Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Макроекономіка

Національна економіка

Поняття національної економіки

Національна економіка - це складна взаємозалежна система, що охоплює весь соціально-економічний комплекс країни на регіональному та національному рівнях. Для характеристики національної економіки використовуються функціональні, територіальні та галузеві ознаки.

Характеристика національної економіки по функціональному принципу включає сукупність трьох економічних ресурсів, якими володіє дана держава, а саме: людина, природа, капітал.

Національна економіка включає в себе дві групи галузей: галузі матеріального виробництва і галузі соціальної сфери. Ця обставина лягло в основу розподілу національної економіки по галузевим принципом. До галузей матеріального виробництва відносяться промисловість, сільське і лісове господарство, транспорт, зв'язок, будівництво, транспорт, торгівля, громадське харчування. Галузі соціальної сфери включають освіту, фундаментальну науку, охорону здоров'я, культуру, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення, спорт, туризм.

Національна економіка являє собою сукупність економічних суб'єктів, що здійснюють господарську діяльність на певній території країни. Ця обставина лягло в основу розподілу національної економіки по територіальному принципу. Російська Федерація територіально складається з областей і республік. Об'єктами регіональної економіки також можуть бути економічні райони, адміністративні округи, територіально-виробничі комплекси. В якості прикладів можна розглядати Волго-В'ятський економічний район, Північно-Західний адміністративний округ і Західно-Сибірський нафтогазовий комплекс. Отже:

  • - Національна економіка охоплює весь соціально-економічний комплекс країни на регіональному та національному рівнях;
  • - Національна економіка характеризується за функціональним, галузевому і територіальному ознаками;
  • - Характеристика національної економіки за функціональним принципом включає сукупність трьох економічних ресурсів, якими володіє дана держава, а саме: людина, природа, капітал;
  • - Національна економіка включає в себе дві групи галузей: галузі матеріального виробництва і галузі соціальної сфери (характеристика національної економіки за галузевою ознакою);
  • - Національна економіка являє собою сукупність економічних суб'єктів, що здійснюють господарську діяльність на певній території країни (характеристика національної економіки за територіальною ознакою).

Мети національного економічного розвитку

Основна мета національного економічного розвитку - забезпечення максимальної можливості для створення сприятливих умов життєдіяльності населення країни на основі економічного зростання. Для цього необхідно вирішити такі завдання, як збільшення заробітної плати, вироблення заходів антиінфляційної політики, зниження рівня безробіття та ін.

Для досягнення основної мети макроекономічного розвитку держава розробляє систему заходів, інструментів і способів, в сукупності представляють економічну політику.

До числа основних інструментів економічної політики відносяться бюджетна, податкова, грошово-кредитна і валютна система.

Економічна політика може бути реалізована за допомогою перерахованих інструментів різними способами в залежності від обраної в країні моделі економічного розвитку. В умовах ринкової економіки використовується монетарний і фіскальний види економічної політики.

Монетарний підхід пов'язаний з досягненням поставлених макроекономічних цілей за рахунок використання інструментів грошово-кредитної і валютної системи.

Фіскальний підхід здійснюється шляхом маніпуляцій в області податкової і бюджетної систем. Для оцінки ефективності проведеної в країні економічної політики використовується показник темпу приросту суспільного продукту в цілому і на душу населення зокрема. Крім цього, для оцінки результатів реалізації економічної політики використовується ряд інших агрегованих економічних показників, об'єднаних у систему національних рахунків, про які йтиметься в наступному параграфі.

На підставі вищесказаного можна зробити наступні висновки:

  • - Основна мета національного економічного розвитку - забезпечення максимальної можливості для створення сприятливих умов життєдіяльності населення країни на основі економічного зростання;
  • - Для досягнення основної мети макроекономічного розвитку держава розробляє систему заходів, інструментів і способів, в сукупності представляють економічну політику,
  • - Основними інструментами економічної політики служать бюджетна, податкова, грошово-кредитна і валютна система.
 
<<   ЗМІСТ   >>