Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Суб'єкти підприємництва

Підприємець - основний суб'єкт підприємницької активності.

З метою отримання прибутку, задоволення конкретних потреб, для виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг підприємцем або групою створюється підприємство як самостійний, господарюючий суб'єкт.

За умовами, цілями і характером функціонування існують різні підприємства. Вони класифікуються по виду і типу господарської діяльності, формами власності, приналежності капіталу і контролю над ним, правовому становищу та іншими ознаками.

Підприємець - не єдиний суб'єкт підприємництва. І споживач, і держава так само відносяться до категорії суб'єктів підприємницької активності, як і найманий працівник (якщо підприємець не працює поодинці), і партнери по бізнесу (якщо виробництво не носить ізольованого від суспільних зв'язків характеру). Проте основним контрагентом підприємця виступає споживач, а таю / се держава, що у різних ситуаціях може виступати як помічник або супротивника.

У взаємовідносинах з споживачем підприємець відноситься до категорії активного суб'єкта, а споживачеві властива насамперед пасивна роль. При аналізі цих взаємин споживач виконує свого роду роль індикатора підприємницького процесу. Тому все те, що складає предмет діяльності підприємця, має право па реалізацію тільки у випадку позитивної (позитивної) експертної оцінки споживача. Така оцінка здійснюється споживачем і виступає як готовність останнього придбати той чи інший товар. Підприємець при плануванні та організації своєї діяльності не може ігнорувати настрій, бажання, інтереси, очікування, оцінки споживача. Таким чином, метою підприємця виступає необхідність "завоювати" споживача, створити коло власних споживачів. Основними засобами впливу підприємця на споживача виступають наступні фактори:

 • o новизна товару і його відповідність інтересу споживача;
 • o якість;
 • o ціна, доступність товару;
 • o ступінь універсальності товару;
 • o зовнішній вигляд і упаковка;
 • o позитивні відмітні характеристики товару від товарів інших виробників і можливість споживача ознайомитися з такими відмінностями;
 • o можливість скористатися послугами післяпродажного сервісу;
 • o відповідність загальноприйнятим або державним стандартам;
 • o престижність і привабливість реклами товару і т. д.

Можна зробити висновок: якщо з погляду суспільного виробництва саме підприємець виступає в ролі активного суб'єкта, то з погляду самого підприємницького процесу, його змісту і ефективності активну роль грає споживач, і підприємець не може ігнорувати цей факт.

Роль держави як суб'єкта підприємницького процесу може бути різною в залежності від суспільних умов, ситуації, що складається в сфері ділової активності, і тих цілей, які ставить перед собою держава. У залежності від конкретної ситуації держава може бути:

 • o гальмом розвитку підприємництва, коли воно створює вкрай несприятливу обстановку для розвитку підприємництва або навіть забороняє його;
 • o стороннім спостерігачем, коли держава прямо не протидіє розвитку підприємництва, але в той же час і не сприяє цьому розвитку;
 • o прискорювачем підприємницького процесу, коли держава веде постійний і активний пошук заходів для залучення в підприємницький процес нових економічних агентів (нерідко така цілеспрямована діяльність держави призводить до "буму" підприємництва).

Найманий робітник як реалізатор ідей підприємця також відноситься до групи суб'єктів підприємницького процесу. Саме від нього залежить ефективність і якість реалізації підприємницької ідеї.

Відомо, що кожному економічному суб'єкту властиві свої власні інтереси. Що стосується підприємця і найманого робітника, то частина їхніх планів збігається (чим вище прибуток, тим вище заробітна плата), а частина носить протилежний характер (підприємець не зацікавлений у високій оплаті праці, а найманий робітник зацікавлений). У таких випадках сторони змушені йти на пошук компромісних варіантів, що і складає основу взаємин цих двох суб'єктів підприємницького процесу.

У сучасних умовах господарювання кожний підприємець функціонує в умовах досить глибокої спеціалізації виробництва, що виникла на основі поділу праці.

Будь-який підприємець потребує ефективних партнерських зв'язках: тільки в такому випадку він може ефективно діяти в рамках того або іншого фрагмента цілісного виробничого процесу. Ідеальною представляється ситуація, коли всі підприємці утворюють відносно ізольовану від загального економічного процесу ланцюжок партнерських зв'язків. Якщо взяти для аналізу цілісний процес виробництва, то він складається як би з безлічі фрагментів, кожен з яких фокусується в конкретній діяльності підприємця.

В умовах ринку від підприємця потрібні вміння і схильність діяти в союзі з іншими підприємцями і вести постійний пошук найбільш ефективних партнерських зв'язків, в ході якого підприємець здійснює переорієнтацію своєї діяльності. Таким чином, при плануванні своєї діяльності підприємець розглядає партнера (партнерів) як суб'єкт підприємницького процесу, від форми взаємовідносин з яким залежить рівень ефективності його діяльності.

Мета підприємницької активності - виробництво і пропозиція ринку такого товару, на який є попит і який приносить підприємцю прибуток. Прибуток - це надлишок доходів над витратами, що отримується в результаті реалізації прийнятого підприємницького рішення з виробництва та постачання на ринок товару, щодо якого підприємцем виявлено неудовлетворяющие або прихований попит споживача.

Однак отримання прибутку властиво не тільки підприємницької, а й будь-який інший формі ділової активності, тому виділяється така економічна категорія, як підприємницька прибуток, або підприємницький дохід. Доходи від інноваційної діяльності, т. З. від введення нових методів і прийомів організації виробництва, і складають підприємницький дохід. Під підприємницьким доходом слід розуміти насамперед додатковий дохід, дохід від управління, надлишок, одержуваний підприємцем завдяки його природним якостям або особливому вмінню аналізувати і по-новому комбінувати фактори виробництва в залежності від зовнішніх умов.

Іншими словами, прибуток підприємця (якщо мова йде дійсно про підприємця, а не про звичайний діловому людині) складається ніби з двох елементів:

 • 1) звичайна прибуток ділової людини;
 • 2) надлишок над звичайною прибутком ділової людини. Другий елемент і виступає в якості підприємницького доходу (прибутку), т. Е. Форми суспільної винагороди за проявлений інноваційний підхід, новаторство у виробництві. Всякий підприємець, таким чином, виступає в якості ділової людини, але не всякий ділова людина може бути віднесений до категорії підприємців.
 
<<   ЗМІСТ   >>