Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Витрати виробництва в короткостроковому періоді

Для визначення ступеня впливу кожного виду ресурсів на динаміку випуску продукції використовується аналіз виробничої функції у тимчасових періодах. Основний критерій виділення часових періодів - швидкість, з якою залучаємо у виробництво ресурси можуть змінювати свій кількісний і якісний склад. Виділяють миттєвий, короткостроковий і довгостроковий періоди.

У миттєвому періоді всі витрати постійні, оскільки продукт випушен на ринок і тому вже не можна змінити ні обсяг його виробництва, ні його витрати.

У короткостроковому періоді спостерігається розподіл витрат на постійні та змінні. До змінних витрат у короткостроковому періоді відносяться грошові витрати на покупку сировини, матеріалів, витрати на оплату праці робітників і т. П. До постійних витрат в короткостроковому періоді відносяться: витрати на оплату праці апарату управління, орендна плата, амортизація основних засобів.

У довгостроковому періоді фірма має можливість закуповувати не тільки більшу кількість сировини, матеріалів або збільшувати кількість робочих місць на підприємстві, а й здійснювати капіталовкладення. Тому вважається, що в тривалому періоді всі витрати є змінними.

Розглянемо більш детально короткостроковий період діяльності підприємства. У короткостроковому періоді постійні витрати не змінюються у відповідь на зміну обсягу випуску продукції. Залежність динаміки постійних і змінних витрат від зміни обсягу випуску продукції графічно представлена на рис. 10.2 та 10.3.

Постійні витрати

Рис. 10.2. Постійні витрати

Змінні витрати

Рис. 10.3. Змінні витрати

Постійні та змінні витрати в сумі складають загальні, або валові, витрати виробництва. Графічно залежність загальних витрат від динаміки випуску продукції може бути показана шляхом накладення трафіків постійних і змінних витрат (рис. 10.4).

Загальні витрати

Рис. 10.4. Загальні витрати

Для виміру витрат на виробництво продукції використовуються категорії середніх загальних, середніх постійних і середніх змінних витрат виробництва.

Середні загальні витрати дорівнюють частці від ділення загальних витрат на кількість виробленої продукції.

Середні постійні витрати визначаються розподілом загальних постійних витрат на кількість виробленої продукції.

Середні змінні витрати визначаються розподілом загальних змінних витрат на кількість виробленої продукції.

Середні витрати важливі для визначення прибутковості фірми: якщо ціна дорівнює середнім витратам, то прибуток відсутній. Якщо ціна більше них, то фірма має прибуток у розмірі цієї різниці, якщо менше - фірма несе збитки і може збанкрутувати.

Для визначення максимального випуску продукції, який може здійснювати фірма, розраховують граничні витрати. Це додаткові витрати па виробництво кожної додаткової одиниці продукції в порівнянні з обсягом випуску. Граничні витрати важливі для визначення стратегії поведінки фірми.

Як можна помітити, всі зміни в короткостроковому періоді пов'язані зі змінними витратами. Реакція випуску продукції на зміну змінних витрат визначається законом спадної граничної продуктивності, який свідчить: збільшення витрат змінного фактора з певного моменту дає все менший приріст обсягу випуску продукції.

Таким чином, в межах короткострокового періоду діяльності фірми се виробничі потужності вважаються фіксованими. Вона може використовувати свої потужності більш-менш інтенсивно, однак наявного в її розпорядженні часу недостатньо, для того щоб змінити розміри підприємства, тому в короткостроковому періоді витрати діляться на постійні та змінні.

 
<<   ЗМІСТ   >>