соціальних послуг;
  • o сприяння підвищенню конкурентоспроможності соціальних послуг;
  • o контроль безпеки послуг для життя, здоров'я клієнтів і майна;
  • o підтвердження показників якості соціальних послуг, заявлених виконавцями.

Обов'язкове підтвердження відповідності послуг залежно від ступеня потенційної небезпеки здійснюється у двох формах: за допомогою обов'язкової сертифікації послуг і за допомогою прийняття виконавцем послуг декларації про відповідність.

 
<<   ЗМІСТ   >>