Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Економічні основи соціальної роботи

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Операційний аналіз діяльності соціальних установ

Операційний аналіз - це аналіз результатів діяльності підприємства на основі співвідношення обсягів виробництва, прибутку і витрат, що дозволяє визначити взаємозв'язки між витратами і доходами при різних обсягах виробництва.

Його завданням є знаходження найбільш вигідного поєднання змінних і постійних витрат, ціни та обсягу реалізації.

Цей вид аналізу вважається одним з найбільш ефективних засобів планування і прогнозування діяльності підприємства. Опишемо найбільш часто використовувані фінансові показники для проведення операційного аналізу.

1. Коефіцієнт зміни валових продажів (К І.В. п.) Характеризує зміну обсягу валових продажів поточного періоду по відношенню до обсягу валових продажів попереднього періоду.

2. Коефіцієнт валової маржі (К в.м.). Валова маржа (сума для покриття постійних витрат і формування прибутку) визначається як різниця між виручкою і змінними витратами.

Аналогічним чином розраховуються допоміжні коефіцієнти - коефіцієнт виробничої собівартості реалізованої продукції (К п.с.р.п.) і коефіцієнт загальних і адміністративних витрат (К о.а.і.):

3. Чистий прибуток і коефіцієнт чистого прибутку (прибутковість продажів) (К ч.п.).

Коефіцієнт чистого прибутку показує, наскільки ефективно "спрацювала" вся менеджерська команда, включаючи виробничих менеджерів, маркетологів, фінансових менеджерів і т. П.

4. Точка беззбитковості (поріг рентабельності) - це така виручка (або кількість продукції), яка забезпечує повне покриття всіх змінних та умовно-постійних витрат при нульовій прибутку. Будь-яка зміна виручки в цій точці призводить до виникнення прибутку або збитку.

Поріг рентабельності можна визначити як графічним (рис. 13), так і аналітичним способом. При графічному методі точку беззбитковості (поріг рентабельності) знаходять наступним чином:

Графічне визначення точки беззбитковості (порога рентабельності)

Рис. 13. Графічне визначення точки беззбитковості (порога рентабельності)

  • 1. Знаходимо на осі Y значення постійних витрат і наносимо на графік лінію постійних витрат, для чого проводимо пряму, паралельну осі X.
  • 2. Вибираємо якусь точку на осі X, т. Е. Будь-яку величину обсягу продажів (відмінну від 0), розраховуємо для даного обсягу величину сукупних витрат (постійних і змінних). Через цю точку і точку перетину лінії постійних витрат з віссю Y будуємо пряму.
  • 3. Вибираємо знову будь-яку величину обсягу продажів на осі X і для неї знаходимо суму виручки від реалізації. Через цю точку і точку початку координат будуємо пряму.

Точка беззбитковості на графіку - це точка перетину прямих сукупних витрат і валової виручки (див. Рис. 13). У точці беззбитковості одержувана підприємством виручка дорівнює його сукупним витратам, при цьому прибуток дорівнює нулю. Розмір прибутку або збитків заштрихован. Якщо підприємство продає продукції менше граничного обсягу продажів, то воно зазнає збитків, якщо більше - отримує прибуток.

Аналітичним методом точка беззбитковості визначається з наступної формули:

де I - величина прибутку, руб .;

S - виручка, руб .;

V - сукупні змінні витрати, руб .;

F - сукупні постійні витрати, руб .;

р - ціна одиниці продукції, грн .;

Q - обсяг реалізації, шт .;

v - змінні витрати на одиницю продукції, грн.

При нульовій прибутку обсяг реалізації складе:

де Q '- точка беззбитковості (критичний обсяг реалізації в натуральному вираженні), шт.

Критичний обсяг виробництва і реалізації продукції можна розрахувати не тільки в натуральному, а і у вартісному вираженні:

де S '- критичний обсяг виробництва і реалізації продукції, руб.

Економічний зміст цього показника - виручка, при якій прибуток дорівнює нулю. Якщо фактична виручка підприємства більше критичного значення, воно отримує прибуток, в іншому випадку - збиток.

Наведені вище формули розрахунку критичного обсягу виробництва та реалізації в натуральному і вартісному вираженні справедливі, лише коли випускається тільки один вид продукції або коли структура випуску фіксована, т. Е. Пропорції між різними видами продукції залишаються незмінними.

5. Запас фінансової міцності (ЗФП). Перевищення фактичної виручки над критичним обсягом виробництва і реалізації продукції (порогом рентабельності).

ЗФП = Виручка підприємства - Поріг рентабельності.

6. Сила впливу операційного важеля (СВОП). Показує, на скільки відсотків зміниться прибуток при зміні виручки від реалізації на один відсоток.

Результати операційного аналізу використовуються для формування варіантів управлінських рішень та отримання обґрунтованих даних за наступними напрямками:

  • o розробка можливих сценаріїв розвитку установ і оцінка кінцевих результатів їх можливої діяльності;
  • o знаходження найбільш вигідного співвідношення між перемінними і постійними витратами, ціною продукції та обсягом виробництва;
  • o визначення найбільш пріоритетних напрямків діяльності (надання яких видів соціальних послуг необхідно розширювати, а від надання будь відмовлятися).

Аналіз точки беззбитковості є одним з важливих способів визначення відповідей на багато питань, які стоять перед керівництвом організації, оскільки при комбінованому застосуванні з іншими методами його точність цілком достатня для обгрунтування управлінських рішень в реальному житті.

Результати операційного аналізу діяльності підприємства зазвичай є комерційною таємницею, оскільки вони пов'язані з факторами ціноутворення і використанням наявних виробничих потужностей.

 
<<   ЗМІСТ   >>