Повна версія

Головна arrow Туризм arrow ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 • 1. Обчислити ARR, якщо початкові капіталовкладення склали 200000 крб., Передбачуваний термін експлуатації 10 років, річний приплив капіталу 25 000 руб., Амортизація - 20 000 руб.
 • 2. Туристська фірма розглядає наступний інвестиційний проект. Визначити термін окупності капіталовкладень, які склали 250 000 руб.

рік

Дохід, руб.

Сумарний дохід, руб.

1

70 000

70 000

2

75 000

145 000

3

80 000

225 000

4

85 000

310 000

 • 3. Визначити дисконтовану вартість PV для 200 000 руб., Вкладених на три роки під 20% річних.
 • 4. На основі даних таблиці визначити показник внутрішньої норми прибутковості (PRP) інвестиційного проекту вартістю 180 000 руб., Якщо річна ставка складе 20%.

рік

Дохід, руб.

1

70 000

2

80 000

3

75 000

4

65 000

5. Розглянутий туристським підприємством інвестиційний проект коштує 190000 руб., Дані про прибутковість проекту представлені в таблиці, процентна ставка становить 15%. Визначити показник чистого приведеного ефекту NPV.

рік

Дохід, руб.

1

: 72 000

2

80 000

3

75 000

4

65 000

6. Є туристський інвестиційний проект вартістю 220000 руб., Дані по прибутковості проекту представлені в таблиці, відсоткова ставка - 15 %. Необхідно визначити привабливість інвестиційних вкладень в даний проект на основі розрахунку показника індексу рентабельності PI.

рік

Дохід, руб.

1

75 000

2

80 000

3

85 000

4

90 000

 • 7. Розрахувати облікову процентну ставку для першого року, якщо теперішня вартість, що дорівнює 130 дол, від 150 дол., Виплачена в кінці року. Визначити облікову ставку.
 • 8. Обчислити фактор облікового відсотка DF t для першого року для наступних ставок дисконтування: а) 10%; б) 20%; в) 30%.
 • 9. Туристська лавка при Російському музеї платить 100 000 руб. за сувенірну продукцію і планує розпродати її до кінця першого року за 132000 руб.
 • а) Обчислити внутрішню норму прибутковості;
 • б) позитивний чи NPV, якщо дохід від капіталовкладень виявиться нижчою від процентної ставки ?;
 • в) розрахувати теперішню вартість PV капіталовкладень, якщо процентна ставка дорівнює 10 %;
 • г) обчислити NPV.
 • 10. Визначити коефіцієнт дисконтування, якщо PV від 139 руб. складе 125 руб.
 • 11. Якщо восьмирічний фактор дисконтування складе 0,285, чому буде дорівнює PV від 596 руб.?
 • 12. Туристське підприємство розглядає три альтернативні проекти (варіанти) вкладення грошових коштів з різними початковими витратами і прибутковістю, які представлені в таблиці.

проект

з "

З!

^ 2

З 3

З 4

А

-5000

1000

1000

3000

0

В

-1000

0

1000

2000

3000

З

-5000

1000

1000

3000

5000

Для прийняття остаточного рішення про вкладення коштів туристському підприємству необхідно визначити:

 • а) термін окупності для кожного з проектів;
 • б) який проект оптимальний при звітному періоді, що дорівнює двом рокам (використовуйте правило окупності);
 • в) оптимальний проект при звітному періоді, що дорівнює трьом рокам;
 • г) NPV яких проектів позитивний, якщо відсоток на капітал дорівнює 10%?
 • 13. На основі даних таблиці визначити NPV з урахуванням ставки дисконтування, що дорівнює 0,50 і 100%.

З 0

с,

З 2

-6750

4500

18 000

14. Використовуючи правило IRR для визначення найбільш вигідного проекту (проектів), визначити, скільки проектів ви готові зробити: один або обидва? Дані для розрахунку представлені в таблиці. Відсотки на капітал складають 10%.

проект

з

с,

сг

IRR,%

А

-4000

2410

2930

21

В

-2000

1 310

1720

31

15. туристських підприємств запропоновано два альтернативних варіанти вкладення інвестиційних коштів (проекти Л і В), дані по яких представлені в таблиці.

проект

з

Ci

з 2

А

-1600

1200

1440

В

-2100

1440

1728

 • а) визначити індекс рентабельності PI для проектів А і В, відсоток на капітал дорівнює 20%;
 • б) використовуючи правило індексу рентабельності, визначити найбільш підходящий проект.
 • 16. Готельне підприємство розглядає два проекти С і D, які мають однакові витрати. Показник внутрішньої норми прибутковості IRR для обох проектів перевищує можливі відсотки на капітал. Потоки грошових коштів (доходи) в проекті З більше, ніж у проекту D, але вимагають більше часу на реалізацію. Визначити, у якого із запропонованих проектів більше показник чистого приведеного ефекту NPV?
 • 17. Туристське обладнання А і В ексклюзивно і обіцяє приносити гірськолижної туристичної бази прибуток, зазначену в таблиці. Відсотки на капітал - 10%.

устаткування

з

Ci

С2

С3

А

-100

по

121

/

В

-120

по

121

133

 • а) визначити NPV кожного туристського обладнання;
 • б) використовуючи значення поточної вартості, обчислити рівноцінну щорічний прибуток від кожного обладнання;
 • в) обґрунтувати вибір туристського обладнання.
 • 18. У туристської компанії є можливість вкласти кошти в проекти 1-6. Слід зазначити, що в розпорядженні туристичної фірми є тільки 100 000 руб. Визначити, який із запропонованих проектів слід вибрати?

проект

NPV, руб.

Інвестиції, руб.

1

5000

10 000

2

5000

5000

3

10 000

90 000

4

15 000

60 000

5

15 000

75 000

6

3000

15 000

 • 19. Вартість туристичного інвестиційного проекту 1 млн руб., Базовий варіант NPV = 0. Розрахувати NPV для наступних варіантів:
  • а) якщо туристська фірма збирається вкласти кошти, їй необхідно отримати 500 000 руб., випускаючи акції. Емісія складе 15% від чистої виручки;
  • б) у туристської фірми досить готівки, але при проведенні інвестиційної операції фінансовий борг складе 500 000 руб., а також фірма матиме субсидованого ставку відсотка. Поточна вартість субсидій 175 000 руб .;
  • в) якщо туристська фірма вирішить вкласти капітал, то сума боргу зросте до 500 000 руб. Дисконтована вартість податку на цей борг складе 76 000 руб .;
  • г) якщо туристська фірма вирішила вкласти капітал, вона випускає акції (як в пункті а) і займає капітал (як в пункті в).
 • 20. На основі даних таблиці визначити показник індексу прибутковості (рентабельності) і показник чистої приведеної вартості NPV. Інвестиційні витрати на реалізацію проекту становлять 25 000 руб. Загальний термін іспользованіятурістского інвестиційного проекту - п'ять років, норма прибутку 10%.

грошові

потоки

Річні витрати на інвестиції

Роки отримання доходу

всього

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

Інвестиційні витрати, руб.

25 000

-

-

-

-

-

-

Грошові доходи, руб.

-

6000

7000

7000

8000

8000

36 000

21. Припустимо, що туристська фірма має 200 000 руб. вільних грошових коштів, які вона хоче інвестувати в какиенибудь інвестиційні проекти, інформація про яких наведена в таблиці. Зробити висновки про пріоритетні напрямки вкладень в запропоновані туристські інвестиційні проекти.

проекти

Інвестиційні

витрати,

руб.

Дисконтовані грошові доходи, руб.

індекс

прибутковості

Л

100 000

160 000

i, 6

В

60 000

90 000

1,5

з

40 000

80 000

2,0

D

60 000

84 000

1,4

Е

40 000

: 64 000

1,6

Разом

300 000

478 000

X

22. Визначити термін окупності інвестицій (розрахунок зробити на основі методу дисконтованого терміну окупності інвестицій) на основі даних, представлених в таблиці. Економічно виправданий термін реалізації проекту - 6 років. Норма прибутку на капітал дорівнює 15% річних.

роки

Витрати на інвестиції (-), грошовий дохід (+), руб.

0

-40 000

1

14 000

2

14 000

3

14 000

4

14 000

5

14 000

6

14 000

 • 23. Готельне підприємство розглядає два бізнес-проекту:
  • • проект Л (досить великий за масштабом), що вимагає інвестиційних вкладень в обсязі 5 млн руб. і забезпечує за прогнозом отримання 6 млн руб. грошового припливу (доходу) після першого року реалізації;
  • • проект У (порівняно невеликий) з обсягом інвестицій 100 тис. Руб. і припливом грошових коштів (доходом) 130 тис. руб. в кінці першого року.

Обидва проекти характеризуються середнім рівнем ризику і будуть оцінені за ціною капіталу, що дорівнює 10%. Необхідно визначити показники чистого приведеного ефекту і індексу рентабельності для даних проектів.

Після розрахунку показників NPV і PI зробити висновки про перевагу проектів.

24. туристської фірмі запропонований інвестиційний проект вартістю 200 000 руб. з фінансовими притоками (доходами, див. табл.). Ставка дисконту становить 12%. Визначити показник чистого приведеного ефекту.

рік

Дохід, руб.

1

68 864

2

79 060

3

78 718

4

64 438

25. Проаналізувати туристський інвестиційний проект з наступними характеристиками (млн руб.): 150; 30; 70; 70; 45.

Розглянути два випадки при розрахунку показника NPV.

 • а) ціна капіталу 12%;
 • б) очікується, що ціна капіталу буде змінюватися по роках наступним чином: 12%, 13%, 14%, 14%.
 • 26. Туристська організація (готельно-розважальний комплекс) розглядає доцільність придбання нового туристичного обладнання. Вартість туристичного обладнання становить 10 млн руб .; термін експлуатації - 5 років; знос на обладнання нараховується за методом прямолінійної амортизації, тобто 20% річних; ліквідаційна вартість обладнання буде достатня для покриття витрат, пов'язаних з демонтажем. Виручка від реалізації туристської продукції (туристичних послуг) прогнозується по роках в таких обсягах (тис. Руб.): 6800, 7400, 8200, 8000, 6000. Поточні витрати за роками оцінюються наступним чином 3400 тис. Руб. в перший рік експлуатації обладнання з подальшим щорічним зростанням їх на 3%. Ставка податку на прибуток становить 30%. Сформоване фінансово-господарської положення туристської організації таке, що коефіцієнт рентабельності авансованого капіталу становив 21-22%; ціна авансованого капіталу WACC 19%. У відповідності зі сформованою практикою прийняття рішень в області інвестиційної політики керівництво туристської організації не вважає за доцільне брати участь в проектах з терміном окупності більше чотирьох років. Чи доцільний даний проект до реалізації?

Оцінку виконати трьома етапами:

 • 1) розрахувати вихідні показники по роках;
 • 2) розрахувати аналітичні коефіцієнти;
 • 3) провести аналіз коефіцієнтів.
 • 27. Туристське підприємство розглядає чотири варіанти вкладення коштів (проекти А, В, С і D). Вартість (інвестиційні витрати) кожного проекту становить 120 тис. Руб. Дані по доходах від інвестиційних вкладень в запропоновані туристські проекти представлені в таблиці. Необхідно оцінити доцільність вибору одного з них, якщо фінансування обраного туристського проекту може бути здійснено за рахунок позики банку під 12% річних (для простоти витратами з виплати відсотків можна знехтувати).

рік

Грошові потоки, тис. Руб.

проект А

проект В

проект З

проект D

1

0

100

300

300

2

100

300

450

900

3

250

500

500

500

4

1200

600

600

250

5

1300

1300

700

100

Для комплексного інвестиційного аналізу необхідно визначити:

 • а) показник чистого приведеного ефекту NPV;
 • б) показник індексу рентабельності PI;
 • в) показник внутрішньої норми прибутковості IRR;
 • г) показники РР і ARR.
 • 28. Розглянемо два альтернативні проекти А і В з вихідними даними, наведеними в таблиці. Визначити найбільш привабливий з економічної точки зору проект, при цьому необхідно провести розрахунок наступних показників: NPV, IRR і PI.

проект

Вихідні інвестиції, тис. Руб.

Річний дохід протягом чотирьох років, тис. Руб.

А

-700 000

+250 000

В

-100 000

+40 000

 • 29. У створення нового туристичного продукту потрібно вкласти 80 тис. Руб., А чисті грошові потоки по роках очікуються в таких сумах: 22 тис. Руб., 20 тис. Руб., 18 тис. Руб., 16 тис. Руб. і 14 тис. руб. Визначити термін окупності туристичного проекту (середній період окупності і дійсний термін окупності).
 • 30. Туристська фірма розглядає інвестиційний проект, для реалізації якого буде потрібно 60 тис. Руб. первинних капітальних вкладень, а очікувана сума чистого доходу складе 20 тис. руб. для кожного року експлуатації при терміні дії проекту п'ять років. Спосіб розрахунку дисконтованого строку окупності передбачає, що альтернативна вартість капіталу (АСК) підприємства становить 10% річних (АСК в даному випадку є критерієм вибору проекту.). Необхідно визначити дисконтований середній термін окупності інвестиційного туристського проекту.
 
<<   ЗМІСТ   >>