Повна версія

Головна arrow Туризм arrow ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИДИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Категорія «ефективність» в усі часи була основною характеристикою успішної господарської діяльності, вона і до цього дня застосовується в якості головного критерію при обґрунтуванні управлінських рішень, в тому числі в стратегічному плануванні розвитку туризму. Під ефективністю (лат. Effectus - результат, виконання) розуміється дієвість, результативність, созидательность.

На практиці застосовується більше 20 видів показників ефективності, в тому числі основні: соціальна (суспільна), економічна (комерційна), бюджетна (величина податкових надходжень від господарської діяльності та інші обов'язкові відрахування), екологічна (досягнення чистоти, екологічної безпеки навколишнього середовища для людей) . Найбільшою мірою розробленими є питання оцінки ефективності інвестиційних проектів.

Назвемо основні показники ефективності інвестиційного проекту.

 • 1. Показники комерційної (фінансової) ефективності, що враховують фінансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників. Їх можна розділити на дві основні групи:
  • • показники ефективності виробничої діяльності, а також поточного і перспективного фінансового стану підприємства, що реалізує проект, джерелом даних для розрахунку яких служать баланс і звіт про прибутки і збитки;
  • • показники ефективності інвестицій, розрахунок яких проводиться на основі даних плану грошових потоків.
 • 2. Показники бюджетної ефективності, що відображають фінансові наслідки здійснення проекту для федерального, регіонального або місцевого бюджету. Ці показники характеризують величину надходження податків від майбутнього підприємства або від збільшення потужності діючого підприємства до бюджетів відповідних рівнів, як в абсолютному, так і відносному вираженні.
 • 3. Показники економічної ефективності, що враховують за- ятрати і результати, пов'язані з реалізацією проекту, що виходять за межі прямих фінансових інтересів учасників інвестиційного проекту й допускають вартісне вимірювання. Для великомасштабних (істотно зачіпають інтереси міста, регіону або всієї Росії) проектів рекомендується обов'язково оцінювати економічну ефективність.
 • 4. Показники соціальної (громадської) ефективності, що характеризують соціальні наслідки від його запровадження. Основними видами соціальних результатів туристського проекту є:
  • • зміна кількості робочих місць в туристичній дестинації;
  • • поліпшення умов праці і культурно-побутових умов працівників туристичної індустрії;
  • • зміна структури виробничого персоналу;
  • • зміна рівня здоров'я працівників туристичної галузі;
  • • зниження рівня плинності кадрів у сфері туризму;
  • • підвищення кваліфікації працівників галузі;
  • • зростання мотивації до підвищення якості туристичних послуг і т.д.
 • 5. Показники ефективності, що характеризують екологічні наслідки від реалізації проекту, - показники забруднення навколишнього середовища, витрати, пов'язані з охороною навколишнього середовища.

Якщо інвестиційний проект невеликий (наприклад, створення міні-готелю або виробництво, нешкідливе для навколишнього середовища), то показники бюджетної ефективності та показники, що характеризують соціальні і економічні наслідки, можна не визначати.

Оцінка майбутніх витрат і результатів при визначенні ефективності інвестиційного проекту здійснюється в межах розрахункового періоду, тривалість якого (горизонт розрахунку) приймається з урахуванням:

 • • терміну, створення, експлуатації та (при необхідності) ліквідації об'єкта;
 • • середньозваженого нормативного терміну служби основного технологічного обладнання;
 • • досягнення заданих характеристик прибутку (маси і (або) норми прибутку);
 • • вимог інвестора і т.д.
 
<<   ЗМІСТ   >>