Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Ринкова рівновага

Ринкова ціна. Ринкова рівновага

Розглянуті нами раніше функції попиту та пропозиції взаємодіють на ринку товару. Під впливом конкурентного середовища ринку попит і пропозиція врівноважуються, в результаті чого встановлюються ринкова ціна і кількість товару, що купується.

Ринкова ціна вважається ціною рівноваги тоді, коли вона визначає той рівень, при якому продавець ще згоден продати, а покупець вже згоден купити товар.

Графічно стан рівноваги на ринку конкретного товару можна представити, поєднавши криві попиту та пропозиції на одному малюнку (рис. 4.1).

Графік ринкового рівноваги попиту та пропозиції

Рис. 4.1. Графік ринкового рівноваги попиту та пропозиції

Точка перетину кривих Е - це точка рівноваги попиту та пропозиції. Тоді при даній кількості товару максимальна ціна, за якою його можуть придбати покупці (ціна попиту Р °), співпаде з ціною, мінімально прийнятною для продавців (ціною пропозиції / * "), що й означатиме встановлення на даному ринку стійкої рівноважної ціни РЕ , по якій і буде продаватися і купуватися рівноважна кількість товару

В аналітичному вигляді, використовуючи знайомі нам функції попиту і пропозиції, рівноважний стан на ринку товару можна записати наступним чином:

Варто відзначити, що при цьому і покупців, і продавців буде влаштовувати ситуація, що склалася на ринку на даний момент. Зниження ціни нижче рівноважного рівня буде невигідно не тільки продавцям, але й покупцям, так як це скоротить кількість пропонованого товару, а зростання ціни вище рівноважної не влаштує не тільки покупців, а й продавців, оскільки зменшить купується обсяг товару.

За інших рівних умов ринкова ціна відповідає тій кількості товару, яку покупці хочуть купити, а продавці згодні продати, т. Е. По кожному конкретному товару немає ні надлишків, ні дефіциту. Таким чином, рівновага ринку - це такий його стан, коли виконується умова ОС1 = Qs. Відхилення від цього стану буде приводити в рух сили, які прагнуть повернути ринок у стан рівноваги, т. Е. Усунути надлишок (коли <21 / <(2 ^ або дефіцит товарів на ринку (£> (/> (? ^) -

В аналітичній формі для функцій попиту та пропозиції рівність обсягу попиту 0> про обсягом пропозиції £? 9 при даній рівноважній ціні РЕ буде виглядати так:

Щоб більш наочно уявити собі механізм встановлення ринкової ціни під впливом попиту та пропозиції, повернемося до нашого прикладу, що характеризує ситуацію на ринку картоплі.

З'єднаємо наші дві таблиці про споживання картоплі в одну (табл. 4.1).

Таблиця 4.1 Попит на картоплю і його пропозицію

Величина пропозиції на тиждень, т

Ціна 1 кг / руб.

Величина попиту на тиждень, т

Перевищення величини попиту (+) і величини пропозиції (-)

5

5

10

+ 5

6

6

9

+ 3

7

7

8

+ 1

7,5

7,5

7,5

0

8

8

7

- 1

9

9

6

-3

10

10

5

-5

З таблиці видно, що тільки при ціні 7,50 руб. за 1 кг картоплі попит і пропозиція врівноважуються. Перенесемо ці дані на графік (рис. 4.2).

Рівноважна ціна

Рис. 4.2. Рівноважна ціна

Точка відображає збіг інтересів продавців і покупців при ціні 7,50 руб. Отже, 7,50 руб. (Р_) - рівноважна ринкова ціна. При більш високій ціні виникає надлишок пропозиції над попитом. Наприклад, при ціні 10 руб. буде куплено тільки 5 т картоплі, а запропоновано Ют, отже, надлишок складе 5 т. Цей надлишок в результаті конкуренції продавців сприятиме зниженню ціни. При ціні нижче врівноважує попит перевищує пропозицію і виникає дефіцит товару на ринку. У цьому випадку надлишок попиту і конкуренція покупців приведуть до підвищення ціни.

 
<<   ЗМІСТ   >>