Повна версія

Головна arrow Географія arrow ГЕОГРАФІЧНІ ВІДМІННОСТІ СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВСТУП

Цей посібник підготовлено відповідно до однойменного навчальним курсом, що читаються на кафедрі географії світового господарства географічного факультету МДУ. З розвитком інформаційних технологій значення управлінської діяльності зростає, все більше визначаючи розвиток структурних елементів світового господарства. Перебуваючи в центрі уваги соціології, психології, економіки, проблеми управління добре освітлені в навчальній і науковій літературі, не отримуючи, проте, належного аналізу з боку соціально-економічної географії.

У посібнику розглядаються системи управління корпораціями, які належать до провідних суб'єктів світового господарства: для них управління є не просто елементом, що підтримує життєдіяльність, а одним з головних складових конкурентоспроможності.

Роль географічних умов з розвитком глобалізації стає більш помітною, приводячи до необхідності створювати нові організаційні структури, розробляти нові методи управління, адаптуючи корпоративні системи управління до необхідності ефективно діяти одночасно в багатьох країнах, різних за соціально-економічним умовам. Компанії розглядаються як з позицій менеджменту і теорії організації, так і з позицій соціально-економічної географії; аналізуються географічні відмінності корпорагівних систем управління описуваних регіональних моделей.

В результаті вивчення матеріалів посібника студент буде: знати

 • • функції менеджменту та методи управління;
 • • теоретичні положення та особливості основних шкіл менеджменту;
 • • основні організаційні структури і області їх застосування;
 • • концепцію життєвого циклу організації і її модифікації;
 • • відмінні риси транснаціональних компаній;
 • • регіональні особливості американської, японської та європейської корпоративних систем управління;

вміти

 • • розглядати системи управління компанії через призму теорій менеджменту:
 • • аналізувати організаційні структури компаній;
 • • характеризувати компанії за моделями життєвого циклу І. Адізеса та організаційного розвитку Л. Грейнера;
 • • визначити вид транснаціональної компанії;
 • • виявляти культурні особливості, властиві системам управління компаній, по Г.Хофстеде;
 • • проводити порівняльну характеристику корпоративних систем управління;

володіти

 • • навичками визначення фази життєвого циклу компанії та вирішення проблем їй властивих,
 • • методами оцінки показників транснаціоналізації компаній;
 • • навичками аналізу компанії з використанням критеріїв Г. Хофстеда і індексу культурної дистанції;
 • • навичками аналізу впливу глобальних і локальних факторів на системи корпоративного управління.
 
<<   ЗМІСТ   >>