Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Криві байдужості

Щоб відповісти на питання, як забезпечити максимальне задоволення від покупки при обмеженому бюджеті, ми повинні знати, який з наборів продуктів віддамо перевагу. Наші переваги виражаються через криві байдужості.

Крива байдужості - це лінія, кожна точка якої представляє комбінацію двох товарів, які мають для споживання однакову загальну корисність, і тому споживачеві байдуже, який з цих наборів вибрати (рис. 6.4).

Криві байдужості

Рис. 6.4. Криві байдужості

Наприклад, два товару X і три товару У мають таку ж загальну корисність, як три товару X і два товару У, і т. Д. Відмова від одного з товарів компенсується одержанням іншого. До цих комбінаціям товарів X і У споживач, отже, в рівній мірі байдужий. Проте будь-які відмічені комбінації товарів однаково хороші для споживача, так як приносять однакову корисність.

Якщо з точки зору даного споживача набори й рівноцінні, то точки А і В лежать на одній кривій байдужості. Крива байдужості, що лежить вище і правіше інший кривої, являє собою більш бажані для даного споживача набори товарів. Так, набір С містить таку ж кількість товару У, що і набір А, але більше кількості товару X. Криві байдужості, більш віддалені від початку координат, відповідають більш високому рівню задоволення потреб. Наприклад, оскільки крива £ /, знаходиться правіше кривої С / ,, то будь-який набір, лежить на кривій байдужості £ / ,, переважніше будь-якого набору на кривій байдужості £ / ,. Набір кривих байдужості для окремого споживача і двох різних товарів називається картою байдужості.

Рух уздовж кривої байдужості зверху вниз означає, що споживач відмовляється від деякої кількості товару У для отримання додаткової кількості товару X. Опуклий характер кривої говорить про те, що споживач має справу з товарами, які не вважаються взаємозамінними. Кількість одного товару, від якого споживач готовий відмовитися, щоб отримати додаткову одиницю іншого, залишаючись при цьому на даному рівні задоволення потреб (на даній кривій байдужості), називається граничною нормою заміщення (MRS). Гранична норма заміщення може бути представлена як відношення:

На рис. 6.5 показано, що в міру збільшення споживання товару А 'на кожну додаткову одиницю (АХ) (рух від точки А до точки О) кількість товару К, від якого споживач готовий відмовитися (ДУ), скорочується, тобто гранична норма заміщення убуває.

Гранична норма заміщення

Рис. 6.5. Гранична норма заміщення

Справді, чим менш дефіцитним стає товар X, тим меншою кількістю товару У ми готові пожертвувати, щоб і далі збільшувати його споживання. Іншими словами, зростання кількості товару X приводить до зменшення його граничної корисності. Нахил кривої без- відмінності в кожній її точці визначається граничною нормою заміщення, помноженої на 1.

Характер кривої байдужості має спадний вигляд - негативний нахил, тому що співвідношення Г і Х має зворотний зв'язок (див. Криву попиту).

Криві байдужості можуть мати різний вигляд. На рис. 6.6. крива байдужості і '. показує, що споживач має справу з товарами, які не відрізняються абсолютною взаємозамінністю.

Типи кривих байдужості

Рис. 6.6. Типи кривих байдужості

Для двох зовсім взаємозамінних товарів крива байдужості матиме вигляд прямої лінії (MRS = const). Зазвичай такі товари розглядаються як один.

Крива U2 - товари взагалі не можуть заміняти один одного (правий і лівий черевики). Такі товари жорстко доповнюють один одного (крива байдужості - взаємно перпендикулярні відрізки).

Крива показує, що чим більше має товару споживач, тим більше хотів би його мати. Крива байдужості увігнута до початку координат.

Якщо поєднати на одному графіку карту кривих байдужості і бюджетне обмеження, можна буде визначити, який товарний набір вибере споживач, щоб отримати максимум задоволення (рис. 6.7).

Оптимум споживання

Рис. 6.7. Оптимум споживання

Споживач не вибере точку А, в якій бюджетна лінія перетинає деяку криву байдужості £ / ,, і точку В, оскільки вони розташовані на нижчій кривій байдужості. Він вибере точку Е, в якій бюджетна лінія стосується кривої байдужості 1/2, розташованої вище кривої иг

Оптимальний для споживача товарний набір Е містить () ^ одиниць товару X і (Е ^, - одиниць товару У.

У точці Е (точка оптимуму, або рівноваги споживача) нахили кривої байдужості і бюджетної лінії збігаються, тому:

Перегрупувавши члени останньої пропорції, отримуємо:

Отже, в точці оптимуму споживача відношення граничних корисностей дорівнює відношенню цін споживаних благ.

Ця умова вірно для завдання споживчого вибору з будь-яким числом благ.

У випадку двох товарів споживач максимізує свою корисність, якщо одночасно виконуються дві умови. Перше полягає в тому, що MRS для даних товарів повинна дорівнювати відношенню їх цін. Друга умова - виділений для придбання даних товарів дохід витрачається повністю.

 
<<   ЗМІСТ   >>