Повна версія

Головна arrow Географія arrow ГЕОГРАФІЧНІ ВІДМІННОСТІ СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ

У повному обсязі і на належному рівні реалізувати функціональні процеси, вирішивши поставлені завдання з урахуванням особливостей, обумовлених, в тому числі, рівнем, на якому знаходиться керівник, дозволяють різні методи управління. Виділяються такі типи методів: організаційні, адміністративні, економічні та соціально-психологічні.

За рахунок організаційних методів закладається фундамент організації - її структура, створюються рамки, в яких буде функціонувати і розвиватися організація, тому організаційні методи в певному сенсі пасивні. Вони дозволяють орієнтуватися в часі і просторі, регламентують діяльність персоналу, його права та обов'язки, його поведінку в різних обставинах, т. Е. Створюють певні рамки, майбутнього функціонування і розвитку організації. До цього типу методів відносяться методи формування орг анізаціонних структур і створення трудових колективів.

Адміністративні методи управління безпосередньо втручаються в діяльність організації, оскільки вони орієнтовані на регламентацію діяльності і її контроль, а також створення умов для жорсткої мотивації працівників до певної поведінки в інтересах організації шляхом заохочень або санкцій (в тому числі, премій або штрафів). Адміністративні методи орієнтовані на досягнення заданої результативності та заохочують в працівниках старанність, причому вся відповідальність за прийняття рішення та його реалізацію покладається на керівника, що відповідним чином позначається на самостійності працівників всіх рівнів, в тому числі керівників, змушуючи їх знижувати ініціативу практично до нуля, що не дає їм повністю реалізувати свій потенціал і відіграє демотивує роль. Найбільшого поширення адміністративні методи отримали в організаціях, що належать до галузей світового господарства, де потрібна гранична точність виконання прийнятих рішень, наприклад, хімічна промисловість, атомна енергетика.

Економічні методи, зобов'язані виникненням Ф. Тейлору, з'явилися у відповідь на зниження ефективності адміністративних методів і дозволяють працівникам на основі матеріальної зацікавленості проявляти ініціативу і нести відповідальність за отримані результати. Тут мається на увазі не пряме, а непряме вплив на об'єкт управління, т. Е. Перед виконавцем ставляться точні цілі, а ось шляхи їх досягнення окреслюються лише загальною лінією поведінки і її обмеженнями. Винагорода ж безпосередньо залежить від отриманого результату - своєчасності і якості виконання завдання, тому працівник економічно зацікавлений в його поліпшенні.

Економічні методи управління мають певні обмеження в застосуванні, наприклад для людей інтеллекгуальних професій, які грають все більшу роль в сучасному світовому господарстві, економічна зацікавленість не є вирішальним мотивуючим фактором. І тут велике значення набувають соціально-психологічні методи управління. Наприклад, передбачається формування комфортного морально-психологічного клімату в колективі , встановлення доброзичливих відносин між його членами і, з іншого боку, як можна більш повне розкриття особистих здібностей кожного з них. Результатом стає високий рівень самореалізації працівників і підвищення ефективності їх діяльності.

Треба сказати, що застосування тих чи інших методів управління залежить від багатьох факторів: профілю організації, її структури, поставлених цілей, особливостей персоналу; важливу роль відіграє тут і особистість керівника. Кожен з розглянутих типів методів в різній інтерпретації присутня в сучасній організації. Так, організаційні та адміністративні методи застосовуються в більшій мірі для вирішення організаційних проблем, в той час як для мотивації працівників використовуються в основному економічні і соціально-психологічні методи. Причому в більшості випадків одночасно використовується відразу кілька методів - адміністративні методи доповнюються економічними і соціально-психологічними, і навпаки.

 
<<   ЗМІСТ   >>