Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Визначення ринкової структури і ринкової влади

Ринкову структуру в загальному вигляді можна визначити як комбінацію характерних ознак організації конкретних галузевих ринків.

Ринкова структура являє собою сукупність галузевих ознак організації ринку, які обумовлюють способи встановлення цін і обсяг випуску продукції, а також визначають характер взаємодії фірм конкретної галузі.

Фірми постійно діють в умовах конкуренції. Рішення про ціну і обсязі виробництва у різних покупців будуть суттєво відрізнятися в умовах різних типів ринкових структур. Термін "конкуренція" використовується для позначення типу ринкової структури. Залежно від ступеня убування конкуренції виділяють чотири основні типи ринкових структур (або моделей) ринку, а саме: чисту (досконалу) конкуренцію, монополістичну конкуренцію, олігополію, чисту монополію.

Досконала конкуренція являє собою економічну ситуацію, за якої ніхто не може впливати на ринкову ціну продаваного або товару, що купується, т. Е. Попит на продукцію окремої фірми абсолютно еластичний. Графічно зміна попиту на продукцію в умовах досконалої конкуренції можна представити таким чином (рис. 9.1).

Попит на продукцію в умовах досконалої конкуренції

Рис. 9.1. Попит на продукцію в умовах досконалої конкуренції

Якщо ціна за одиницю товару А складе Р., то крива на них буде зображена у вигляді горизонтальної лінії О. Ця крива показує, що будь-яку кількість пропонованого товару А буде продаватися за ціною Р {. Однак графічне зображення ринкового попиту на товар А буде мати вигляд похилої лінії Д яка показує готовність споживачів придбати різну кількість товару А при всіх можливих рівнях цін (рис. 9.2). При ціні Р. товару А буде придбано в кількості () ..

Галузевий попит в умовах досконалої конкуренції

Рис. 9.2. Галузевий попит в умовах досконалої конкуренції

Оскільки ціна продукції фірми в умовах досконалої конкуренції не залежить від обсягу виробництва, то загальний (валовий) доход фірми 77? (від англ. total revenue) буде дорівнює добутку ціни на кількість продукції Р х О, Граничний дохід АТ? (англ. marginal revenue) при цьому буде дорівнює ціні продукції. Середній дохід фірми також буде дорівнює ціні. Отже, особливістю досконалої конкуренції вважається рівність граничного доходу та ціни.

На ринку може скластися така економічна ситуація, в якій фірма буде володіти певною владою над ціною. Дане явище в економіці носить назву недосконалої конкуренції, у якій розрізняють чисту монополію, монополістичну конкуренцію і олігополію.

Недосконала конкуренція пов'язана з поняттям ринкової влади, яка представляє собою можливість для фірми надавати на ціну вплив і підвищувати економічний прибуток, обмежуючи при цьому обсяг виробництва і збуту. Ринкова влада зростає при убуванні конкуренції.

Дану ситуацію можна представити у вигляді схеми (рис. 9.3).

Посилення ринкової влади

Рис. 9.3. Посилення ринкової влади

Типи ринкових структур і ступінь впливу фірм на ціну будуть більш детально розглянуті в наступному параграфі.

Виходячи зі сказаного можна зробити наступні висновки:

  • - Залежно від ступеню убування конкуренції виділяють чотири основні типи ринкових структур (або моделей) ринку, а саме: чисту (досконалу) конкуренцію, монополістичну конкуренцію, олігополію, чисту монополію;
  • - Досконала конкуренція являє собою економічну ситуацію, за якої ніхто не може впливати на ринкову ціну продаваного або товару, що купується, тобто попит на продукцію окремої фірми абсолютно еластичний;
  • - Особливість досконалої конкуренції - рівність граничного доходу та ціни;
  • - Ринкова влада являє собою можливість для фірми надавати на ціну вплив і підвищувати економічний прибуток, обмежуючи при цьому обсяг виробництва і збуту.
 
<<   ЗМІСТ   >>