Повна версія

Головна arrow Туризм arrow ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІННОВАЦІЇ І ВІДТВОРЮВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС В ТУРИЗМІ

Відтворення часто розглядається як процес виробництва, взятий в динаміці його безперервного відновлення, стадії якого характеризують стану, які проходить економічний продукт від його створення до споживання в міру зміни в часі [3]. Відтворювальні процеси в сфері туризму є систему заходів, спрямованих на вдосконалення організації туристської діяльності в цілях підвищення якісного аспекту обслуговування туристів, що носять циклічний характер.

Відтворення буває просте і розширене [2, 3]. Простим відтворенням є таке відтворення, коли розміри виробленого продукту і його якість залишаються низькими з року в рік. Розширене відтворення - це таке відтворення, коли розміри виробленого продукту і його якість з року в рік зростають.

Розширене відтворення - це відновлення виробництва в усі збільшуються розмірах. Розширене відтворення здійснюється на основі накопичення, що є об'єктивним законом розвитку виробництва. Задоволення зростаючих потреб і поліпшення добробуту суспільства при безперервному зростанні населення можливі лише при розширеному відтворенні.

При розширеному відтворенні зростання обсягів факторів виробництва при інших рівних умов веде до зростання виробництва і обсягів виробленого продукту. Розширене відтворення, що здійснюється за рахунок приросту одного або декількох факторів виробництва, передбачає зазвичай додаткові капітальні вкладення (інвестиції в виробництво).

Індустрія гостинності та туризму виступає однією з швидко розвиваються сфер економіки багатьох країн світу, в тому числі і Російської Федерації. Розвиток індустрії гостинності та туризму залежить від безлічі різних факторів, серед яких можна виділити дві групи:

 • • фактори, що діють незалежно від діяльності організацій індустрії туризму (політичні, економічні, соціально-демографічні, культурні);
 • • фактори, що сприяють розвитку туризму, активно використовуються туристськими організаціями у своїй діяльності. Наприклад, подальша сегментація туристського ринку веде до появи нового інноваційного туристичного продукту, що враховує інтереси групи споживачів, яка раніше не була залучена в туризм, а отже, і до розширення туристського простору. Будівництво нових об'єктів туризму з високим технічним рівнем, підвищення кваліфікації персоналу, розвиток професійно-кваліфікаційної структури, а також технічне вдосконалення матеріальної бази на основі впровадження досягнень і результатів науково-технічного прогресу, включаючи реалізацію цільових програм підвищення культури і якості обслуговування, раціональне використання наявних матеріальних ресурсів, об'єктів і маршрутів (скорочення несезонного періоду, введення знижок і пільг, підвищення комфортності і т. .), Сприяють створенню сучасних, перспективних, цікавих туристичних продуктів, за допомогою яких туристські організації зможуть завойовувати нових споживачів і утримувати вже наявних.

Отже, для туризму характерно розширене відтворення, тобто таке відтворення, коли з року в рік вироблений продукт вдосконалюється і його розміри і якість зростають.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. Що таке інновації? Чим вони відрізняються від нововведення?
 • 2. Назвіть основні особливості інновацій в туризмі.
 • 3. Яка роль інновацій в конкурентній боротьбі?
 • 4. Які фактори впливають на інновації в сфері туризму?
 • 5. У чому полягає системність інновацій?
 • 6. Який зв'язок існує між інноваціями та ефективністю розвитку туризму?
 • 7. Який зв'язок між інноваціями та інвестиціями?
 • 8. Що таке венчурний капітал, які його завдання та особливості?
 • 9. Яке значення мають відтворювальні процеси в туризмі?
 • 10. Чому інновації є ядром відтворювальних процесів в туризмі?
 
<<   ЗМІСТ   >>