Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Економічні основи соціальної роботи

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Фінансовий аналіз діяльності соціальних установ

Основні поняття фінансового аналізу

Фінансовий аналіз - це сукупність методів, застосовуваних для обробки та інтерпретації (тлумачення) даних про фінансово-економічної діяльності організації з метою прийняття рішень про її розвиток.

Основними завданнями фінансового аналізу діяльності соціальних установ є виявлення, оцінка та ідентифікація внутрішніх проблем організації для підготовки, обгрунтування і прийняття різних управлінських рішень, у тому числі з метою: 1) стабілізації поточної діяльності; 2) подальшого розвитку; 3) виходу з кризової ситуації; 4) переходу до процедур банкрутства; 5) покупки-продажу бізнесу або пакета акцій; 6) залучення інвестицій (позикових коштів).

Управлінські рішення розробляються:

 • - Керівниками для обґрунтування стратегічних рішень (які довгострокові заходи слід включити в бізнес-план компанії для забезпечення сталого розвитку);
 • - Менеджерами-аналітиками для обґрунтування оперативних рішень (які оперативні заходи слід включити в план фінансового оздоровлення компанії);
 • - Арбітражними керуючими для виконання судових рішень (які невідкладні заходи слід передбачити в плані зовнішнього управління компанією);
 • - Кредиторами для обгрунтування рішень про надання кредиту (які умови надання кредиту виключать можливість неповернення боргу);
 • - Інвесторами для підготовки інвестиційних рішень (які умови інвестування забезпечать рентабельність інвестиційного проекту);
 • - Представниками державних органів управління і контролю для оцінки дотримання державних інтересів (для визначення умов державної підтримки, необхідної для відновлення платоспроможності підприємства, що знаходиться повністю або частково в державній власності).

Залежно від конкретних завдань фінансово-економічний аналіз може здійснюватися в наступних видах:

 • - Експрес-аналіз (призначений для отримання загального уявлення про фінансовий стан компанії на базі форм зовнішньої бухгалтерської звітності);
 • - Комплексний фінансовий аналіз (призначений для отримання комплексної оцінки фінансового положення компанії на базі форм зовнішньої бухгалтерської звітності, а також розшифровок статей звітності, даних аналітичного обліку, результатів незалежного аудиту та ін.);
 • - Фінансовий аналіз як частина загального дослідження бізнес-процесів та оцінки ринкової вартості компанії (призначений для отримання комплексної оцінки всіх аспектів діяльності компанії - виробництва, фінансів, постачання, збуту і маркетингу, менеджменту, персоналу та ін.);
 • - Орієнтований фінансовий аналіз (призначений для вирішення пріоритетною фінансової проблеми компанії, наприклад оптимізації дебіторської заборгованості; проводиться на базі як основних форм зовнішньої бухгалтерської звітності, так і розшифровок тільки тих статей, які пов'язані із зазначеною проблемою);
 • - Регулярний фінансовий аналіз (призначений для ефективного управління фінансами компанії на базі подання у визначені терміни - щокварталу чи щомісяця - спеціальним чином оброблених результатів комплексного фінансового аналізу).

Залежно від заданих напрямків фінансовий аналіз може проводитися в наступних формах:

 • - Ретроспективний аналіз - необхідний для аналізу сформованих тенденцій і проблем фінансового стану організації на основі звітності з розшифровками, на основі поточних договорів;
 • - План-фактний аналіз - потрібно для оцінки і виявлення причин (факторів) відхилень звітних показників від планових;
 • - Перспективний аналіз - необхідний для експертизи фінансових планів, їх обгрунтованості та достовірності з позицій поточного стану та наявного потенціалу.

Основні напрямки фінансового аналізу включають в себе:

 • 1) аналіз фінансових результатів діяльності підприємства: аналіз доходів і витрат підприємства, аналіз собівартості продукції, аналіз прибутку підприємства, аналіз ділової активності підприємства, аналіз рентабельності діяльності підприємства;
 • 2) маржинальний аналіз (визначення оптимального обсягу виробництва): аналіз взаємозв'язку витрат і обсягу реалізації, точка беззбитковості, аналіз ефекту операційного важеля;
 • 3) аналіз майнового потенціалу підприємства: аналіз структури і динаміки активів, аналіз структури і динаміки пасивів;
 • 4) аналіз ліквідності і фінансової стійкості підприємства: аналіз ліквідності балансу, коефіцієнтний аналіз ліквідності та платоспроможності, коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості підприємства.

Методологія фінансового аналізу спрямована на формування керуючих рішень з урахуванням наступної системи розрахункових показників: 1) фінансові коефіцієнти; 2) показники ліквідності та платоспроможності; 3) показники фінансової стійкості; 4) показники оборотності, оборотних коштів; 5) показники кредитоспроможності, фінансових результатів, ймовірності банкрутства; 6) показники фінансового левериджу.

 
<<   ЗМІСТ   >>