Повна версія

Головна arrow Географія arrow ГЕОГРАФІЧНІ ВІДМІННОСТІ СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕВОЛЮЦІЯ ВИСТАВ ПРО МЕНЕДЖМЕНТ

Управління та його роль в світовому господарстві

Виділення управління в самостійний вид діяльності

Необхідність організовувати і координувати спільну працю людей, що має зростаюче значення в міру розвитку світового господарства, призвела не тільки до появи самостійного виду людської діяльності - управління, але і до формування окремої галузі знань, спрямованої на підготовку фахівців, які є професійними провідниками цих знань.

Спочатку всі функції власника: виробнича, підприємницька, управлінська і функція присвоєння виконувалися безпосередньо власником. Із зростанням масштабів виробництва істотно розширилося і залучення найманої праці, що поступово змусило власника відмовлятися від повної або часткової реалізації всієї сукупності цих функцій. Перш за все сталася практично повна передача найманим працівникам виробничої функції, потім функцій поточного управління і контролю. А згодом, з появою акціонерної форми власності, виконання підприємницької функції так само, як і функції поточного управління, стало долею лише невеликого числа власників, які входять до ради директорів, а велика їх частина обмежилася лише функцією присвоєння доходів.

З розвитком економічного життя невеликі індивідуальні господарства, характерні для традиційного суспільства, перетворювалися в великі корпорації, що об'єднують підрозділи з великим числом працівників, пов'язаних між собою високим рівнем особистої відповідальності і складними ланцюжками виробничих і адміністративних відносин, які вимагають високої злагодженості в роботі всієї організації, а, отже, і спеціальних навичок для координації і управління.

Виконання функції поточного управління та підприємницької функції вимагало все більшого досвіду, і не всі власники могли виконувати їх на належному рівні, в результаті чого виникла необхідність у залученні найманих працівників - керівників, які мали б необхідними знаннями та навичками і зосередили в своїх руках функції управління і підприємництва. Таким чином, відбулося виділення управління в самостійний вид діяльності, що володіє повним набором відповідних характеристик.

 
<<   ЗМІСТ   >>