Повна версія

Головна arrow Туризм arrow ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІННОВАЦІЇ ЯК СИСТЕМНІ ЗАХОДИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЕФЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ

Середні і великі виробничі структури, що працюють в сфері матеріального виробництва, у сфері послуг класифікуються як складні керовані виробничі системи. Складність таких систем обумовлена великим числом виконуваних виробничих функцій, різноманітністю продукції, що випускається (послуг), рівнем організації виробничого процесу, многоопераціон- ністю застосовуваних технологій, великою кількістю робочих місць, високою чисельністю персоналу, різноманіттям і великою кількістю внутрішніх взаємозв'язків.

Принциповою особливістю туристського підприємства є його пряме відношення одночасно і до сфери матеріального виробництва, і до сфери послуг. Реалізований підприємством туристський продукт - комплексне поняття, яке включає три складові частини:

 • • тур - комплекси різних видів послуг, об'єднаних на базі головної мети подорожі і надаються за визначеним маршрутом та у визначені терміни [4];
 • • додаткові послуги, що надаються туристичними підприємствами;
 • • товари - частини туристичного продукту, що доповнюють надаються туром послуги, що відповідають їх змісту, технології і відображають особливості маршрутів.

Слід зазначити, що підприємства туристського бізнесу є активними споживачами продукції ряду промислових галузей (обчислювальна техніка, оргтехніка, засоби зв'язку, транспортні засоби тощо).

Процес виробничої діяльності може бути представлений у вигляді організаційно-функціональної моделі, що складається з двох фаз: фази поточної діяльності (статичний аспект) і фази розвитку (динамічний аспект). Перша фаза вирішує проблеми підтримки поточного балансу на досягнутому раніше техніко-економічному і соціальному рівні. Господарськими завданнями цього етапу є:

 • • виробництво продукції (послуг);
 • • забезпечення отримання прибутку;
 • • забезпечення виплати заробітної плати;
 • • ефективне використання наявних потужностей;
 • • організація матеріально-технічного забезпечення;
 • • виконання договірних зобов'язань;
 • • виконання календарно-планових робіт відповідно до стратегічних планів розвитку фірми.

Друга фаза вирішує проблеми, пов'язані з перспективою розвитку і забезпеченням підвищення конкурентоспроможності туристичної фірми. Для конкретної фірми - це вирішення проблем її власного розвитку, прямий шлях до завоювання ринку, до досягнення в умовах конкуренції фінансової стійкості, забезпечення прибутку, що сприяє зростанню власного капіталу. Проблеми підвищення конкурентоспроможності вирішуються шляхом розробки і реалізації відповідної політики. Тому в рамках другої фази (фази розвитку) вирішуються такі основні завдання:

 • • Розробка та реалізація стратегічних планів розвитку;
 • • визначення напрямків, способів, методів по досягненню стратегічних цілей;
 • • визначення необхідних засобів для досягнення стратегічних цілей.

За своєю сутністю будь-які стратегічні плани і дії, що вживаються туристським підприємством, носять інноваційний характер. Так чи інакше вони засновані на нововведеннях, якісно і (або) кількісно перетворюють його економічний, виробничий або збутовий потенціал.

Ринкові відносини між підприємствами носять явно виражений конкурентний характер в боротьбі за споживчий ринок і в цілому за виживання. Конкуренція відноситься до числа факторів, які найбільшою мірою характеризують особливості зовнішнього середовища в ринковій економіці. Розширення конкуренції, зміна кон'юнктури ринку - це фактори, активно впливають на підприємство. До числа інших основних чинників, що впливають на вибір цілей розвитку туристичного підприємства, відносяться досягнення науково-технічного прогресу (НТП), кількісні і якісні зміни сфери споживання і т.д.

Кожен з названих чинників має свій характер впливу на процес розвитку підприємств. Нові знання, нові ідеї, методи, процеси, як результати НТП, надають нові можливості для розвитку. Посилення конкуренції, поява на туристському ринку нових конкурентів не тільки змушують туристські підприємства вкладати кошти в розвиток, а й значною мірою визначають необхідні темпи розвитку. Вони мотивують підприємство не просто розвиватися, а розвиватися певними темпами по відношенню до темпів розвитку основних конкурентів. В умовах конкуренції в кожній сфері виробництва виділяється лідер (група лідерів) на туристському ринку. Всі інші підприємства змушені зіставляти свій рівень з рівнем лідера. Співвідношення між конкуруючими підприємствами за показниками конкурентоспроможності зумовлюють певний розподіл ємності реального ринку. Випередження конкурентів за темпами розвитку забезпечує туристському підприємству конкурентні переваги і підсилює його позиції в боротьбі за ринок, і навпаки.

Активність і ефективність інноваційної політики залежать від рівня готовності і сприйнятливості туристського підприємства до реалізації нововведень.

Сприйнятливість туристського підприємства до нововведення - показник комплексний, що залежить від різних чинників: лічностнопсіхологіческіх, внутрішніх (структурних) і зовнішніх. Всі фактори, що впливають на інновації в сфері туризму, можна розділити на особистісно-психологічні, внутрішні і зовнішні чинники.

Індивідуально-психологічні чинники:

 • • характеристики керівного складу на всіх рівнях управління (особисте ставлення до нововведень, професіоналізм, місце в організаційній ієрархії, схильність до ризику і активних дій, вікові характеристики, інтерес до службового росту);
 • • характеристики персоналу (освітній рівень, обізнаність та мотивація до нововведень, інформаційні контакти).

Внутрішні (структурні) фактори:

 • • ресурсні характеристики (величина ресурсів, виробничі потужності підприємства, наявність резервів, спеціалізованого підрозділу по реалізації нововведень, досвіду у використанні нововведень, кредитних можливостей);
 • • структурні характеристики (рівень централізації, розвиненість комунікаційних каналів, міжорганізаційна інтеграція, організаційно-технічна готовність підприємства до реалізації нововведень).

Зовнішні фактори:

 • • стан зовнішнього середовища (стабілізація, невизначеність, зростання, спад);
 • • міжорганізаційна кооперація;
 • • рівень конкуренції;
 • • динаміка попиту на продукцію (послуги);
 • • регіональні характеристики.

Успішні інноватори туризму своїм досвідом доводять, що сьогодні створення нового і його впровадження - не просто бажано, а й необхідно в конкурентній боротьбі як фактор (умова) виживання. Прикладом цьому служить постійно посилення конкуренції між туристичними фірмами.

На сьогоднішній день практика показує, що більше економічних переваг матимуть ті туристичні фірми, які ефективніше використовують наявні технологічні ресурси.

Туризм виявився одним з секторів економіки, де сучасні комп'ютерні технології почали приносити більший прибуток. Це системи бронювання і резервування місць в готелях, авіаквитків, квитків на інші транспортні засоби, круїзів і т.д. Сьогодні такі найбільші системи, як Amadeus, Gabriel, Sabre, Word Span, Apollo і інші мають свої представництва в Інтернеті. Крім того, інтернет-технології дозволяють туристським фірмам заощаджувати колосальні кошти за рахунок скорочення витрат на міжнародні телефонні розмови і розсилку факсів.

З року в рік все більше і більше туристських фірм користуються системами бронювання і резервування готелів і авіаквитків. Такі системи дозволяють бронювати місця в готелях всього світу, отримувати свіжу інформацію про умови бронювання, ціни, знижки - все це за мінімальний час, не виходячи з офісу. Раніше на це витрачалося набагато більше часу і грошей.

Система Alean, використовуючи глобальну комп'ютерну мережу, об'єднала турагентів, туроператорів, а також об'єкти розміщення в єдину технологічну мережу, що дозволяє безпосередньо бронювати місця в підприємствах розміщення різних регіонів: Криму, Краснодарського краю, Підмосков'я, середньої смуги Росії. Система оснащена зручною інформаційної пошуковою системою, що дозволяє відповісти практично на будь-яке питання клієнта за кілька секунд. Зміни в будинках відпочинку і пансіонатах відразу вносяться в систему. Дані про наявність місць оновлюються після кожного бронювання автоматично, що особливо важливо в пік сезону. Агентства, що входять в систему, користуються вже останньої, свіжої інформацією, а не торішнім буклетом. Учасникам системи Alean не потрібно спеціального дорогого програмного забезпечення, тому що вона заснована на стандартних технологіях мережі Інтернет.

Інший приклад - система Worldhotel, що дозволяє бронювати місця в готелях по всьому світу. Система ABC Travel Center, містить інформацію про авіакомпанії, віртуальних агентствах з продажу квитків, розкладах поїздів і схемах метро різних міст світу, а також інформацію про оренду машин, круїзах і багато іншого. Нерідко в подібних системах можна купити гарячу путівку або авіаквиток на 10-50% дешевше.

Це призводить до того, що тепер навіть великі, стійкі й успішні організації вносять суттєві зміни в філософію довгострокового планування.

Йде інтенсивна структуризація ринку туристичних послуг, викликана новою технологічною хвилею. Це дає можливість агентству з двох-трьох чоловік користуватися послугами, які раніше були для них недоступні. Це означає, що невеликі турагентства зможуть скласти серйозну конкуренцію великим організаціям. Показовим прикладом може служити німецька фірма TISS. У 1997 р в цій фірмі двоє людей забезпечили оборот в 140 млн німецьких марок, займаючись торгівлею авіаквитками.

За прогнозами в наступні роки 90% квитків буде реалізовуватися посередниками типу TISS і подібними інтернет-компаніями. При цьому комісійні зменшуються вдвічі.

Завдання управління технологіями постійно ускладнюються, що обумовлено зростанням міжнародної і внутрішньоросійською конкуренції, розвитком технології та науки. У зв'язку з цим зростає число підготовлених фахівців з технологій туристського бізнесу.

Основні вимірювані інноваційні досягнення можна розбити на дев'ять груп.

 • 1. Новий і поліпшений туристський продукт або процес обслуговування (удосконалення) можуть бути виміряні якістю, скороченням матеріальних витрат і т.д.
 • 2. Нове застосування для старих об'єктів. Для показу туристам часто використовують різні об'єкти, спочатку створені для інших цілей, що приносить чималий дохід.
 • 3. Заміна туристського продукту з метою використання наявних засобів виробництва і обслуговування.
 • 4. Патенти, що дають конкурентні переваги.
 • 5. Ліцензії, ноу-хау.
 • 6. Чистий дохід від застосування дослідження.
 • 7. Підвищення кваліфікації менеджерів і персоналу в сфері туризму.
 • 8. Вигідне розпорядження побічними продуктами. Так, на Мальдівських островах, наприклад, місця для купання піддаються регулярному очищенні від раковин і коралів, які в свою чергу користуються високим попитом у туристів як сувеніри, що приносить доходи країні.
 • 9. Цінна інформація для просування і застосування туристського продукту.

Таким чином, інновації - це фактор, який, по-перше, в найбільшою мірою реалізує бажання і потреби туристів, часто випереджаючи їх; по-друге, створює найкращі умови (зручності) користування елементами (об'єктами) туристської інфраструктури, по-третє, істотно скорочує час на обслуговування туристів.

 
<<   ЗМІСТ   >>