Повна версія

Головна arrow Політологія arrow ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ТЕХНОЛОГІЇ: ПОЛІТИЧНІ, КОМУНІКАТИВНІ, МАРКЕТИНГОВІ І ВИБОРЧІ

Для початку визначимо, що є політичні технології. Дослідник Галина Пушкарьова розуміє під цим терміном кошти вправного впливу на мотивацію людей, на їх свідомість і підсвідомість; способи, які спонукають людей діяти відповідно до інтересів політичного суб'єкта, але одночасно підтримують у них відчуття свободи свого вибору, природності скоєних ними дій [1] . Інший дослідник, Олена Морозова, визначає політичні технології як системи цілеспрямованих, послідовних і свідомо ефективних дій, розрахованих на досягнення необхідного політичного результату [2]. Політичні технології покликані управляти масовою поведінкою людей в інтересах замовника, а це значить, що вони є засобами реалізації політичних кампаній. Іншими словами, політичні технології - це способи вирішення завдань, що стоять перед політичними менеджерами.

З цих визначень видно, що термін дещо ширше, ніж область комунікативного впливу. Адже впливати на поведінку людей можна не тільки за допомогою інформації, але і, наприклад, за допомогою сили або грошей. У зв'язку з цим слід зазначити, що пропаганда, агітація, політичні реклама і зв'язки з громадськістю (PR) є комунікативними політичними технологіями (або комунікативними технологіями політичного менеджменту), які використовуються для управління інформаційними процесами в політиці.

Необхідно підкреслити, що пропаганда, агітація, політичні реклама або PR - це не науки в звичному сенсі цього слова. Наукові сфери знання мають певні закони, при дотриманні яких ми можемо отримати однаковий результат при інших рівних умовах. Так, наприклад, ми знаємо, що два плюс два - це чотири. У політичній рекламі, пропаганді, PR або агітації таких законів немає - є лише закономірності і тенденції. У політичній практиці неможливо з абсолютною точністю передбачити результат. Більш того, на думку ряду дослідників, сфера PR, пропаганди, агітації та реклами знаходиться між наукою і мистецтвом. Тому, як і в будь-якій області, пов'язаної з проявом так званого людського фактора, ці галузі можуть лише з тим або іншим ступенем вірогідності передбачити логіку будь-якого процесу, та й то не завжди безпомилково. Причина цього - недоліки прогностичної функції гуманітарних наук, перш за все соціології і статистики, які вивчають людську поведінку. Тому політична реклама, пропаганда, агітація і PR не є науками, а міждисциплінарними сферами знання прикладного характеру.

Але це зовсім не применшує необхідність високої кваліфікованої підготовки фахівців в області комунікативних політичних технологій. Для того щоб стати професіоналом в області комунікативних технологій, необхідно розбиратися в тонкощах сучасного політичного процесу, знати основи коммунікатіві- стіки, володіти знаннями в області психології, історії, навичками проведення соціологічних досліджень та аналізу їх результатів.

Іншими словами, фахівця необхідна широка гуманітарна підготовка. Адже як може керувати комунікативними потоками людина, який володіє широким кругозором і інтелектом? Тим більше що в області застосування політичних технологій ціна тих чи інших некоректних дій може бути надзвичайно висока.

Нерідко в літературі можна зустріти точку зору, згідно з якою політичний PR і рекламу розглядають виключно як маркетингових технологій, що вносить певну плутанину при їх вивченні. Прихильники такого підходу (Б. Л. Борисов, А. Ю. Горчева, Т. Е. Грінберг, Ф. Н. Ільясов, О. П. Кудінов, С. Ф. Лісовський, І. Л. Недяк, А. І. Соловйов та інші) називають політичні PR і рекламу поряд з такими явищами, як сейлз промоушн (стимулювання збуту), директ маркетинг і особистий продаж, базовими технологіями маркетингових комунікацій [3] . Аргументація авторів така: саме при використанні комунікативних політичних технологій здійснюється просування політичного товару, розробленого або «поліпшеного» маркетологами. Але при цьому потрібно розуміти, що сфера застосування PR, реклами, агітації та пропаганди не обмежується виключно маркетинговими кампаніями. Тому зводити рекламні та PR-технології виключно до маркетингу, на наш погляд, було б некоректно, тому що це дещо звужує сферу їх діяльності. Завданнями політичного менеджера є аналіз політичних уподобань сегментованих груп виборців, правильне позиціонування або навіть «створення товару» на основі отриманих даних і ефективне донесення інформації до «покупця» шляхом застосування маркетингових технологій. Тим самим автори практично заперечують можливість самостійного вибору політичними діячами політичного курсу.

Професор А. І. Соловйов пропонує розділити два способи налагодження комунікації і трансляції інформаційних повідомлень (маркетинговий та не маркетингових), відносячи до першого «такі прийоми інформаційного обміну та формування осмислених контактів політичних акторів, при яких надання інформації реципієнту організовується відповідно до його потребами, уподобаннями і з особливостями його положення в просторі політичної влади ». А під немаркетингові способом організації інформаційних потоків розуміються дії незалежно від інформаційних потреб реципієнта і від просторово-часових параметрів сфери політики [4] . Такий підхід представляється досить продуктивним. При цьому слід додати, що диференціація комунікативних політичних технологій на маркетингові (політична реклама, піар, інформаційний лобізм і тероризм) і немаркетингові (пропаганда, агітація), запропонована автором, представляється нелогічним [5] , оскільки фахівці з PR, рекламі та пропаганді можуть в своєї діяльності використовувати різноманітні (не тільки маркетингові) моделі розробки та впровадження політичного продукту.

На наш погляд, політичні реклама та PR, а також пропаганда і агітація є комунікативними політичними технологіями, об'єднаними в рамках не політичного маркетингу, а менеджменту. Місія комунікативних політичних технологій масштабніше. Маркетинг в деякому сенсі вирішує більш вузькі завдання, ніж можливості, які реалізуються за допомогою PR і реклами. Тому так звані інтегровані маркетингові комунікації є складовою частиною технологій політичного менеджменту. Такий підхід до оцінки місця і ролі маркетингових коммунінацій в політичному процесі поділяється автором цього навчального посібника, а також Д. В. Ольшанський, Г. Г. Почепцова, Г. В. Пушкарьової та іншими.

Дуже часто дослідники, які дотримуються маркетингового підходу, обмежують сферу роботи фахівця з політичної комунікації виключно передвиборчим періодом. Це виправдано, адже саме на виборах, в більшій мірі і найчастіше, реалізується маркетинговий інструментарій. Сферою знання, акумулюючої методики передвиборної роботи, є виборчі технології. Під цим терміном ми будемо розуміти вид політичних технологій, обмежених у своїй діяльності періодом виборів. Виборчі технології дуже близькі технологій політичного маркетингу.

Таким чином, політичні менеджери в своїй діяльності можуть застосовувати широкий інструментарій технологій, за допомогою яких вирішуються завдання, поставлені замовником.

  • [1] Пушкарьова Г. В. Указ. соч. С. 20-21.
  • [2] 7 Морозова Є. Г. Електоральний менеджмент: навчальний посібник. М .: РЦОІТ, 2002. С. 7.
  • [3] Див., Напр .: Грінберг Т.Е. Політичні технології: PR і реклама: навчальний посібник длястудентов вузів. М .: Аспект Пресс, 2005. С. 44-45; Борисов Б. Л. Указ. соч. С. 83 і ін.
  • [4] Політичні комунікації: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / під ред.А. І. Соловйова. М .: Аспект Пресс, 2004. С. 98-99.
  • [5] ? Там же.
 
<<   ЗМІСТ   >>