Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

Список використаної літератури

 • 1. Баликоев В. 3. Загальна економічна теорія: Навчальний посібник. М .: ПРІОР; Новосибірськ: ТОВ "ЮКЕА", 1999.
 • 2. Бугая І. Р. Макроекономіка. Ростов-на-Дону: Фенікс, +2000.
 • 3. Иохин В. Я. Економічна теорія: Підручник. М .: Юристь, +2000.
 • 4. Кейнс Дж. М. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей. М .: Прогрес, 1978.
 • 5. Козирєв В. М. Основи сучасної економіки: Підручник. М .: Фінанси і статистика, +1998.
 • 6. Курс економіки. Підручник / Под ред. Б. А. Райсберг М .: ИНФРА-М, 1997.
 • 7. Курс економічної теорії: Підручник / Под ред. М. Н. Чепуріна, Е. А. Кисельової. Кіров: АСА, 1999..
 • 8. Макконнел К. Р., Брю С. Л. Економікс: У 2 т. М .: Республіка, 1992.
 • 9. Менкен Н. Г. Макроекономіка. М .: Изд-во МГУ, 1 994.
 • 10. Меньшиков З М. Нова економіка: Навчальний посібник. М .: Міжнародні відносини, 1999.
 • 11. Самуельсон П. Економіка: У 2 т. М .: Ал гон, 1992.
 • 12. Фішер С, Дорнбуш Р., Шмалензі Р. Економіка. М .: Справа, 1994.
 • 13. Шахновіч Р. М. Основи макроекономічної теорії. Новосибірськ: НГУ, 1992.
 • 14. Економіка / Под ред. А. І. Архипова, А. Н. Нестеренко, А. К. Большакова, Захарова М. А. М .: ПБОЮЛ, +2001.
 • 15. Економіка / Под ред. А. С. Булатова М .: БЕК, +1994.
 • 16. Економічна теорія: Підручник / Под ред. І. П. Ніколаєвої. М .: Проспект, +2000.
 
<<   ЗМІСТ